Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

Veel mensen denken dat zij er zo maar op los kunnen leven. Velen nemen het ook niet zo nauw met de waarheid. Zij denken dat toch niemand weet wat ze werkelijk denken en zien ook dat veel mensen in hun onwaarheden geloven. De meeste mensen zien eerder een bevestiging van het geliefd zijn bij het zich anders voordoen. Sociale media zijn hier bij een ideaal middel om zich anders aan de wereld voor te stellen dan dat zij eigenlijk zijn. Bij de verhoogde ‘like’  klicks voelen mensen zich nog meer aangemaand om zich zo voor te stellen of om dat graag te zien wat anderen goedkeuren.  Zo merkt men ook bij jongeren tot 14 jaar dat zij dikwijls gaan mee doen in pest gedrag en geposte video’s gaan ‘liken’ van pest activiteiten omdat zij zien hoe de ‘like’s toe nemen en zij niet willen onderdoen voor anderen, alsook omdat zij bij de groep willen horen.

Wat velen vergeten is dat er steeds Iemand is die wel weet hoe zij innerlijk denken. Voor Hem kunnen zij niets verbergen.

 

God kent het hart van alle mensen. Dit betekent dat Hij ook weet  wie er zoekende is. Hij kent de  mensen die op zoek zijn naar antwoorden. Ben jij op zoek naar veel antwoorden? Behoor jij tot die personen die op zoek naar God zijn?

Mensen moeten weten dat er slechts één ware God is, die voorzien heeft dat alle antwoorden op menselijke vragen aanwezig zijn in Zijn Woord. diegenen die op zoek naar God zijn worden door God in de mogelijkheid gesteld om Hem te vinden.

Nederlands: Repronegatief. Mensen op zoek naar...
Repronegatief. Mensen op zoek naar huisraad na de aardbeving van 1926 en na de confrontatie met iets dat hen diep raakte op zoek naar antwoorden op vele andere vragen, zoals het waarom en hoe en over het leven en wie er achter staat. (Foto credit: Wikipedia)

Allereerst is er de natuur zelf, die reeds een aantal antwoorden kan bieden betreft de schepping en haar Maker. Als wij goed in de natuur rond kijken kunnen wij de Hand van God zien. De hemelen verklaren de glorie van God; en het firmament toont zijn handwerk. Er is geen toespraak noch taal, waar de stem van die hemellichamen niet wordt gehoord en geen plek op aarde waar Gods stem niet kan worden gehoord.

Psalm 19: 1-4 De Schriften 1998+ (1) De hemelen kondigen de achting {heerlijkheid } van Ěl af; En de uitgestrektheid verklaart het werk van Zijn hand.  (2) Van dag tot dag wordt spraak uitgegoten {dag tot dag doet het spraak toestromen/Dag tot dag brengt spraak voort }, en nacht tot nacht openbaart kennis. {de dag zegt het voort aan de dag, de nacht onthult kennis aan de nacht }. (3) er is geen toespraak, en er zijn geen woorden, hun stem wordt niet gehoord.  (4) hun lijn is door geheel de aarde uit gegaan {over de ganse aarde uit gegaan}, en hun woorden tot aan het eind van de wereld. In hen zette hij een tent voor de zon op,

Jesaja 40:26 Geschriften 1998+: (26) Heft uw ogen omhoog {Heft uw ogen op in de hoogte, } en ziet. Wie heeft deze gecreëerd? Hij die hun gastheer met aantal uitbrengt {hij die hun heer in grote getallen uitbrengt }, hij roept hen allen bij naam, door de grootheid van Zijn macht en de sterkte van Zijn macht {kracht }  – geen een mist men {er ontbreekt geen een }.

Onze eigen wijze of innerlijk denken kan niet worden verborgen voor יהוה Jehovah, de Elohim Die Wie weet at in ieder hart plaats vindt en wenst dat elk hart tot Hem kan komen.

1 Samuel 16: 7 De Geschriften 1998+ (7) Maar יהוה {​​Jehovah} zei tegen Shemu’ĕl, “Kijk niet naar zijn uiterlijk of op het hoogtepunt van zijn gestalte, want Ik heb hem geweigerd, voor het is niet zoals de mens ziet, voor een mens kijkt naar de ogen, maar יהוה {Jehovah} kijkt naar het hart. ”

1 Koningen 08:39 De Schrift 1998+ (39), hoort dan in de hemel, uw woning, en vergeef, en handel, en voorzie aan een ieder naar al zijn wegen, wiens hart U kent. Omdat U – U alleen – de harten van alle zonen van de mens weet ,

1 Chronieken 28: 9 De Geschriften 1998+ (9) “Zoals voor u, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een aangenaam leven, want יהוה {Jehovah} ​​doorzoekt alle harten en begrijpt al de intenties van de gedachten. Als je Hem zoekt, wordt hij gevonden door u; maar als u Hem verlaat, verwerpt Hij je voor altijd.

Het Woord van God, in de Bijbel gegeven, verzekert ons dat God geen leugens vertelt en dat Hij Zich laat vinden.

Numeri 23:19 De Geschriften 1998+ (19) “Ěl is geen man, om te liegen; noch een mensenkind, om zich te bekeren! Heeft Hij gezegd, en zou Hij het niet doen; of gesproken, en zou dit niet bevestigen?

Mattheús 7: 7 De Geschriften 1998+ (7) “Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en u zal opengedaan worden.

Spreuken 8:17 De Geschriften 1998+ (17): “Ik hou van hen die Mij liefhebben, En degenen die Me oprecht proberen te zoeken, vinden me.

This is the exterior of the Basilica of St. Lo...
Buitenkant van de Basiliek van St. Louis, Koning van Frankrijk, of de oude kathedraal, gelegen in het centrum van St. Louis, Missouri in de buurt van de Gateway Arch. Een deel van de Boog is zichtbaar achter de toren. Het werd gebouwd in 1834 en aan de bovenkant van de voorzijde wordt het Tetragrammaton (Jehovah, de Naam van God) weergegeven). (Foto credit: Wikipedia)

De manier om te zoeken naar God is door te zoeken in de woorden die Hij zelf aan de wereld heeft gegeven. Hij voorzag de wereld met Zijn onfeilbare Woord. Wanneer er meer talen in die wereld kwamen werd  Gods Woord ook vertaald in meerdere talen, zodat elke groep mensen die een of de andere taal spreken het Woord van God in een of een andere taal kan vinden die zij begrijpt. Maar om tot inzicht te komen van het Woord van God is het essentieel om dat Woord met een open geest te benaderen. Zonder zich zelf te willen open stellen voor Gods Woord zal het niet mogelijk zijn om de Waarheid van dat Woord ten volle te begrijpen. Open geest is nodig om het te begrijpen en de mens moet zich ontdoen van  de menselijke leerstellingen of dogma’s. Wij kunnen zien dat doorheen de vele jaren vele valse leerstellingen in het christelijk geloof zijn binnen gedrongen. Als mensen bereid zijn om te horen wat er werkelijk in de Heilige Schrift geschreven staat en de woorden nemen voor wat ze zeggen, zou er geen probleem zijn. Dan zouden die woorden in de Bijbel niet zo verwarrend klinken als velen aannemen. Het is omdat de meeste mensen er de voorkeur aan geven om de dingen die ze hebben opgevangen in hun kindertijd en die ze hebben geleerd in hun omgeving, hun kerken, vrienden en vijanden om zich meer daaraan te hechten dan aan de werkelijke teksten van de Bijbel.

Hoewel het niet zo moeilijk hoeft te zijn om de woorden te nemen zoals ze zijn geschreven in de Bijbel, lijkt dit voor de meeste mensen veel te veel gevraagd. Zij geven er de voorkeur aan om telkens weer terug te vallen op die vroeger gehoorde verhalen en leerregels van bepaalde populaire kerkgemeenschappen.

Het lijkt voor velen te moeilijk, omdat die teksten uit de Bijbel niet altijd overeenkomen met wat zij vroeger geleerd hebben. Die confrontatie met tegenspraak maakt het hen wat ongemakkelijk. Zij voelen zich door die Bijbelteksten dan ontwricht van hun veilige voetstuk. Velen komen dan ook in te zien dat zij bepaalde zaken zouden moeten gaan veranderen. En die verandering schrikt hun af. Alsook verkiezen velen om zich aan die meer populair gedachten te houden, zodat ze verder kunnen blijven genieten van al die tradities waarvan die mensen zo houden.
Maar de God van orde en duidelijkheid wil dat we de juiste keuze maken en wenst dat wij alles duidelijk verkrijgen in ons eigen hart en daarnaar gaan leven.

Willen we aan die menselijke tradities en menselijke regels blijven houden, of zijn we bereid zijn om de statuten van de Enige Ware God aan te nemen en te geloven wat er geschreven staat in de Bijbel, Zijn Woord gebracht door Goddelijk geïnspireerde mannen?

Elkeen is verantwoordelijk voor de eigen keuze.

U zelf moet de juiste keuze maken.

Kiezen voor God of voor de wereld.
Het is aan u.

+

Engelse versie / English version: Are you looking for answers and Are you looking for God

Voorgaande:

Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

Volgende: Want het is geen leeg woord

++

Aanvullende lectuur:

 1. Leren kennen van Hem die het hart kent
 2. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 3. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 4. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 5. Een vrije keuze voor iedereen
 6. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 7. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 8. Een te begrijpen oproep
 9. Controleer uw lot of iemand anders zal het doen
 10. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 11. Wijsheid ligt diep
 12. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 13. Zet geen vraagteken waar God een punt plaatste
 14. Geschapen om te leven in relatie met God
 15. Roep tot God zodat Hij u kan verhoren
 16. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 19. Omgaan met zorgen in ons leven
 20. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 21. Innerlijk licht
 22. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 23. Zet het gehele pantser op van God
 24. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 25. Vertrouw de toekomst aan God toe
 26. Zaai en oogst in de tuin van uw hart

+++

 • In Faith? (elijahblogfire.com)
  Many say they are in faith, however when they go trough “Stormy Seas”, setbacks, difficulties and hardship they become discouraged, fearful, doubtful, anxious, insecure, etc..
 • Do you search the scriptures? (disciplesofhope.wordpress.com)
  If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations— “Do not handle, Do not taste, Do not touch” (referring to things that all perish as they are used)—according to human precepts and teachings?
 • Pleasing God (hitchhikeamerica.wordpress.com)

  Someone asked Abba Anthony, “What must one do in order to please God?” The old man replied, “Pay attention to what I tell you: whoever you may be, always have God before your eyes, whatever you do, do it according to the testimony of the Holy Scriptures; in whatever place you live do not easily leave it. Keep these three precepts and you will be saved.”

  —–Antony of Egypt

 • Man sentenced to 25 years imprisonment for disrespecting Holy scriptures (pakistantoday.com.pk)
  A sessions court sentenced a man to 25 years in prison on Tuesday (today) after he was found guilty of disrespecting sacred scriptures, a local media outlet reported.
 • Louie Gohmert: ‘Grab what God gives’ to save nation (wnd.com)
  “Too many Americans are not grabbing what God is willing to give. So here today and every day, let us join our hearts, pray without ceasing, that we may, as Lincoln, highly resolve that this nation under God will not perish from the Earth and God will hear your prayers and He will strengthen this country once again.”
 • 1 Samuel, chapters 26-31 (biblehilites.wordpress.com)
  Instead of becoming embittered or depressed, elders can take refuge in their strong relationship with Jehovah and continue to find joy in carrying out their ministry (Ps. 31:1).
 • Another word not to use carelessly (blcasey.wordpress.com)
  One could needlessly argue about the supposed list of “names” for God, i.e., whether we need to treat the word “yhvhGod” as carefully as the word “Elohim” or “Yahweh” (or “Jireh” or “Nissi,” for that matter — and these are less “names” than descriptions).  One could further argue about euphemisms such as “gee” and “gosh.”  We can all grow in terms of treating God both intentionally and reverently.  The primary point to be made is that God deserves all the reverence we can summon, and more.
 • “Scripture Thoughts” ~ Hebrews 8:10 (eudoranachand.wordpress.com)
  Mankind will be judged by Elohim according to how he performs his own duty. The question then arises, what is that duty that is to be judged?Fear Elohim and keep His commandments because the judgment is based on how mankind keeps Yahwey’s Torah.
 • Religious Freedom of Expressions Ends When Missionary Work Begins (israelnationalnews.com)
  Jurists Vered Cohen and Ra’anan Bar On have determined in a detailed article, why the Supreme Court erred when it ruled to allow ‘Jehovah’s Witnesses’ to hold a public baptism to convert Jews to Christianity in Ra’anana after the municipality had opposed the request to allow it to take place.
 • Call unto God so that He can answer you

17 thoughts on “Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.