FAQ Dutch – Veel gestelde vragen

Over Ons

Wie zijn wij?

Zo blij dat je het vraagt! We zijn een groep studenten van de Bijbel of bijbelonderzoekers met een gemeenschappelijke liefde voor God en gemeenschappelijke hoop op de vervulling van Zijn plan. We hebben de meest belangrijke dingen in het algemeen gelijk, en afgezien van dat, we zijn allemaal heel anders!

Sommigen van ons zijn oud, sommige zijn jong, sommigen weten hun leeftijd niet bepaald te beschrijven. Wij zijn atleten en doorgezakten, avontuurlijke sensatie-zoekers en thuiszitters. Wij komen uit alle sectoren van dit land en uit andere landen. Wij zijn vrijgezellen, wij zijn paren, wij zijn ouders, we zijn kleinkinderen.

Als u meer wilt weten over God en de wil hebt om Hem meer perfect te dienen, meer als Jezus wilt worden en je liefde voor hem wil uitdrukken, kan u net als wij zijn!

Wie zijn de Christadelphians? Zijn ze nieuw?

De Christadelphians zijn een kleine religieuze gemeenschap die doelbewust geprobeerd heeft om terug te gaan naar het geloof en het karakter van de vroegchristelijke kerk. We bestaan al meer dan 150 jaar. De naam ‘Christadelphian” betekent” broeder in Christus “.

Wereldwijde vereniging van de Christadelphians – Christadelphia in the World

Waar vindt men Christadelphians?

Christadelphian Ecclesia

Wij zijn gevestigd in de hele wereld. Net als de vroege of eerste christenen, ontmoeten we elkaar in woningen, verhuurde kamers en in sommige gevallen onze eigen zalen.
(Handelingen 1:13, 2:46, 18:7, 19:9, 28:30)

Hoe zijn Christadelphians georganiseerd?

Wij zijn een leken gemeenschap volgens het patroon naar het eerste eeuw christendom. De leden van de congregatie worden aangesproken als “broeder” en “zuster“, en hebben allemaal een gelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kerk. Een sterke gemeenschappelijke overtuiging bindt onze Broederschap samen.
(Matteus 23:8-12; Romeinen 12:4-6; 16:1; 1 Korinthiërs 12:4-27; Galaten 3:28)

Wat Geloven en onderwijzen Christadelphians?

Wij geloven dat de Bijbel Gods enige gebleken boodschap aan de mensheid is, gegeven om verantwoordelijke individuen te laten komen tot de gehoorzaamheid van het geloof. De Bijbel is onze enige autoriteit, en we leren dat hij bij elke gelegenheid bezinningsvol moet worden gelezen en met zorg.

Wat soort leven lijdt een Christadelphian?

Gods Weg van het heil geeft effectieve leiding aan ons leven. We proberen volledig op God te vertrouwen en ontwikkelen een geloof, dat actief is in gebed en goede werken. Tegelijkertijd erkennen we echter dat redding door genade is.
(1 Corinthiërs 1:3-11; 1 Peter 2:1-5; 2 Petrus 1:5-11; Jakobus 2:17,5:16; Efeziërs 2:5-10)

Met de hulp van God, zoeken wij Hem lief te hebben en Hem elke dag te gehoorzamen, ernaar strevend Christus te imiteren die getrouw zijn vader gehoorzaamde en zichzelf onbaatzuchtig voor de mensheid gaf.
(Filippenzen 2:13, 4:13, Efeziërs 3:20; Filippenzen 2:1-5; Romeinen 12:1-2; Efeziërs 5:1-2)

Wij proberen dan ook enthousiast te zijn in het werk, trouw in het huwelijk, gul in het geven, gewijd in preken, vrolijk in het leven, en gelukkig in onze God.
(Efeziërs 6:6-8; 1 Thessalonicenzen 4:1-8; 2 Korinthiërs 9; 2 Timotheus 4:1-5; Johannes 16:33; Matteus 5:1-16; Filippenzen 4:4-7)

Lees ook:

Mijn geloof

Christen mensen met ons geloof

Geschiedenis van de Christadelphians

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.