Thank you very much for your donation

We are thankful for your contribution which shall only be used to provide the necessities to help people to find the way to God. As such, in case you did give no notice for which part of work your money should be used, it shall be used to deliver Bibles in people their language and… Read More Thank you very much for your donation

Rate this:

Geestelijke vorming tot heiligheid #4

Vervolg van: Geestelijke vorming tot heiligheid #3Laat ons niet verlammen door het wereldgebeuren en moeilijkheden rondom ons[1], en laat ons elke dag aangrijpen om iets goeds trachten te doen en moeite te nemen om kleine dingen te doen.[2] Twijfel zal ons dikwijls omringen.[3] Met het besef dat de vele uitdagingen in ons leven ons helpen… Read More Geestelijke vorming tot heiligheid #4

Rate this:

Uitnodiging tot lezen van volgende artikelen

Graag nodigen wij u uit om op Gods Hoop ook volgende bijdragen te lezen:Wees Geduldig Veranderen van de richtingaanwijzers Aanbevelingen voor de Gelovigen Woorden en Gewichten: In wiens geest geen bedrog is En Op Bijbelonderzoekers: Betreft onze houding en de noodzaak om ons te beheersen en de verplichting om de juiste richting te kiezen: Onze… Read More Uitnodiging tot lezen van volgende artikelen

Rate this:

Eindtijd

Vorige zondag hebben wij in de dienst besproken hoe de apostelen uitkeken naar het Koninkrijk van God en wanneer zij de eindtijd verwachtten. Op ons zusterforum kan u enkele artikelen vinden over het einde der tijden; De Bijbel onze Gids #15 Het Heerlijke einde En recent geplaatst: De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht… Read More Eindtijd

Rate this:

Zondagdienst 30 November 2008

Zondagmorgend zullen wij naast de gebruikelijke gebeden dieper ingaan op de beloning voor gelovigen en in welke mate zij uit de dood zullen opgewekt worden. > Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden? > How are the dead? Wij zullen hierover verder enkele Bijbelpasages raadplegen: Genesis 1:27-28; 18:20; 22:15-18; Psalmen 37:9-11,29; Galaten 3:16,27,29; Mattheus 11:11; Johannes… Read More Zondagdienst 30 November 2008

Rate this:

Aangepaste artikelen op onze website

Volgende pagina’s zijn aangevuld of gewijzigd op de Belgische Christadelphians‘ website:Christelijk leven Christus Koning Christus wederkomst De Staat der doden Dood Doop Fundament in de Heilige Schrift Geloof in Jezus Christus God, Jezus Christus en de Heilige Geest Omtrent Heilige Drie-eenheid Is God drie-eenheid Koninkrijk van God Koninkrijk Gods Kruis opnemen omtrent lijden Lichaam en… Read More Aangepaste artikelen op onze website

Rate this: