Going deep into cultures to reach lost people

Today having many refugees entering Europe lots of people are afraid of an Islamisation. When they fear that Muslims world take over our regions and get the end of Christendom or Christianity, they should wonder if this would not be part of the unbelievers and not much believing people. In case all Christians would be… Read More Going deep into cultures to reach lost people

Rate this:

Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism

Dave Burke asks: Why is our local preaching so unsuccessful while our overseas evangelism rises from strength to strength? It’s not that we don’t know how to evangelise, or that preaching the Gospel isn’t important to us. Instead I believe it’s because overseas mission work is largely unfettered by the restrictions of the pervading culture… Read More Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism

Rate this:

Samen werken aan een Open Gemeenschap

De Broeders in Christus of Christadelphians trachten een open Kerkgemeenschap te zijn. Niemand van hen aanschouwt zich als heilig of meer bijzonder dan de andere. Er zijn geen specifieke gradaties onder de werkenden in de groep. Geen pausen, kardinalen of bisschoppen. Iedereen tracht naar eigen vermogen zijn verscheidene taken te vervullen. Iedereen moet voor zichzelf steeds… Read More Samen werken aan een Open Gemeenschap

Rate this:

Rellen en Oude Geschriften

Op Internation 1.0 wordt er een waarschuwing gegeven over mogelijke geweldplegingen die zich in Brussel in navolging van de Franse rellen zouden kunnen voordoen. Mails zouden rondgestuurd werden tussen (noord)Afrikaanse allochtonen met de boodschap allemaal te verzamelen rond 20u aan de Brouckère in Brussel. Vandaar zouden ze hun vernielingstocht beginnen, bovenaan de lijst staat de… Read More Rellen en Oude Geschriften

Rate this: