When you believe Jesus is God, do you think he died?

The Bible, the infallible Word of God tells us that God is an immortal Spirit Being that no man can see. The world got to see a man of flesh and blood who told people around him he was the son of God. That Nazarene master teacher got killed and was taken out of the dead, by the One Who is greater than Jesus and declared that son of man to be His only begotten beloved son.… Read More When you believe Jesus is God, do you think he died?

Rate this:

Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

Vooral in het Oude Testament wordt gesproken over een specifieke uiting van Gods liefde: goedertierenheid. Dit is de vertaling van het Hebreeuwse chesed, waarmee verbondsliefde of verbondstrouw wordt bedoeld. God toont zijn liefde voor zijn uitverkorenen, in zijn trouw aan zijn voornemens, door te doen wat Hij hen heeft beloofd, en bekrachtigd met eden en… Read More Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

Rate this:

Memorizing wonderfully 41 The Spirit God receiving worship in truth

@ – – – – -JOHN 4:_________ 23 But the hour cometh, and now is, when the TRUE worshippers shall worship the Father in spirit and IN TRUTH: for the Father seeketh such to worship Him. 24 GOD is a Spirit: and they that worship Him must worship him in SPIRIT and in [THE] TRUTH.… Read More Memorizing wonderfully 41 The Spirit God receiving worship in truth

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart

A Name to be set apart It was the Messiah who learned his followers pray to his Father. More than once this Messiah asked the ones who he healed or helped to thank not him (Jeshua/Jesus) but his Father, the Only One God, Jehovah, who resides in the heavens. “(9) “This, then, is the way… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Aanroepers van יהוה {Jehovah} Wij hebben de zekerheid dat Jehovah rondom ons is en dat wij niet op ons eigen moeten bevinden in deze wereld. Wij hoeven geen enkeling of afgezonderde te zijn. Hoewel wij een individu in deze wereld kunnen blijven, is dat niet precies wat Jehovah van ons verwacht. Ook liet zijn zoon… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Getuige en Lof voor de Naam Elke dag zouden wij onze Schepper moeten herinneren. Wij zouden ook moeten proberen om Zijn Stem te horen, die Hij aan Zijn mensen zal laten horen. Omdat hij bereid is te horen zouden wij bereid moeten zijn te spreken. Wij kunnen tot Hem met eenvoudig gesproken woorden spreken, of… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #1 Listening Sovereign Maker

Trust, Faith and Prayer Prayer The Maker Prepared to listen יהוה Jehovah God is always been prepared to be ready for His Creation. All the time He is willing to follow the people on earth, to guide them and help them when they want His help. Jehovah has been the refuge of those who believed… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #1 Listening Sovereign Maker

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God Hearing the Voice in the Holy Scriptures Words to feed Continuing reading the Words of God in the Holy Scriptures the Holy Spirit shall feed us. He shall be prepared to come close to us and to answer our questions… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God Hearing the Voice in the Holy Scriptures We have the opportunity to hear the Voice of Jehovah God. We have His Words in the Holy Scriptures so we can read and hear His Voice which is on the waters; the… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God De Stem horen in de Heilige Schrift We hebben de kans om de stem van Jehovah God te horen. We kunnen Zijn woorden in de Heilige Schrift. In dat Boek der Boeken, de Bijbel, kunnen wij de geschiedenis van de… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God A voice to be taken serious David remembered how the Almighty God had spoken His words to all with a great voice and how those Words were written down to be remembered and taken at heart. 22 “These Words יהוה… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God Instructions and Laws brought by the Voice 7 And He said to me, “Son of man, this is the place of My throne and the place of the soles of My feet, when I dwell in the midst of the… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God Instructies en Wetten die door de Stem worden gebracht 7 en hij zei aan mij, „Zoon van de mens {Mensenzoon}, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de zolen van Mijn voeten, wanneer Ik in het… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #1 Creator and His Prophets

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #3 voice of God Speaking and bringing unto being The “I Am who I am” or the “I am that I am”, at the beginning of the universe let His voice come over everything, so that it came into being. In the beginning Elohim… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #1 Creator and His Prophets

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God Het spreken en tot ontstaan brengen Bij het begin van het heelal liet de „Ik Ben die ben“ Zijn Stem over alles komen, zodat het tot stand kwam. 1 in het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. 2 en de aarde kwam… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Rate this:

Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Trust, Faith and Prayer Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God Soon in the time of the created universe people got to understand they had to call upon God. Men began to call upon the name of the Most High Elohim יהוה Jehovah. More than once things went wrong… Read More Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof en Gebed Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God Spoedig in de tijd van het gecreëerde heelal kregen de mensen te begrijpen zij tot God moesten roepen. De mensen begonnen de naam van Hoogste Elohim יהוה Jehovah te verzoeken. Meer dan eens gingen de dingen verkeerd en… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Rate this: