Tijd voor dit en dat

In ons leven is er voor alles wel een tijd. Als wij ter wereld komen zijn wij eigenlijk van niets bewust en ondergaan gewoon de dingen terwijl het onze ouders zijn die hun tijd vreugdevol mogen beleven bij het krijgen van een kind. Dat kind moet door hen grootgebracht worden waarbij er ogenblikken komen die… Read More Tijd voor dit en dat

Rate this:

Christus in Profetie #16 Psalmen 41 en 109: Gebeden in nood

Soms hebben we een beetje houvast als psalmen in het Nieuwe Testament worden toegepast op Jezus, of op de situatie waarin hij zich bevindt. En toch kunnen juist dergelijke psalmen soms tot vragen leiden, als ze in het ene vers iets beschrijven dat totaal niet van toepassing kan zijn op Christus, terwijl we in een ander vers plotseling woorden vinden die toch op Jezus toegepast worden. Het lijkt dan wel alsof de psalm er door de schrijvers van het Nieuwe Testament met de haren is bijgesleept.… Read More Christus in Profetie #16 Psalmen 41 en 109: Gebeden in nood

Rate this:

Gedachte bij de opening van het schooljaar 2021-2022

Vorige twee jaar waren voor scholen en kerken een vreemde tijd waarbij afstand houden het meest centraal stond. Vandaag begint een nieuw schooljaar waarbij iedereen uitkijkt naar de tijd dat afstand houden en dragen van mondmaskers ten einde zal mogen komen. Voor vele kerken gaat men terug naar een normaler leven waarbij de gelovigen in… Read More Gedachte bij de opening van het schooljaar 2021-2022

Rate this:

Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend

De vorige weken, vanuit ieders huiselijk plekje, of vanuit ieders “kot” hebben wij met de ecclesia aandacht geschonken aan de prediking van het Goede Nieuws. De woensdag 27 mei sprak Marcus Ampe tijdens de Bijbelstudie over de noodzaak van onze prediking. Vorige zondag werd er tijdens de zondagsdienst verder op in gegaan en gekeken naar… Read More Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend

Rate this:

Kuddedier doet liever wat het niet mag

Het populaire televisieprogramma “Ook getest op mensen” toonde reeds aan hoe graag de mens zich als kuddedier gedraagt. Copieergedrag Psychologen zijn er van overtuigd dat mensen de neiging hebben om het gedrag van andere mensen over te nemen. Wat ook op valt is dat mensen liefst anderen zich zo zien gedragen zoals zij zichzelf gedragen.… Read More Kuddedier doet liever wat het niet mag

Rate this:

Wat betreft ‘Bloodless’ surgery avoids risks of transfusion – Health Care

Er wordt nog heel wat gedebatteerd over al of niet bloed toedienen of hoe ver gaan in de verzorging van mensen. Welke medicatie al of niet toe passen en tot hoe ver medische hulp bieden. Voor de kwestie van het bloed kan men zeggen dat er genoeg aanwijzingen zijn en medische voorgeschiedenissen die duidelijk maken… Read More Wat betreft ‘Bloodless’ surgery avoids risks of transfusion – Health Care

Rate this:

Ingrijpende gebeurtenis en Gespannen kabel

Als wij met een ingrijpende gebeurtenis geconfronteerd worden hebben wij algauw de neiging op het iemand te steken die ver buiten onze mogelijkheden schijnt te liggen. Nochtans is die persoon heel dicht bij en zeer begaan met ons. Maar meestal zijn de wereldse mensen zo met de wereldse dingen begaan. Ze kennen hun kijkkastje, voetbal,… Read More Ingrijpende gebeurtenis en Gespannen kabel

Rate this:

Dromen voeden

Wij voeden onze dromen met hoop, en niet met pijn en verdriet. ‘En nu, wat verwacht ik, Jehovah?’ ‘Mijn hoop, die is op U.’ Psalm 39:7 Naar U Jehovah, onze God kijk ik uit. In U leg ik mijn vertrouwen. Mijn droom over en voor U maakt U waar. U bent mijn houvast, mijn rots en sterkte.

Rate this:

Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen

Vooruitgang is… onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen! ‘Met U immers loop ik op een legerbende in, met mijn God spring ik over een muur.’ 2 Samuël 22:30 Vandaag staan wij weer voor nieuwe uitdagingen en hopen de steeds weer naar voor schuivende moeilijkheden te overwinnen. Pijn en problemen vormen afleiding en verzoeking. Wij mogen er echter van… Read More Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen

Rate this:

Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

Als men na gaat in welke mate begaan zijn met nieuws over terreur en welke een interesse de agressieve activiteiten als rampberichten, wraakbrieven, verwensinternetdagboeken en gevechtsspelletjes krijgen, lijkt het wel of de wereld het meest interesse heeft voor moeilijkheden van een ander en problemen. In Lukas vinden wij dat er een tijd zal komen dat… Read More Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

Rate this:

Vergeven

Vergeven ligt niet makkelijk in de hand. Jezus leerde zijn leerlingen bidden op een wijze die wij vandaag niet veel meer horen. Eerst moesten zij God zoeken en dan moesten zij de hoop gaan koesteren om dat Koninkrijk van God te vinden. Naast onze noden moesten wij oog hebben voor de wensen van anderen maar… Read More Vergeven

Rate this: