Geestelijke vorming tot heiligheid #3

Vervolg van: Geestelijke vorming tot heiligheid #2

Laat ons onze geest trainen om nooit moe te zijn[1] en steeds open te staan voor onze mede broeders en zusters, maar ook voor al onze medemensen. Laten wij steeds ons eigen belang durven op zij zetten en als het ware ons eigen ik een beetje durven verliezen voor een ander te winnen.[2] Om dit te kunnen doen moeten wij er eerst op toe zien dat er totaal geen bitterheid in ons eigen hart is.[3]

Stress
Hoe wil u met Stress omgaan? – Image by emidiobatista via Flickr

Ook moeten wij onze groei ondersteunen door dagelijks gebed[4], waardoor wij ook makkelijker met stress zullen kunnen omgaan[5].
Alsook moeten wij ons zelf durven erkennen en voldoende naar waarde schatten, plus onze eigen woorden eren alsof zij een belangrijk contract vormen.[6]
Dat wij onze woorden en daden wikken en wegen en onze gedachten zo weten te gebruiken dat zij ons nooit hoeven te beschamen en nooit aanleiding kunnen geven tot Onvergeeflijke zonde en berouw.[7]

Het is niet dat wij tot de 144 000 of De Waardigen moeten gaan behoren.[8] Laat ons al gelukkig zijn als wij bij de geringste van Christus mogen behoren.[9]
Ook al slagen wij er niet in op een bepaalde dag al die dingen te doen die wij wensten, of al sloegen wij er niet om het op zijn best te doen, laten wij tevreden zijn als wij ons best hebben gedaan om er het beste van te maken.[10]
Sommige blunders en absurditeiten kunnen zonder twijfel er in geslopen zijn, maar vergeet ze dan zo snel als je kan. Geloven en Christen zijn is een leerproces. In een leerproces is er altijd ruimte om fouten te maken.[11] Wij kunnen niet allemaal superhelden of zeer belangrijke personen zijn, en God verlangt niet van ons dat wij wereldse helden zijn. Wij kunnen ons afvragen wat die heiligheid betekend die in de Bijbel beschreven staat. Het heilig zijn hoeft nog geen volmaaktheid in te houden.[12] Met onze wedergeboorte in de doop hebben wij ons wel bereid verklaard om dichter te komen tot God en te proberen te groeien naar die heiligheid. Die nieuwe wedergeboorte hoefde geen lidmaatschap tot een bepaalde kerkgemeenschap in te houden.[13] Er zijn namelijk veel kerkleden van die kerken die bewijzen geven van onveranderde levens. Daarom moeten wij er op toe zien dat wij onze broedergemeenschap niet beschamen en mensen duidelijk laten zien en aanvoelen dat wij de liefde van God met elkaar delen. Door onze doop zijn wij over gegaan op een nieuwe natuur die zich heeft klaar gezet voor de opvang van anderen.

Jezus heeft meermaals laten blijken welk een belang God hecht aan de relatie met anderen. Zelfs zo dat een overdreven godsdienstigheid te niet kan gedaan worden als er de liefde voor de ander niet is. De liefde voor de schepping, plant, dier en mens is een van de belangrijkste pijlers in het uitvoeren van het geloof. Wij moeten Geketend zijn door de liefde voor een ander.[14]
Elkaar liefhebben[15] moet als eerste op ons verlanglijstje en zorgenlijstje staan.[16]

In onze liefde voor elkaar moeten wij ook samen broederlijk de Maaltijd des Heren (Breken van het Brood) vieren.[17] Dit hoeft niet per se op een zondag of een zaterdag te zijn. [18]In het besef dat wij deelgenoten in alle vormen van lijden zijn[19] moeten wij elkaars lijden trachten te verlichten door onze woorden en hulpvaardigheid.

Eén met Christus, verschillend met of van elkaar[20] moeten wij alles voor elkaar over hebben en steeds bereid zijn om elkaar ter hulp te schieten. Zelfs diegenen die kwaad aan ons hebben gedaan moeten wij trachten liefdevol te benaderen. Tegenover hen moeten wij vergevingsgezind zijn.[21] Wij zullen moeten Vergeven tot toekomst.[22]
En afstand moeten nemen van het kwade.[23]

Niet enkel horen wij onze liefde naar onze medemens te toen, maar ons ook moet ook steeds liefdevol naar Gods Schepping de natuur gericht zijn.[24]


33 thoughts on “Geestelijke vorming tot heiligheid #3

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.