Today’s thought “When approaching the battle against your enemies today” (May 03)

Today’s thought “When approaching the battle against your enemies today” (May 03) “ and shall say unto them, Hear, O Israel, ye draw nigh this day unto battle against your enemies: let not your heart faint; fear not, nor tremble, neither be ye affrighted at them;” (De 20:3 ASV) Like God said in the ancient… Read More Today’s thought “When approaching the battle against your enemies today” (May 03)

Rate this:

Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

Vooral in het Oude Testament wordt gesproken over een specifieke uiting van Gods liefde: goedertierenheid. Dit is de vertaling van het Hebreeuwse chesed, waarmee verbondsliefde of verbondstrouw wordt bedoeld. God toont zijn liefde voor zijn uitverkorenen, in zijn trouw aan zijn voornemens, door te doen wat Hij hen heeft beloofd, en bekrachtigd met eden en… Read More Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

Rate this:

Today’s thought “Blessed people …” (July 27)

Today’s thought “Blessed people who trust in God and share the Good News” (July 27) The day before yesterday we made a call for writers. Our Readers Digest and Lifestyle magazine From Guestwriters can do with some more writers on different subjects. We can still do with people who write about family matters, like how… Read More Today’s thought “Blessed people …” (July 27)

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition

Condition In the history of humankind there have been also men of God who did not get answers from God like they wanted. Even though David had called out to God day and night, God had not answered all the prayers of King David. “(1) My Ěl, My Ěl, why have You forsaken Me –… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Voorwaarde In de geschiedenis van het mensdom zijn er ook mensen van God geweest die geen antwoorden kregen van God als zij deze wilden krijgen. Alhoewel David dag en nacht God had uitgeroepen, beantwoorde God niet alle gebeden van Koning David. “(1) Mijn EL, Mijn EL, waarom hebt Gij mij verlaten – Ver van mij… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Luisterend oor God heeft ons Zijn Woord gegeven. Daarin kunnen wij begeleiding en voorbeelden van communicatie met de Aller Hoogste vinden. Daarin kunnen wij zien hoe God bereid is om met diegenen die bereid zijn om Hem te volgen mee te gaan en hen bij te staan. De God boven alle ander goden toonde ons… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God A voice to be taken serious David remembered how the Almighty God had spoken His words to all with a great voice and how those Words were written down to be remembered and taken at heart. 22 “These Words יהוה… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God Een ernstig te nemen Stem David herinnerde hoe de Almachtige God met Zijn woorden tot allen met een grote stem had gesproken en hoe die Woorden werden neergeschreven om herinnerd te worden en ter harte genomen te worden. 22 „Deze… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God Instructions and Laws brought by the Voice 7 And He said to me, “Son of man, this is the place of My throne and the place of the soles of My feet, when I dwell in the midst of the… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God Instructies en Wetten die door de Stem worden gebracht 7 en hij zei aan mij, „Zoon van de mens {Mensenzoon}, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de zolen van Mijn voeten, wanneer Ik in het… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God Soon in the time of the created universe people got to understand they had to call upon God. Men began to call upon the name of the Most High Elohim יהוה Jehovah. More than once things went wrong… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God Spoedig in de tijd van het gecreëerde heelal kregen de mensen te begrijpen zij tot God moesten roepen. De mensen begonnen de naam van Hoogste Elohim יהוה Jehovah te verzoeken. Meer dan eens gingen de dingen verkeerd en… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Rate this: