Wat wij geloven

Tetragrammaton (God's name, see Jehovah) at th...
Image via Wikipedia

Wat wij als ecclesia geloven.

Als Broeders in Christus houden wij van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn dankbaar dat hij voor ons wenste te lijden en te sterven. Wij geloven dat God hem de kracht had gegeven om wonderen te verrichten en om hem ook uit de dood te verheffen. Zoals Jezus in zijn Vader geloofde en Hem prees, geloven wij ook in die Ene Ware Schepper van hemel en aarde, die Zijn volk wenste te leiden en de belofte aan Abraham gaf voor een groot nageslacht, een grote gemeenschap van gelovigen die de mogelijkheid hebben gekregen door het zoenoffer of loskoopoffer van de beloofde Messias, Jezus, Jesus, Yeshua, Yashua, Yahshua, Jeshua Christus. Deze Loskoper, de Verlosser heeft ons met zijn zoenoffer de weg bereid en is de middelaar tussen God en de mensen. Hij is verrezen, de derde dag na zijn dood, en opgevaren ten hemel, maar zal spoedig weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader “de Ik die ben”, de Elohim Hashem, God, YHWH, JHWH, Yahweh, Jahweh, Jehovah, die hem heeft aangesteld als Opperpriester en Koning der Koningen.

Het is tot Jezus zijn en onze Vader van allen, dat wij moeten bidden, lof geven en prijzen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven welk ons tot steun en onderricht kan zijn. Wij geloven dat de 66 boeken die samen gebundeld zijn in de Heilige Schrift, de Bijbel, opgetekend zijn in naam van God en Zijn Wil maar ook Zijn beloften kenbaar maken en tot vervulling zullen komen. God heeft niet enkel Zijn Woord overgebracht naar de mensen, maar voorziet ook dat Zijn Kracht, de Heilige Geest, met ons kan zijn en ons kan begeleiden door dit leven.

Wij geloven dat door de verkeerde keuze van de eerste mens, het nageslacht de gevolgen van dit kwaad moest dragen, en geboren worden in onvolmaaktheid. Wij moeten ons wapenen tegen dit kwaad en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de daden die wij stellen. Door de eerste zonde is de dood over ons allen gekomen. Wij zullen allen met de dood geconfronteerd worden. De doden keren weer tot stof en as. In de toekomst wacht ons echter een mooi vooruitzicht. Zij die geloven in Jezus Christus (de zoon) en zijn Vader, spijt tonen over hun fouten en vergiffenis hiervoor hebben gevraagd, zullen worden opgewekt uit de dood en als kinderen van God kunnen opgenomen worden in het Koninkrijk van God.

Het is deze hoop tot eeuwig leven in een vredevol paradijs waarnaar wij hoopvol uitkijken en de opdracht van Jezus tot prediking van het Goede Nieuws wensen op te volgen.
In de ecclesia brengen wij in de dienst eer aan Jezus en aan God onze Vader en herinneren wij aan het Laatste Avondmaal met het Breken van het Brood en het drinken van de Wijn als symbolen van het Nieuwe Verbond dat ingesteld is geworden door Jezus die ons de opdracht gaf dit te doen ter zijner nagedachtenis. In Jezus naam bidden wij dan ook tot God onze Vader dat Zijn Koninkrijk snel moge komen.

One thought on “Wat wij geloven

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.