Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Aanroepers van יהוה {Jehovah}

Wij hebben de zekerheid dat Jehovah rondom ons is en dat wij niet op ons eigen moeten bevinden in deze wereld. Wij hoeven geen enkeling of afgezonderde te zijn. Hoewel wij een individu in deze wereld kunnen blijven, is dat niet precies wat Jehovah van ons verwacht. Ook liet zijn zoon zijn apostelen weten dat zij samen zouden moeten komen, zo veel zij konden, om zijn Vader zo vaak mogelijk te aanbidden. Zij moesten zich met elkaar verenigen en een lidmaat van zijn lichaam zijn, vertelde Jezus hen. Ook Jezus bad tot zijn Vader, die meer was dan hem. Voor Jezus was het duidelijk dat wij enkel tot die enige Ware God mochten bidden. Wij mogen geen andere goden tot ons nemen, geen gesneden beelden voor ons houden om naartoe te bidden. Zoals de mensen rondom Christus Jezus hem niet mochten aanbidden, moeten wij ook enkel tot de Allerhoogste bidden.

File:Barack Obama in Falls Church, Virginia.jpg
Ook presidenten durven openlijk te bidden – Foto: White House/Lawrence Jackson

Jezus was een Jood die niet de oorzaak van een schisma wilde zijn of geen verschillende of andere godsdienst, dan één van zijn familie, tot stand brengen. Hoewel de huisrituelen voor Judaïsme en andere godsdiensten van centraal belang zijn, kan veel van wat er in het Judaïsme gebeurt ook van toepassing zijn voor ons, wanneer wij als gemeenschap samen komen.  Jezus en zijn discipelen gingen regelmatig naar de tempel van ideeën wisselen en tot God bidden. In de nacht dat Jezus zou  verraden worden, bracht hij een ritueel in voege dat wij vandaag de dag nog steeds herhalen op zijn verzoek. Jezus verordende de dienst, die hij zijn aanhangers in herinnering aan hem zouden moeten doen, zo vaak zij konden. Dus dat houdt niet in ééns per jaar, zoals de Getuigen van Jehovah doen of niet enkel de sabbat, zaterdag of zondag zoals zo veel Christenen doen, maar indien mogelijk op eender welke dag.

In de voetstappen van zijn discipelen komen Christadelphians daarom ook regelmatig samen om Christus zijn zoenoffer te herinneren, om Jezus zijn verrijzenis te vieren, om alle Goede Werken van God de Vader te vieren, en te bidden. Wij komen ook regelmatig samen om elkaar in goede en slechte tijden te steunen.

Onze verzoeken richtend naar Jehovah hopen wij dat wij onder Zijn begeleiding zullen kunnen groeien en onze nieuwste leden met familie en vrienden bij hun doopsel zullen mogen opnemen in onze gemeenschap. Op God richten wij ons om onze gemeenschap te mogen zien aangroeien. En hopen wij met nieuwe doopsels, als teken voor de gemeenschap van broederschap onder Christus, nieuwe leden welkom te kunnen heten.

Jehovah verzoekend denken wij aan alle mensen van onze gemeenschap, maar ook aan anderen in deze wereld die moeilijkheden ondervinden en onze steun kunnen gebruiken. Wij steunen hen die ziek zijn of een dood in de familie ervaren. Hoewel wij onze tekortkomingen kennen en niet overal kunnen helpen zouden wij altijd moeten proberen om ons uiterste beste te doen. als gemeenschap willen wij ons dan ook voor anderen ter beschikking stellen. Dit niet enkel door het uitdragen van het Woord van God, maar ook door het doen van goede werken.

Bij  onze Gods verzoeken zijn wij niet bang bescheiden genoeg te zijn om onze zwakheden te tonen aan anderen en communaal stem te geven aan onze tekortkomingen. Alsook nemen wij de kansen waar om, tijdens de Hoogdagen, onze wensen over te dragen voor vrede en goede gezondheid in het komende jaar.

Als broers en zusters voelen wij  ons verbonden met mensen van over de gehele aarde, zelfs met diegenen die wij niet persoonlijk kennen. Maar te weten dat ergens ver ook iemand anders het zelfde geloof heeft als wij laat ons in verbondenheid zijn. Ook willen wij met anderen van ons geloof die vrede en het Goede Nieuws delen en samen Passover Seder of Pascha delen met familie en vrienden en versterken wij elkaar als leden van een levende Christelijke gemeenschap.

Wij vergeten de wortels van ons geloof niet en erkennen de Gekozen Mensen van God. Met het Volk van God willen wij ons verheugen op de tijd dat Jeruzalem de hoofdstad van Groot Israël zal worden. Wij kennen het belang van de verhalen van lang geleden en willen deze in ons hart dragen en hen aan onze kinderen over brengen. Om goede leraren te zijn voor onze kinderen verzoeken wij Jehovah zodat hij ons de gaven kan brengen om Zijn Feilloos Woord over te dragen en juist te bespreken.

Zoals Joden die helemaal over de wereld leven deel uit maken van één grote familie, maken wij ook deel uit van het lichaam van Christus. Wij zijn allen een deel van de stad van Christus, de Christadelphian familie, zelfs als wij hen niet kennen, en zij ons niet kennen. Wij worden verbonden met andere Christadelphians over de gehele wereld zelfs als wij hen niet hebben ontmoet. Met hen zijn wij verenigd in het verzoeken Jehovah.

Waar ook wij in de wereld zijn, kunnen wij ons verenigd voelen in gebed, en tot de Enige Ware God in broederlijke eenheid komen. Jezus verlangde er naar dat wij als kinderen naar zijn Vader zouden komen. Door het aanvaarden van zijn Zoenoffer zijn wij vrij gemaakt van de ketens van deze wereld en hebben wij het recht verkregen om ons rechtstreeks tot de Schepper van hemel en aarde te richten.

Zoals Jezus rechtstreeks tot zijn vader bad kunnen ook wij rechtstreeks naar zijn Vader toe gaan, die ook onze hemelse Vader is. Jehovah wil dat wij ons als een kind komen aanbieden. Hij als Vader wil ons ook beminnen zoals een vader zijn kind zou moeten liefhebben. Door ons gebed of aanbidding van de Allerhoogste tonen wij aan God onze wederkerige liefde en kunnen wij  er op vertrouwen te mogen goedgekeurd te worden. Zijn liefde kan ons deel worden. En die liefde willen wij ook delen met de hele gemeenschap.

God wil ook u in openheid, in vertrouwen ontvangen. Maar ieder individu is zelf aansprakelijk voor de verhouding met God. U zelf moet beslissen welke houding u wenst aan te nemen en hoe u God wil aanroepen. Hij wacht om uw hart te horen, en Zijn hart met u te delen.

Door gebed kan u de rijkdom van de hemel vergaren en deze al zegeningen hier op aarde verzamelen. U kan in de schoonheid van de hemel u verrukken en het dragen in uw hart… u kan van de broederschap van de hemel genieten en daarin doorheen de dag lopen.

+

Vervolg van: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Wordt vervolgd

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God

++

Aanvullende lectuur:

 1. Aanbid enkel de Schepper van alles
 2. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 3. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 4. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 5. God over zijn Naam יהוה
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 8. Belangrijkheid van Gods Naam
 9. De Allerhoogste is het Opperwezen
 10. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 11. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 12. Gebruik van Jehovahs naam
 13. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 14. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 15. Woorden in de Wereld
 16. De Bijbel en Bidden
 17. De weg ten leven
 18. Heeft het zin om te bidden?
 19. Bidden en mediteren
 20. Bidden voor wat we willen of niet willen
 21. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 22. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 23. Zeg het toch maar
 24. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 25. Kracht van het gebed
 26. Gebed is een geloofszaak
 27. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 28. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 36. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 37. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 38. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 39. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 40. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 41. Goede impact van gebed op de mens
 42. Biddenden zijn nooit alleen
 43. Bidden is een eenvoudige blik op God
 44. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 45. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 46. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 47. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 48. God bezorg ons de juiste ontspanning
 49. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 50. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 51. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 52. Geen Wegvluchter
 53. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 54. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 55. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 56. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 57. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 58. God zal niet vragen …
 59. Eerlijkheid begin van heiliging
 60. Streven naar heiligheid
 61. Schoonheid van heiligheid
 62. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 63. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 64. God maak ons heilig
 65. Jood of Christen zijn
 66. Eigen godsbeelden scheppen
 67. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 68. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 69. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 70. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’
 71. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie
 72. Het is niet dat ik zo slim ben
 73. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 74. Gebed St. Franciscus mogelijk niet authentiek
 75. Leer mij bidden
 76. Christelijke beleving in België
 77. Gebedautomaat in Berlijn
 78. Financiële crisis en gebed
 79. Jaar van Gebed
 80. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 81. Kruisen en Iconen stukslaan
 82. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 83. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 84. Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 85. 86 400 seconden

++

 1. Al of niet verenigen
 2. Bezinnen
 3. Bestseller aller tijden
 4. Boek der boeken, de Bijbel
 5. Broers en broeders
 6. Christadelphian mens
 7. Christadelphians wereldwijd
 8. Christelijk leven
 9. Christen, Jood of Volk van God
 10. Christen genoemd
 11. Christen mensen met ons geloof
 12. Christus toebehorenden
 13. Dankbaar voor verkregen offer
 14. Dankzegging
 15. Doop
 16. Doopsel
 17. Dopen en herdopen
 18. Één met Christus
 19. Eigenheden aan God toegeschreven
 20. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 21. Gebed
 22. Gekristalliseerd harmonieus denken
 23. Geloof
 24. Geloof in Jezus Christus
 25. Geloof in slechts één God
 26. Geloofspunten van de Christadelphians
 27. Geloof voor God aanvaardbaar
 28. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 29. Gods hoop en onze hoop
 30. Gods redding
 31. Gods beloften
 32. God versus goden
 33. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 34. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 35. Hemel
 36. Het zoenoffer
 37. Hoop
 38. Hoop op een man
 39. Hoop voor de toekomst
 40. Hoop eerste christenen
 41. Hoop op leven
 42. Is God Drie-eenheid
 43. Jehovah mijn sterkte
 44. Jesus Christus
 45. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 46. Jezus moest sterven
 47. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 48. Koninkrijk Gods
 49. Koninkrijk van God
 50. Kruis op nemen
 51. Lam van God
 52. Levenslessen
 53. Liefdemaaltijden
 54. Menselijke natuur
 55. Mijn geloof
 56. Moeilijkheden
 57. Niet zeker dat er een God is
 58. Nieuw Verbond
 59. Onschuldig Lam
 60. Opdracht tot getuigenis
 61. Opdracht voor christen
 62. Open groep
 63. Op wie hoop stellen
 64. Organisatie der broeders in Christus
 65. Organisatie gemeenschap
 66. Persoonlijkheid
 67. Plan van God
 68. Plan van God en wereldvrede
 69. Priesterschap van Christus
 70. Rechtvaardigen
 71. Redding
 72. Redding door volharding
 73. Redenen dat Jezus niet God is
 74. Redenen om gedoopt te worden
 75. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 76. Relatie tot Christus
 77. Relatie tot God
 78. Relatie tot medemens
 79. Rond de Bijbel
 80. Rond God de Allerhoogste
 81. Rond Jezus
 82. Sabbat of zondag
 83. Teken van het Verbond
 84. Terugkeer van Jezus
 85. Uitvaren
 86. Uitzicht op de toekomst
 87. Verandering door de Bijbel
 88. Verenigen
 89. Verkondigen
 90. Verwachtingen
 91. Video – het Onze Vader
 92. Volgens eerste eeuw patronen
 93. Volharding & Bijbelstudenten
 94. Volk Israël
 95. Vrije wil
 96. Ware hoop
 97. Wat is wedergeboorte
 98. Wat is Gods doel met de aarde?
 99. Wat is wedergeboorte
 100. Wat te vinden in de Bijbel
 101. Werking van de hoop
 102. Wie, wat & hoe Christadelphians
 103. Woord van God
 104. Zaterdag of zondag
 105. Zijn kruis dragen
 106. Zoenoffer
 107. Zondagsrust of sabbatviering
 108. Zonde
 109. Zoon van God
 110. Christelijk leven
 111. Christelijke hoop op eeuwig leven
 112. Christus wederkomst
 113. Christus koning

+++

 

21 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

 1. De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties . Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan. Het begrip schaduw hangt nauw samen met het begrip projectie. Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel (schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.