Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

3. Verwarring

3.3. “Jahwe(h) is Geen Hebreeuwse naam.”

“Twee moderne vormen van YHWH zijn in Bijbel vertalingen gebruikt, namelijk, Yahweh en Jehova. Zij hebben verschillende klinkers en de eerste heeft twee lettergrepen terwijl de tweede drie heeft. Mijn argument is geweest dat Yahweh als een vorm, dicht bij het origineel, zou moeten uitgesloten worden voor twee hoofdredenen, 1) Het (Yahweh) heeft geen basis in niet gevocaliseerde (zonder interpunctie) Hebreeuws teksten of in de Masoretische tekst en 2) het (yahweh) heeft twee lettergrepen, terwijl de theophorische namen voorstellen dat YHWH drie lettergrepen had (zoals in Jehova wordt gevonden).” -(Rolf Furuli Spreker in Semitische talen Universiteit van Oslo)

2 of 3 Lettergrepig

“Yahweh is een ongelukkig compromis. Het is geen Engels woord. en het is geen Hebreeuws woord”. (Eric Rasmusen; Indiana Universiteit Stichting Professor)

“YAHWEH is geen Hebreeuwse naam”. (–The Wet en de Profeten, — The Law and the Prophets, uitgegeven door John H. Skilton, Milton C. Fisher, en Leslie W. Sloat)

“niet-bijgelovige Joodse vertalers begunstigden altijd de naam Jehova in hun vertalingen van de Bijbel. Aan de andere kant kan men opmerken dat er GEEN Joodse vertaling van de Bijbel met Yahweh is”. (-M. Gérard GERTOUX; een Hebreeuws geleerde, specialist van de Tetragram; president van de Vereniging Biblique de Recherche d’Anciens Manuscrits)

Ook is er geen constante als wij Yahashuwah / Yashua niet met Yeshua of Yesus maar met Jesus of Jezus vertalen, ook al zal men daar kunnen opmerken dat wij beter Yahashuwah/Yahushua met  Jahushua in plaats van Jashua of Jeshua zouden kunnen vertalen, waarvan dat laatste Yah Zeus (Jezus) eigenlijk kan aanzien worden als een aanroeping van Zeus terwijl het anders God redt betekend of “Redding is van God gekomen” en de volle waarde inhoudt van de Nazarener die ook de tittel mee kreeg van ha’Mashiah – de Messias.

“Vertalen zoals Yahweh spreekt de wijze tegen waarop wij yod bijna overal anders in de Bijbel vertalen. Wij vertalen niet Yona, maar Jonah. Joshua, niet Yeshua. Jeruzalem, niet Yerusalem. Judah, Jezus en Judas, overal is J gebruikt. Voornamelijk in de theophorische namen, zou iedereen die Yahweh gebruikt Y moeten gebruiken voor die namen en niet J. Indien u zowel hebt verwezen naar “Yahweh” en “Jezus” bent u grof tegenstrijdig”. (Eric Rasmusen; Indiana Universiteit Stichting Professor)

“De oudste archeologische getuigenis begunstigt de uitspraak Jehova. Een korte inscriptie gedateerd van de tijd van Amenophis III (circa 1400 BCE) is te Soleb gevonden. ..” (-M. Gérard GERTOUX; een Hebreeuws geleerde, specialist van de Tetragram; president van de Vereniging Biblique de Recherche d’Anciens Manuscrits)

Ook voor de Messiaanse Karaite Rabbijn staat het vast dat het zoals reeds op verschillende debatten op verschillende forums geklaard is geworden dat zoals Emanuel en Nehemiah Gordon geloven dat de Naam van God dichter bij Yehowah is, die gelijkaardig is aan het Nederlandse Jehova of het beter Jehovah, wel in het Engels dikwijls verkeerd uitgesproken als ‘Dsie’ (Dsee) in de plaats van ‘Jee(h)’ (Yeah). “Nehemiah Gordon… verdedigt Yehovah na uitgebreide studie van de Masoretische Tekstmanuscripten. Het overzicht van Nehemiah. ..gebaseerd op het studeren van de eigenlijke manuscripten onder Emanuel Tov, is dat… de vroegere Masoretische manuscripten allemaal een Yehowah of Yehovah uitspraak hebben. ..” [Zoek God Vereniging – Seek God Association (Michael John Rood: Messianic Karaite Rabbi) ]

+

Nota:

WiktprintableHe
The logo for the Hebrew language Wiktionary. - Image via Wikipedia

Verreweg het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, ook bekend als Lesjon HaKodesj (‘de heilige taal’) maar soms ook als Ivriet,  algemeen de taal van het jodendom en behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische talen.  Het verschil tussen modern Hebreeuws en klassiek Hebreeuws is niet zo groot, maar toch noemenswaardig en enigszins apart. Met name de zinsconstructie wijkt op veel punten af. Omdat deze taal zo sterk afwijkt van de onze, is zij niet zo gemakkelijk aan te leren. De lettertekens wijken sterk af van het door ons gebruikte Latijnse schrift en de woorden worden van rechts naar links geschreven. Het Hebreeuwse alfabet bestaat oorspronkelijk alleen uit medeklinkers. De klinkers moesten er door de lezer worden bijgedacht. Omdat dit niet meeviel – met name in de tijd dat het Hebreeuws als spreektaal in onbruik raakte – heeft men later aan het schrift van het Oude Testament een systeem van klinkers toegevoegd.

Hebreeuws behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische talen. Hierdoor is het Hebreeuws verwant aan andere Semitische talen als het Arabisch, Aramees en Akkadisch en in mindere mate ook aan andere Afro-Aziatische talen als het Amhaars, Berbers en het Egyptisch. Een kenmerk van veel Semitische talen, waaronder het Hebreeuws, is het zogenaamde triconsonantalisme. Bijna alle woorden kunnen herleid worden tot drie consonanten (medeklinkers), de radicalen, die de wortel (radix) van het woord vormen. Sommige radicaalstammen zijn ‘afgesleten’ of ‘uitgehold’, zodat er soms nog maar twee radicalen zichtbaar zijn. Er zijn ook stammen die uit meer dan drie radicalen bestaan, soms onder invloed van andere talen. En dan zijn er nog de leenwoorden, waarvoor de linguïstische wetten van het Hebreeuws uiteraard niet gelden. Hoewel het Jiddisch veel Hebreeuwse en Aramese woorden bevat, behoort die taal tot de Germaanse tak van de Indo-Europese talen – dezelfde taalgroep waartoe ook het Nederlands, het Duits en het Engels behoren.
Voor het verstaan van de bijbelse boodschap is het van belang dat men zich zo goed mogelijk kan inleven in het denken van de auteurs en kennis heeft van hun leefwereld. Kennis van de oorspronkelijke taal waarin de Bijbel geschreven is, speelt hierin een belangrijke rol.

Om de taal goed te kunnen begrijpen is het een hulp als wij bij onze Joodse buren te rade gaan. In onze contreien is het ook handig als wij het Jiddisch aanhoren. Het Jiddisch of Jiddisj (ייִדיש jidisj of אידיש idisj of יודיש Jüdisch, “Joods-Duits“) is een Germaanse taal, die door ongeveer drie miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt en zelfs enkele woorden in ons Nederlands heeft gebracht. Het Jiddisch wordt doorgaans van rechts naar links geschreven met het Hebreeuwse alfabet. Het is tussen de 9e en 11e eeuw in het Rijnland ontstaan als omgangstaal van de joden. Zij noemden deze taal Loshn Ashkenaz (van Hebreeuws lasjon: de “tale Asjkenaz’”) of bescheidener Taytsh (Teutsch). Ook  al is het taalkundig niet helemaal aan het Hebreeuws verwant kan men er toch nog de denkwijze van de Hebreeuwse taal met haar vele gezegden in terug vinden. Het zijn die zegswijzen die belangrijk zijn om de eigenlijke mening van bepaalde Bijbelse uitspraken goed te begrijpen.  De naam Jiddisch is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch (Jodenduits) yid (Jood). Er bestaan verschillende dialecten van het Jiddisch.

Asjkenazische joden gebruiken traditioneel tevens een uitspraak voor religieus Hebreeuws die verschilt van de Sefardische uitspraak, die door de makers van het ‘Modern Hebreeuws‘ is overgenomen toen die taal gemaakt werd. Het belangrijkste verschil is dat de letter ‘tav’ wanneer deze zonder dagesh (puntje) geschreven wordt, als ‘s’ in plaats van als ‘t’ wordt uitgesproken. Daarnaast wordt een ‘a’ in veel gevallen een ‘o’ (en in bepaalde dialecten een ‘oe’). Zo wordt ‘sjabbat’ dus ‘sjabbos’, de uitspraak die tegenwoordig ook door vrijwel alle niet-Jiddisch sprekende Asjkenazische orthodoxe joden gebruikt wordt. In verschillende dialecten worden vele andere klinkers ook anders uitgesproken. Zo wordt in Pools en Hongaars/Jeruzalems Jiddisch, de twee varianten die met name in de chassidische gemeenschap gebruikt worden, de ‘u/oe’ uitgesproken als ‘ie’ en een bepaalde ‘a’ als ‘oe’.

Voorbeelden:

 • ‘Onze gebeden’ is in Sefardisch Hebreeuws: Tefilateinoe. Litouws Asjkenazisch: Tefiloseinoe. Hongaars Asjkenazisch: Tefiloeseinie.
 • ‘Israël’ is in Sefardisch Hebreeuws: Yisrael. Litouws Asjkenazisch: Yisroel. Hongaars Asjkenazisch: Yisrueil.

Met dank aan Wikipedia voor broninformatie en gebruik

+

Vervolg: Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

++

 • The Bible and names in it (christadelphians.wordpress.com)
  Yahweh Yahwah Yaveh Yaweh Jehova
  Jahova Jahovah Yahova Yahovah Jahowa
  Jahowah Yahavah Jahavah Yahowe Yahoweh
  Jahaveh Jahaweh Yahaveh Yahaweh Jahuweh
  Yahuweh Iahueh Jahuwah Yahuwah  Yahu
  Jahu Yahvah Jahvah Jahve Jahveh Yahve
  Yahwe Yaohu Yahway Yaohu Yahvah
  Yahuwah Iahueh Yahuah Yehowah Jehovah
 • The wrong hero (Steppingtoes)
  In the Western World we can find people who love to honour a creator that is far beyond any human person. In the East people worship other gods, but also do have three or two headed divinities. The clergy and followers of the many sects of Christendom worship also such more than one in one god, but they prefer not to give them a specific name.
 • The Full Character of The Father and Son Revealed in Their Hebrew Names Using the Hebrew Aleph-Bet (stein9398.wordpress.com)
  YHVH“Yod-Hey-Vav/Waw-Hey” also known as “HaShem” or “The Name” within many Jewish circles, as men forbid them, to utter the Name of their Elohim, Yahweh. This is due to a misunderstanding of the Third Commandment: Exodus/Shemot 20:7; [Gimel/gl] “You shall not bring the Name of hwhy your Elohim to vain emptiness; for hwhy will not hold him guiltless that brings His Name to vain emptiness.”  hwhy is the Sacred Name for the Elohim of Abraham, Isaac, Jacob and Moshe, as well as all the Prophets of Old.
 • Survey: Bible Readers want Accuracy, Word-for-Word Translation (prweb.com)
  Most American Bible readers prefer word-for-word translations of the original Greek and Hebrew over thought-for-thought translations and value accuracy over readability.
 • The Titles of God (faithbibleministries.wordpress.com)
  In the Old Testament a concept God used to communicate Himself and His relationship to Israel was the titles that He used for Himself.  These titles reflect insights into God’s personage and character and are extremely insightful to the believer.
 • The Attributes of God (Christadelphians main Googlesite)
  The problem with many people is that they tangle up titles with names. God has clearly given Himself a Name of which He wants it to be known all over the world.We should not be afraid to use that Holy Name of the Only One God: Jehovah.
 • A Newly Developed Language Decoder Reveals the Torah is the Lost Book of Thoth Who is Hebrew God Yhwh-Elohim (prweb.com)
  In his upcoming book the Keys to the library, Joe Lanyadoo reveals a new decoder that offers a new understanding of the Torah, the origin of language and the origin of the human race. Using the decoder reveals that all religious writings tell the same story and were written by the same deity. The Tho-Ra was given to Moses 3500 years ago by its author Yhwh, E.l.h.i.m אֱלֹהִים who is none other than the Egyptian Moon god Thoth, the god of all knowledge and all writing who Lanyadoo claims wrote all religious myths.
 • What’s in a name? (bethemunah.wordpress.com)
  The Apostles did not call Him Jesus, they called Him Yeshua.  Why is that significant?  Because if you go to the Hebrew you can see that in His name is salvation, health, prosperity, deliverance etc…
 • Hebreeuws en Aramees vs Germaanse talen (Christadelphians on multiply)
  Het is in de optie rekening te houden met de originele taal dat wij ook beter voorkeur zouden geven aan óf hetzelfde gebruik van een woord óf om een gelijkaardige vertaling te gebruiken. Men kan niet voor één worod een bepaalde klinker of medeklinkerkeuze gebruiken terwijl men voor een ander woord een andere medeklinker en klinker keuze zou gaan toepassen. Zo kan de Yod in het Hebreeuws niet vervangen worden door een J terwijl men op een andere plaats de voorkeur geeft aan het gebruik van een Ypsolom.
 • Hebrew, Aramaic and Bibletranslation (Christadelphians on multiply)
  By using the Jewish script, square script, block script, or more historically, the Assyrian script, it has to be taken into account how it is spoken out and how one word is written against an other. Best it can be compared to other Jewish languages, most notably Yiddish, Ladino, and Judeo-Arabic.
 • Bethlehem’s-this word from which language (wiki.answers.com)
  Here are a few more Hebrew words that were imported into the King James translation
  with little or no change from Hebrew:Adam, Eve, Cain, Abel, Methuselah, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob,
  Joseph, Simon, Asher, Dinah, Judah, Benjamin, Joshua, David, Michael, Gabriel,
  Nazareth, Jerusalem, Bethesda, behemoth, leviathan.

16 thoughts on “Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.