Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

Posted on November 2, 2011. Filed under: Bijbel Studie en Bijbel Lezing, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Naam van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

3. Verwarring

3.3. “Jahwe(h) is Geen Hebreeuwse naam.”

“Twee moderne vormen van YHWH zijn in Bijbel vertalingen gebruikt, namelijk, Yahweh en Jehova. Zij hebben verschillende klinkers en de eerste heeft twee lettergrepen terwijl de tweede drie heeft. Mijn argument is geweest dat Yahweh als een vorm, dicht bij het origineel, zou moeten uitgesloten worden voor twee hoofdredenen, 1) Het (Yahweh) heeft geen basis in niet gevocaliseerde (zonder interpunctie) Hebreeuws teksten of in de Masoretische tekst en 2) het (yahweh) heeft twee lettergrepen, terwijl de theophorische namen voorstellen dat YHWH drie lettergrepen had (zoals in Jehova wordt gevonden).” -(Rolf Furuli Spreker in Semitische talen Universiteit van Oslo)

2 of 3 Lettergrepig

“Yahweh is een ongelukkig compromis. Het is geen Engels woord. en het is geen Hebreeuws woord”. (Eric Rasmusen; Indiana Universiteit Stichting Professor)

“YAHWEH is geen Hebreeuwse naam”. (–The Wet en de Profeten, — The Law and the Prophets, uitgegeven door John H. Skilton, Milton C. Fisher, en Leslie W. Sloat)

“niet-bijgelovige Joodse vertalers begunstigden altijd de naam Jehova in hun vertalingen van de Bijbel. Aan de andere kant kan men opmerken dat er GEEN Joodse vertaling van de Bijbel met Yahweh is”. (-M. Gérard GERTOUX; een Hebreeuws geleerde, specialist van de Tetragram; president van de Vereniging Biblique de Recherche d’Anciens Manuscrits)

Ook is er geen constante als wij Yahashuwah / Yashua niet met Yeshua of Yesus maar met Jesus of Jezus vertalen, ook al zal men daar kunnen opmerken dat wij beter Yahashuwah/Yahushua met  Jahushua in plaats van Jashua of Jeshua zouden kunnen vertalen, waarvan dat laatste Yah Zeus (Jezus) eigenlijk kan aanzien worden als een aanroeping van Zeus terwijl het anders God redt betekend of “Redding is van God gekomen” en de volle waarde inhoudt van de Nazarener die ook de tittel mee kreeg van ha’Mashiah – de Messias.

“Vertalen zoals Yahweh spreekt de wijze tegen waarop wij yod bijna overal anders in de Bijbel vertalen. Wij vertalen niet Yona, maar Jonah. Joshua, niet Yeshua. Jeruzalem, niet Yerusalem. Judah, Jezus en Judas, overal is J gebruikt. Voornamelijk in de theophorische namen, zou iedereen die Yahweh gebruikt Y moeten gebruiken voor die namen en niet J. Indien u zowel hebt verwezen naar “Yahweh” en “Jezus” bent u grof tegenstrijdig”. (Eric Rasmusen; Indiana Universiteit Stichting Professor)

“De oudste archeologische getuigenis begunstigt de uitspraak Jehova. Een korte inscriptie gedateerd van de tijd van Amenophis III (circa 1400 BCE) is te Soleb gevonden. ..” (-M. Gérard GERTOUX; een Hebreeuws geleerde, specialist van de Tetragram; president van de Vereniging Biblique de Recherche d’Anciens Manuscrits)

Ook voor de Messiaanse Karaite Rabbijn staat het vast dat het zoals reeds op verschillende debatten op verschillende forums geklaard is geworden dat zoals Emanuel en Nehemiah Gordon geloven dat de Naam van God dichter bij Yehowah is, die gelijkaardig is aan het Nederlandse Jehova of het beter Jehovah, wel in het Engels dikwijls verkeerd uitgesproken als ‘Dsie’ (Dsee) in de plaats van ‘Jee(h)’ (Yeah). “Nehemiah Gordon… verdedigt Yehovah na uitgebreide studie van de Masoretische Tekstmanuscripten. Het overzicht van Nehemiah. ..gebaseerd op het studeren van de eigenlijke manuscripten onder Emanuel Tov, is dat… de vroegere Masoretische manuscripten allemaal een Yehowah of Yehovah uitspraak hebben. ..” [Zoek God Vereniging – Seek God Association (Michael John Rood: Messianic Karaite Rabbi) ]

+

Nota:

WiktprintableHe

The logo for the Hebrew language Wiktionary. - Image via Wikipedia

Verreweg het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, ook bekend als Lesjon HaKodesj (‘de heilige taal’) maar soms ook als Ivriet,  algemeen de taal van het jodendom en behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische talen.  Het verschil tussen modern Hebreeuws en klassiek Hebreeuws is niet zo groot, maar toch noemenswaardig en enigszins apart. Met name de zinsconstructie wijkt op veel punten af. Omdat deze taal zo sterk afwijkt van de onze, is zij niet zo gemakkelijk aan te leren. De lettertekens wijken sterk af van het door ons gebruikte Latijnse schrift en de woorden worden van rechts naar links geschreven. Het Hebreeuwse alfabet bestaat oorspronkelijk alleen uit medeklinkers. De klinkers moesten er door de lezer worden bijgedacht. Omdat dit niet meeviel – met name in de tijd dat het Hebreeuws als spreektaal in onbruik raakte – heeft men later aan het schrift van het Oude Testament een systeem van klinkers toegevoegd.

Hebreeuws behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische talen. Hierdoor is het Hebreeuws verwant aan andere Semitische talen als het Arabisch, Aramees en Akkadisch en in mindere mate ook aan andere Afro-Aziatische talen als het Amhaars, Berbers en het Egyptisch. Een kenmerk van veel Semitische talen, waaronder het Hebreeuws, is het zogenaamde triconsonantalisme. Bijna alle woorden kunnen herleid worden tot drie consonanten (medeklinkers), de radicalen, die de wortel (radix) van het woord vormen. Sommige radicaalstammen zijn ‘afgesleten’ of ‘uitgehold’, zodat er soms nog maar twee radicalen zichtbaar zijn. Er zijn ook stammen die uit meer dan drie radicalen bestaan, soms onder invloed van andere talen. En dan zijn er nog de leenwoorden, waarvoor de linguïstische wetten van het Hebreeuws uiteraard niet gelden. Hoewel het Jiddisch veel Hebreeuwse en Aramese woorden bevat, behoort die taal tot de Germaanse tak van de Indo-Europese talen – dezelfde taalgroep waartoe ook het Nederlands, het Duits en het Engels behoren.
Voor het verstaan van de bijbelse boodschap is het van belang dat men zich zo goed mogelijk kan inleven in het denken van de auteurs en kennis heeft van hun leefwereld. Kennis van de oorspronkelijke taal waarin de Bijbel geschreven is, speelt hierin een belangrijke rol.

Om de taal goed te kunnen begrijpen is het een hulp als wij bij onze Joodse buren te rade gaan. In onze contreien is het ook handig als wij het Jiddisch aanhoren. Het Jiddisch of Jiddisj (ייִדיש jidisj of אידיש idisj of יודיש Jüdisch, “Joods-Duits“) is een Germaanse taal, die door ongeveer drie miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt en zelfs enkele woorden in ons Nederlands heeft gebracht. Het Jiddisch wordt doorgaans van rechts naar links geschreven met het Hebreeuwse alfabet. Het is tussen de 9e en 11e eeuw in het Rijnland ontstaan als omgangstaal van de joden. Zij noemden deze taal Loshn Ashkenaz (van Hebreeuws lasjon: de “tale Asjkenaz’”) of bescheidener Taytsh (Teutsch). Ook  al is het taalkundig niet helemaal aan het Hebreeuws verwant kan men er toch nog de denkwijze van de Hebreeuwse taal met haar vele gezegden in terug vinden. Het zijn die zegswijzen die belangrijk zijn om de eigenlijke mening van bepaalde Bijbelse uitspraken goed te begrijpen.  De naam Jiddisch is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch (Jodenduits) yid (Jood). Er bestaan verschillende dialecten van het Jiddisch.

Asjkenazische joden gebruiken traditioneel tevens een uitspraak voor religieus Hebreeuws die verschilt van de Sefardische uitspraak, die door de makers van het ‘Modern Hebreeuws‘ is overgenomen toen die taal gemaakt werd. Het belangrijkste verschil is dat de letter ‘tav’ wanneer deze zonder dagesh (puntje) geschreven wordt, als ‘s’ in plaats van als ‘t’ wordt uitgesproken. Daarnaast wordt een ‘a’ in veel gevallen een ‘o’ (en in bepaalde dialecten een ‘oe’). Zo wordt ‘sjabbat’ dus ‘sjabbos’, de uitspraak die tegenwoordig ook door vrijwel alle niet-Jiddisch sprekende Asjkenazische orthodoxe joden gebruikt wordt. In verschillende dialecten worden vele andere klinkers ook anders uitgesproken. Zo wordt in Pools en Hongaars/Jeruzalems Jiddisch, de twee varianten die met name in de chassidische gemeenschap gebruikt worden, de ‘u/oe’ uitgesproken als ‘ie’ en een bepaalde ‘a’ als ‘oe’.

Voorbeelden:

 • ‘Onze gebeden’ is in Sefardisch Hebreeuws: Tefilateinoe. Litouws Asjkenazisch: Tefiloseinoe. Hongaars Asjkenazisch: Tefiloeseinie.
 • ‘Israël’ is in Sefardisch Hebreeuws: Yisrael. Litouws Asjkenazisch: Yisroel. Hongaars Asjkenazisch: Yisrueil.

Met dank aan Wikipedia voor broninformatie en gebruik

+

Vervolg: Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

++

 • The Bible and names in it (christadelphians.wordpress.com)
  Yahweh Yahwah Yaveh Yaweh Jehova
  Jahova Jahovah Yahova Yahovah Jahowa
  Jahowah Yahavah Jahavah Yahowe Yahoweh
  Jahaveh Jahaweh Yahaveh Yahaweh Jahuweh
  Yahuweh Iahueh Jahuwah Yahuwah  Yahu
  Jahu Yahvah Jahvah Jahve Jahveh Yahve
  Yahwe Yaohu Yahway Yaohu Yahvah
  Yahuwah Iahueh Yahuah Yehowah Jehovah
 • The wrong hero (Steppingtoes)
  In the Western World we can find people who love to honour a creator that is far beyond any human person. In the East people worship other gods, but also do have three or two headed divinities. The clergy and followers of the many sects of Christendom worship also such more than one in one god, but they prefer not to give them a specific name.
 • The Full Character of The Father and Son Revealed in Their Hebrew Names Using the Hebrew Aleph-Bet (stein9398.wordpress.com)
  YHVH“Yod-Hey-Vav/Waw-Hey” also known as “HaShem” or “The Name” within many Jewish circles, as men forbid them, to utter the Name of their Elohim, Yahweh. This is due to a misunderstanding of the Third Commandment: Exodus/Shemot 20:7; [Gimel/gl] “You shall not bring the Name of hwhy your Elohim to vain emptiness; for hwhy will not hold him guiltless that brings His Name to vain emptiness.”  hwhy is the Sacred Name for the Elohim of Abraham, Isaac, Jacob and Moshe, as well as all the Prophets of Old.
 • Survey: Bible Readers want Accuracy, Word-for-Word Translation (prweb.com)
  Most American Bible readers prefer word-for-word translations of the original Greek and Hebrew over thought-for-thought translations and value accuracy over readability.
 • The Titles of God (faithbibleministries.wordpress.com)
  In the Old Testament a concept God used to communicate Himself and His relationship to Israel was the titles that He used for Himself.  These titles reflect insights into God’s personage and character and are extremely insightful to the believer.
 • The Attributes of God (Christadelphians main Googlesite)
  The problem with many people is that they tangle up titles with names. God has clearly given Himself a Name of which He wants it to be known all over the world.We should not be afraid to use that Holy Name of the Only One God: Jehovah.
 • A Newly Developed Language Decoder Reveals the Torah is the Lost Book of Thoth Who is Hebrew God Yhwh-Elohim (prweb.com)
  In his upcoming book the Keys to the library, Joe Lanyadoo reveals a new decoder that offers a new understanding of the Torah, the origin of language and the origin of the human race. Using the decoder reveals that all religious writings tell the same story and were written by the same deity. The Tho-Ra was given to Moses 3500 years ago by its author Yhwh, E.l.h.i.m אֱלֹהִים who is none other than the Egyptian Moon god Thoth, the god of all knowledge and all writing who Lanyadoo claims wrote all religious myths.
 • What’s in a name? (bethemunah.wordpress.com)
  The Apostles did not call Him Jesus, they called Him Yeshua.  Why is that significant?  Because if you go to the Hebrew you can see that in His name is salvation, health, prosperity, deliverance etc…
 • Hebreeuws en Aramees vs Germaanse talen (Christadelphians on multiply)
  Het is in de optie rekening te houden met de originele taal dat wij ook beter voorkeur zouden geven aan óf hetzelfde gebruik van een woord óf om een gelijkaardige vertaling te gebruiken. Men kan niet voor één worod een bepaalde klinker of medeklinkerkeuze gebruiken terwijl men voor een ander woord een andere medeklinker en klinker keuze zou gaan toepassen. Zo kan de Yod in het Hebreeuws niet vervangen worden door een J terwijl men op een andere plaats de voorkeur geeft aan het gebruik van een Ypsolom.
 • Hebrew, Aramaic and Bibletranslation (Christadelphians on multiply)
  By using the Jewish script, square script, block script, or more historically, the Assyrian script, it has to be taken into account how it is spoken out and how one word is written against an other. Best it can be compared to other Jewish languages, most notably Yiddish, Ladino, and Judeo-Arabic.
 • Bethlehem’s-this word from which language (wiki.answers.com)
  Here are a few more Hebrew words that were imported into the King James translation
  with little or no change from Hebrew:Adam, Eve, Cain, Abel, Methuselah, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob,
  Joseph, Simon, Asher, Dinah, Judah, Benjamin, Joshua, David, Michael, Gabriel,
  Nazareth, Jerusalem, Bethesda, behemoth, leviathan.
Read Full Post | Make a Comment ( 10 so far )

Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen

Posted on October 31, 2011. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Naam van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

3. Verwarring

3.2. Eén, Twee of Drie lettergrepig

In de Oudheid gebruikten de mensen de Naam van God. Het Volk van God wist dat men Gods Naam zeer moest loven. En zelfs bij andere naties was de God van de Joden

gekend. (Jozua 2:9) Dit was vooral het geval nadat de uit de ballingschap in Babylon teruggekeerde joden met mensen uit allerlei natiën in contact kwamen (Psalm 96:2-10; Jesaja 12:4; Maleachi 1:11). In The Interpreter’s Dictionary of the Bible staat: „Er is heel wat bewijsmateriaal waaruit blijkt dat veel vreemdelingen zich in de periode na de ballingschap tot de religie van de joden aangetrokken voelden.”

Er waren ook mensen die hun kinderen namen naar godheden gaven en zo was het ook gebruikelijk de Naam van de Schepper te verwerken in namen, om aan te duiden dat het een ‘godsgeschenk’ was of een ‘kind van God’, en zo verder. Volgens George Buchanan, emeritus hoogleraar aan het Wesley Theological Seminary in Washington D.C. bevatten veel namen van in de Bijbel genoemde mensen en plaatsen een verkorte vorm van de goddelijke naam. „In de oudheid vernoemden ouders hun kinderen vaak naar hun godheden. Dit betekent dat zij de naam van hun kinderen uitspraken op de manier waarop de naam van de godheid werd uitgesproken. Het Tetragrammaton werd in de namen van mensen opgenomen, en zij maakten altijd gebruik van de middelste klinker.” Zegt hij.

Zo is de Jah vorm in voege gekomen. Jonathan, die in de Hebreeuwse bijbel als Jo·na·than’ of Jeho·na·than’ voorkomt, betekent „Jaho of Jahowah heeft gegeven”, aldus professor Buchanan. De naam van de profeet Elia is ´E·li·jah’ of ´E·li·ja’hoe in het Hebreeuws. Volgens professor Buchanan betekent de naam: „Mijn God is Jahoe of Jahoe-wah”. Op overeenkomstige wijze is de Hebreeuwse naam voor Josafat Jeho·sja·fat’, hetgeen „Jaho heeft geoordeeld” betekent.

“In Hebreeuwse teksten vertegenwoordigt de groep van vier letters [het Tetragrammaton] de naam van God. De gemeenschappelijke transliteratie is Jehova”. (- The Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary; p. 1385)

Yehovah – uitgesproken {yeh-ho-vaw ‘} – is de correcte Hebreeuwse vertolking. “ (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible)

De Biblical Archaeology Review is er van overtuigd dat indien het Tetragrammaton als één lettergreep werd uitgesproken, dan was de uitspraak ’Jah’ of ’Jo’. “Werd het als drie lettergrepen uitgesproken, dan moet de uitspraak ’Jahowah’ of ’Jahoewah’ geweest zijn. Zou men de naam ooit tot twee lettergrepen hebben verkort, dan moet de uitspraak ’Jaho’ geluid hebben.”

De negentiende-eeuwse hebraïcus Gesenius in zijn Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scripturesschrijft: „Degenen die van mening zijn dat

Tetragrammaton in Old, modern Hebrew and Letterword yhwh-ani-tetragram

 [Je-ho-wah] de feitelijke uitspraak [van Gods naam] was, missen niet elke grond ter verdediging van hun opvatting. Op deze wijze kunnen de verkorte lettergrepen  [Je-ho] en  [Jo], waarmee veel eigennamen beginnen, op een bevredigender wijze worden uitgelegd.”

3 Syllables

Verscheidene onderzoekers zijn het er over eens dat diegenen die beweren dat “Jehovah” zogezegd een hybride naam zou zijn die dateert van ongeveer 1510 wanneer Peter Galatin, Paus Leo X zijn biechtvader, het zou gebruikt te hebben, maar dat het geen nauwkeurige transliteratie zou zijn van de Hebreeuws geschriften voor de Naam van “Yahweh”. Omdat de Farizeeërs onderrichtten dat die de Naam van Yahweh/Jehovah te heilig was om uit te spreken en de lezer waar ook de Naam van G’d /God stond die diende te vervangen worden door de titel Adonai (Heer). Die verplichting om het surrogaat “Adonai” voor het Tetragammaton te gebruiken geeft echter geen enkele bewijsvoering dat het dan Yahweh in plaats van Jehovah zou moeten zijn.

Rotherham zegt wel “Jehova is slechts een combinatie van de heilige Tetragrammaton en de klinkers in het Hebreeuwse woord voor Heer, dat door de Joden voor J (Y) is vervangen HVH, omdat zij van het uitspreken van de Naam ineenkrompen, naar een oude misvatting van de twee passages Exodus 20:7 en Leviticus 24:16. Om aan de naam JHVH de klinkers van het woord voor Heer te geven (Heb. Adonai) en uit te spreken als Jehova, is ongeveer een hybride combinatie zoals het zou zijn de naam Duitsland met de klinkers in de naam Portugal te spellen–viz., Gormuna. De monsterachtige combinatie Jehova is niet ouder dan ongeveer 1520.”

Maar er wordt daar verkeerd uitgegaan van het woord Adnonai, wat toch ook drie lettergrepen zijn, dus eerder een tegensprak is voor het twee lettergrepige Jah-weh en het werkelijke Tetragram dat vier letters maar drie lettergrepen bevat. De Adonai was niet de vertaling maar de “in de plaats stelling”. Het was het surrogaat woord voor het eigenlijke יהוה of in het paleo Hebreeuws de letterformatie  of YHWH of JHVH YaHusHa YAHUVEH, YAHUSHU YaHuWah.

Dat Jehovah een gelatiniseerde vorm zou zijn welke Yahweh in het Engels of Jahweh/Jahwe in het Nederlands zou moeten zijn kan onvoldoende gestaafd worden. Dat het in het Latijn ook als Jehovah opgenomen is haalt eerder het bewijs boven dat in de tijd van de Latijnse optekeningen Gods Naam nog steeds gekend was en werd gebruikt onder de verklanking Jehovah.

“Beraamde inspanning is er onderweg geweest voor verscheidene voorbije generaties om de uitspraak van de Goddelijke Naam te veranderen, bekend als het Tetragrammaton, van Jehova in de Egyptische smet, Yahweh. Ondanks deze inspanningen dwingt daar bewijs om bij de traditionele uitspraak (van Jehova) te blijven.” (LambLion; door Scott Jones)

Yahweh vs Yehowah 2 of 3 Lettergrepen

Aangaande het tetragrammaton ten gunste van de Hebreeuws naam “Yehowah” (Engels-Jehovah) schrijft George W. Buchanan “De oorspronkelijke vormr van de goddelijke naam was bijna zeker drie lettergrepen, NIET twee. De verzamelde gegevens wijzen zeer sterk in de richting van een “drie” lettergreepwoord”. [(, “Een Onafgewerkte Zaakn Met de Dode Zee Rollen,”) George W. Buchanan, “Some Unfinished Business With the Dead Sea Scrolls,” RevQ 13.49-52 (1988), 416]

“De Tetragrammaton zou “Jehova” en niet “Yahweh” moetenuitgesproken worden…De klank van “Jehova” is verenigbaar met de wijzewaarop wij andere Hebreeuws namen in het Engels vertalen”. (Eric Rasmusen; Professor Indiana Universiteit Stichting)

Ook naar het Jiddish en het Nederlands, Vlaams of Zuid Afrikaans ligt de klankvorming gelijk de Hebreeuwse uitspraak van het Tetragammaton  יהוה Je-Ho-VaH vandaar dat wij de voorkeur geven om in het Nederlands ook Jehovah te schrijven, dit in eenvormigheid met een meer internationaal gebruik, terwijl de standaard taal richtlijn voor het Nederlands wel Jehova is volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Taalunie zoals geïnterpreteerd door de Spellingraad van Van Dale Lexicografie. (Wolters’ Woordenboeken Van Dale, Prisma Woordenboek 1995-1997)

“Wanneer wij naar de Hebreeuwse symbolen kijken zien wij יהוה of YHWH dat door Hebreeuwse mensen als YahuWah wordt opgenomen, uitgesproken met de klanken Yea-Ho-VVHa(h) {in het Nederlands klinkend als Je(eh)–Ho-fVVHah} “Dus moet de goddelijke naam van God drie lettergrepen hebben”. (Rolf Furuli Lector in Semitische talen Universiteit van Oslo)

“”Toen het Tetragrammaton werd uitgesproken… werd het met “drie” lettergrepen uitgesproken en het zou “Yahowah” geweest zijn “(George W. Buchanan,” Hoe de Naam van God Uitgesproken Werd,” BAR 21,2 (maart-april 1995), 31-32)

“Vele geleerden geloven. ..dat het meer dan waarschijnlijker is dat de Goddelijke naam oorspronkelijk in een drie lettergreepvorm, “Yeh×o×wah” werd uitgesproken. – “Jehovah” is de Engelse vorm van de goddelijke naam”. (De Goddelijke Naam van God; Vervolging van Bijbelse Waarheid – (The Divine Name of God;  Pursuit of Scriptural Truth  Home Christians.net)

“Inderdaad van het bewijs dat nu verkrijgbaar is, kan het gedebatteerd worden dat Yahweh verkeerd is en Jehowah de ware uitspraak kan zijn “. (De Wet en de Profeten, pp. 215-224 – The Law and the Prophets,pp. 215-224, uitgegeven door  John H. Skilton, Milton C. Fisher, en Leslie W. Sloat).

“Samaritaanpoëzie gebruikt het Tetragrammaton en rijmt dan het met dat woord met die woorden die het zelfde geluid als Yah-oo-ja (drie lettergrepen) hebben.” (Tijdschrift van Bijbelse Literatuur, 25, p. 50; en Joodse Encyclopedie, vol. 9, p.161 – “Samaritan poetry.” Journal of Biblical Literature, 25, p.50 ;   en Jewish Encyclopedia, vol.9, p.161).

“In de lettergreepdivisie van de goddelijke naam zou het geëindigd zijn op een vorm als Jahoweh, een vorm merkwaardig als de. ..vorm Jehova” [Laird Harris; De Uitspraak van het Tetragram, in De Wet en de Profeten: Oud Testament Studies voorbereid ter Ere van Oswald Thompson Allis, ed. John H. Skilton (Phillipsburg, New Jersey: Presbyteriaan en Hervormd Uitgeversbedrijf, 1974 – Laird Harris; The Pronunciation of the Tetragram, in The Law and the Prophets: Old Testament Studies  Prepared in Honor of Oswald Thompson Allis, ed. John H. Skilton (Phillipsburg, New Jersey: Presbyterian and Reformed Publishing, 1974),  pgs 218-224]

“Dus is de vorm Yahweh een verkeerd hybride vorm met een vroege “w” en een late “eh”. “(De Wet en de Profeten, — The Law and the Prophets, ed. by John H. Skilton, Milton C. Fisher, en Leslie W. Sloat)

+

Vervolg: Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

++

Lees ook:

Spelling van Bijbelse namen

Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

In het Engels:

Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua

+++

Read Full Post | Make a Comment ( 7 so far )

Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd

Posted on October 29, 2011. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Naam van God | Tags: , , |

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

2. Heer

2.3. Een naam voor altijd

En de Allerhoogste Heer, de Heer van alle Heren (Heer des Heren/ Heere Heere) heeft een Naam voor altijd gekregen, die iedereen zou moeten leren kennen.

“Dit zegt Jahwe de Heer: Over jou heb Ik vroeger al gesproken door mijn dienaars, de profeten van Israel. Zij hebben toen aangekondigd dat Ik jou tegen hen zou laten oprukken.” (Ezechiël 38:17 WV78) “Zo zal Ik mijn grootheid laten zien en tonen dat Ik de Heilige ben. Wanneer Ik Mij openbaar zullen alle volken erkennen dat Ik Jahwe ben..” (Ezechiël 38:23 WV78)

“”Dus zei de Heer Jehovah: Zijt gij hem van wie ik sprak in de vroegere tijd door mijn dienaars de profeten van Israël, die in die dagen voor vele jaren profeteerden dat ik u tegen hen zou brengen”? (Ezechiël 38:17 ASVV) “En ik zal me vergroten en zal me heiligen en ik zal mij zelf bekend maken in de ogen van vele naties; en zij zullen weten dat ik Jehovah ben”. (Ezechiël 38:23 ASVV)

Omdat het God zelf is die Zijn Naam groot zal maken moeten wij Hem nog niet gaan tegenwerken en Zijn Naam bagatelliseren tot een eenvoudigweg “Heer”. Je vrienden spreek je ook niet aan met Heer of Mijnheer, zo ook niet diegene van wie je het meest zou moeten houden. Die ga je zeker niet aanspreken met het afstandelijke ‘Heer’ terwijl Hij zelf te kennen geeft dat Hij het liefst met Zijn Naam wordt aangesproken. Wij moeten Hem ook geen andere namen toebedelen dan dat Hij zelf heeft gegeven aan zichzelf. Hij heeft Zijn Naam en ook Zijn tittels kenbaar gemaakt, en deze kunnen wij aanvaarden ofwel negeren. Maar zij die God willen volgen zullen Zijn Naam moeten erkennen en een duidelijk verschil zien in Zijn aanspreekvorm en Zijn tittels.

“Zoek geen naam voor God – Zijn Naam is God’. Met het oog op deze verklaring de verschijning en hardnekkigheid van ‘anonieme goden’ – is één van de onbegrijpelijkste problemen van godsdienstige geschiedenis”. [Anonieme Goden -Anonymous Gods ; E. Bikerman, Journal of the Warburg Institute, Vol. 1, No. 3 (Jan., 1938), pp. 187-196  doi:10.2307/750004]

“De geweldige profeet Jeremias legde uit dat het doel van de foute profeten was mensen de Naam van Jehovah (Jeremia s23:27) te doen vergeten, niettemin een toegewijde poging om verslagen te worden (Psalm 44:21); omdat God zijn Naam voor zijn dienaars reserveert (Jesaja 52:6) en natuurlijk voor diegenen die het (Malachai 3:16) waarderen. “ (Paradox van de anonieme naam;  De Goddelijke Naam van God; Gertoux; Hebreeuwse Geleerde)

“(44:22) zou God dat niet hebben gepeild? Hij toch weet wat het hart houdt verborgen.” (Psalmen 44:21 WV78)

“Daarom zal mijn volk mijn naam erkennen op die dag; erkennen dat Ik het ben, Ik die zeg: ‘Hier ben Ik.’” (Jesaja 52:6 WV78)

“En ik zal geweldige wraak op hen met toornige berispingen uitvoeren; en zij zullen weten dat ik Jehova ben, wanneer ik mijn wraak op hen zal leggen”. (Ezechiël 25:17 ASVV)

“Toen spraken degenen die Jahwe vrezen met elkaar. En Jahwe heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die Jahwe vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen.” (Maleachi 3:16 WV78)
“”Dan sprak de één met de andere, zij die Jehovah vreesden; en Jehovah luisterde en hoorde en een boek van herinnering werd voor hem geschreven, Voor hen die Jehovah vreesden, en die dachten aan zijn naam”. (Malachi 3:16 ASVV)

“Ze vertellen mijn volk hun dromen en menen dat het daardoor mijn naam zal vergeten, zoals hun voorvaderen, die mijn naam vergaten voor die van Baal.” (Jeremia 23:27 WV78) Baal = Ba-al (bāʾʿaynlām) Standaard Hebreeuws (BetAyinLamed; בַּעַל / בָּעַל, Báʿal, Akkadian Bēl and Arabic بعل betekenende Heer. De vrouwelijke vorm is Baʿalat (Hebreeuwsw בַּעֲלָה Baʕalah, Arabisch بعلـة baʿalah) betekenende “mevrouw, vrouw des huizes, eigenares, echtgenote, huisvrouw, gade”. Baäl of “Heer” was in het antieke Midden-Oosten en dan vooral in Egypte en Fenicië een van de vele goden van de donder en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Baäl betekent in feite de Heer en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.

Baäl was het Kanaänitisch en Fenicisch woord voor heer en in deze zin was een Baäl de koning onder de plaatselijke goden. Wij kunnen niet indenken dat de God der goden het graag zou hebbend at er een gelijkenis zou gemaakt worden met en nog minder dat Hij veernoemd zouw orden naar de Kanaänitische en Fenicische afgod. Om die reden kunnen wij best zo veel mogelijk het woord Heer vermijden om God te bepalen.

“4  En in die dagen zal je zeggen, Geef dank aan Jehovah, {1} aanroep zijn naam, kondig zijn daden aan die hij doet onder de mensen , maak melding zodat zijn naam verheven is. {1) Of [verkondig zijn naam]} 5 Zing tot Jehovah; voor hij heeft gedaan {1} uitstekende dingen: {2} Laat dit over de gehele aarde worden geweten. {1) Of [luisterrijke] 2) Of [dit bekend worden gemaakt]}” (Jesaja 12:4-5 ASVV)

YAHUAH:Jehovah YHUH Modern Hebrew

Image via Wikipedia

 

+

Vervolg: Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring

Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

Wat betreft Wees de beste…

Posted on June 6, 2007. Filed under: Christadelphian, Geloven en Geloof, Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Meningen of Gedachten van anderen, Religie | Tags: , , , , , , |

 Heb jij al eens nagedacht of je bij de beste mensen kan behoren en of je de beste religie aanhangt. Hetgeen voor de Jood, de Moslim en de Christen het beste is is God lief hebben met heel het hart. Hem alleen alle eer geven. Maar ook verder zijn Wil en Zijn woord willen leren kennen.

Als men hieronder bij de Moslim moslim door Christen vervangt en de Koran vervangt door Heilige Schrift gaat deze tekst ook voor ons op.

Bij ons zijn de beste gelovigen ook die genen die vast houden aan de Heilige Schrift en steeds trouw blijven aan God (Allah = Jehovah of Jahwe) en dag in dag uit willen werken aan hun karakter.

Bij de Christadelphians kan men een godsdienst vinden die bevrijdend werkt en vrij is van de vele lasten welke in zo vele geloofsgroepen iedereen aan banden legt.

Best weten wij van de anderen hoe zij denken en hoe zij bepalen wie de beste is. Voor ons kan iedereen even goed of even slecht zijn en speelt het geen rol wie de beste is, als men maar goed en aanvaardbaar zal zijn in de ogen van God

An example of Allāh written in simple Arabic c...

De titel van Jehovah God in het Arabisch: Allah - Image via Wikipedia

Citaat

Wees de beste…

The Best of the Best
Abu Eesa Niamatullah
vertaald door Abdelaziz Ezhar
Heb je ooit eens nagedacht over wat het betekend om de beste te zijn? Wanneer wordt er ons verteld “dit is het beste” of “dit is het meest voortreffelijke” of “hiermee zal je het meest van profiteren” etc, heb je ooit nagedacht over wie op aarde deze mensen toestemming gaf om het aan ons te vertellen? In deze tijd hebben we genoeg aan top 10 of top 40 lijsten van alles zoals auto’s, films en muziek, maar denk je niet aan een lijst waar we echt van kunnen profiteren en waar we wat aan hebben in dit korte leven en het oneindige hiernamaals. Hieronder vind je een top 50 lijst van overleveringen van onze geliefde Profeet Mohammed (salla Allahu ‘alayhi wa salaam). De 50 zijn niet op volgorde van goed, beter, best. Maar het geeft aan om één van de besten te worden in karakter, omgang, etc. Om uiteindelijk geliefd te worden door onze Schepper, Allah, de Almachtige, de Verhevene.Dus geen onzin top 10, geen lege statements, maar de juiste voorbeelden om de beste te zijn. Dus wees niet gewoon, wees niet typisch, wees niet standaard maar wees de beste.

De boodschapper van Allah (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) vertelde ons:

1. “De beste moslim is degene voor wiens tong en handen de andere Moslims veilig zijn.” (Muslim)

2. “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter.”
(Tabarani, Sahih)

3. “De beste gelovigen zijn degenen die de meeste voordelen meebrengen voor de mensheid.” (Daraqutni, Hasan)

4. “De beste gelovigen zijn degenen die het beste zijn in het vervullen (van rechten en plichten).” (Ibn Majah, Sahih)

5. “De beste gelovigen zijn degenen die in het verborgene (het alleen bevinden in de woestijn) de rechten en plichten van Allah vervullen.” (Hakim, Sahih)

6. “De beste Ummah is mijn generatie, dan degene die volgt en dan degene die daarop volgen. dan zullen er mensen na hun komen die zullen hebzuchtig en gierig zijn en ze zullen getuigen voordat ze daarvoor gevraagd worden.” (Tirmidhi, Sahih)

7. “De beste gelovigen zijn degenen die lang leven en uitblinken in hun daden, de slechtste mensen zijn degenen die lang leven en bedorven daden doen.” (Tirmidhi, Sahih)

8. “De beste vrouwen zijn degenen die hun man tevreden stellen wanneer hij haar ziet, en hem gehoorzaam is in het goede.” (Ahmad, Sahih)

9. “De beste manier van vasten is het vasten van profeet Dawud (‘alayhi salaam), hij vastte om de dag.” (Tirmidhi, Sahih)

10. “De beste huwelijken zijn de huwelijken die het gemakkelijkst zijn.” (Abu Dawud, Sahih)

11. “De beste dadels zijn de Borniyyu dadel; het heeft een genezende werking en het bevat geen ziekte.” (Hakim, Hasan)

12. “De beste kleding is de witte kleding; wikkel de doden daarmee en kleed de levenden daarmee. Het beste wat je kan toepassen op je oogleden is kohl dat zorgt dat de wimpers groeien en dat verscherpt het gezichtsvermogen.” (Ibn Hibban, Sahih)

13. “De beste kwaliteit van uw godsdienst is scrupule (zeer gewetensvol).” (Hakim, Sahih)

14. “Het beste van uw godsdienst is hetgeen dat gemakkelijkst is.” (Ahmad, Sahih)

15. “De beste gebedsrijen voor mannen zijn de eerste rijen, de slechtste zijn de achterste rijen. de beste gebedsrijen voor vrouwen zijn de achterste rijen en de slechtste zijn de voorste rijen.” (Muslim)

16. “De beste gebeden voor vrouwen zijn de gebeden die thuis worden gebeden.” (Ibn Khuzaymah, Sahih)

17. “De beste van jullie in islam zijn degenen die de beste karakter hebben
zolang als je de ware geloof begrijpt.” (Ahmad, Sahih)

18. “De beste van jullie zijn degenen die het beste de rechten vervullen.”
(Ahmad, Sahih)

19. “De beste van jullie zijn degenen die goed zijn voor de familie.” (Tirmidhi, Sahih)

20. “De beste van jullie zijn mijn generatie, dan degene die volgt en dan die daarop volgt. dan zal er een generatie komen die verraad en niet geloofwaardig is.” (Bukhari)

21. “De beste van jullie zijn degenen die anderen eten geven en terug groeten.” (Abu Ya’la, Hasan)

22. “De beste van jullie zijn degenen waarvan je goede dingen kan verwachten en veilig zijn van hun kwaad; de ergste is degene waar je niets goed van kan verwachten en degene is niet veilig van zijn kwaad. ” (Tirmidhi, Sahih)

23. “Het beste wat de mensheid is gegeven is een uitstekend karakter.” (Hakim, Sahih)

24. “De beste waarmee je jezelf kan behandelen is aderlating.” (Hakim, Sahih)

25. “De beste reisbestemmingen zijn naar de moskee van mij en de oude huis.” (Ahmad, Sahih)

26. “Het beste wat een persoon kan achterlaten voor zichzelf zijn drie dingen; een godsvruchtige kind die dua voor je doet, een doorlopende liefdadigheid waardoor de beloning degene continu bereikt, en kennis waar anderen van kunnen profiteren.” (Ibn Hibban, Hasan)

27. “De beste zijn degene die glimlachen.” (Muslim)

28. “De beste vrouwen van de wereld zijn vier; Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammed (vrede zij met hem) en Aicha de vrouw van fir3aun.” (Ahmad, Sahih)

29. “De beste van jullie zijn degene die snel vergeven.” (Muslim)

30. “De beste dag waarop de zon opkwam was vrijdag; op die dag werd Adam geschapen, en op die dag ging Adam het paradijs binnen en op een vrijdag werd hij eruit verdreven. en het Uur zal aanbreken op een vrijdag.” (Muslim)

31. “De beste zijn degenen die reciteren en wanneer ze reciteren, kun je zien dat ze Allah vrezen.” (Bayhaqi, Sahih)

32. “De beste woorden zijn de woorden die Allah heeft gekozen voor de engelen: Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi.” (Tirmidhi, Sahih)

33. “De beste verdiensten is een gezegende handel en dat wat een persoon met zijn handen verdiend.” (Ahmad, Sahih)

34. “De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun vrouwen (die hun vrouwen goed behandelen).” (Tirmidhi, Sahih)

35. “De beste liefdadigheid is het geven van water.” (Ibn Majah, Hasan)

36. “De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun families.”
(Tabarani, Sahih)

37. “Het beste gebed is het gebed waarbij je lang staat.” (Muslim)

38. “De beste daden zijn dat je vreugde brengt naar je moslim broeder, en zijn schuld afbetaald en hem voed met brood.” (Ibn Adiyy, Hasan)

39. “De besten zijn degenen die goed zijn voor hun ouders. (Sahiheen)

40. “De beste daad volgens Allah is wanneer je de laatste adem uitblaast en je tong nog nat is van het gedenken van Allah. ” (Ibn Hibban, Hasan)

41. “De beste zijn degene die hun woede kunnen inhouden.” (Tabarani, Hasan)

42. “De beste leiders zijn degene waarvan de mensen houden en hij houdt van de mensen, de mensen doen dua voor hem en hij doet dua voor de mensen, de slechtste leiders zijn degene die de mensen haten en hij haat de mensen, de mensen vervloeken hem en hij vervloekt de mensen.” (Muslim)

43. “De besten van jullie zijn degenen die leren uit de Koran en die Koran les geven.” (Darimi, Sahih)

44. “De beste metgezel is degene die het beste is tegen zijn broeder en de beste buren zijn degene die het beste zijn tegenover hun buren.” (Tirmidhi, Sahih)

45. “De beste plekken zijn de moskeeën en de slechte plekken zijn de markten.” (Tabarani, Hasan)

46. “De beste dua is op de dag van Arafah en de beste wat ik en de profeten die voor mij waren zeiden was, “La ilaha illallah wahdaIullen.” (Ahmad, Sahih) hoe la sharika lahoe, lahoe’l-moelk wa lahoe’l-hamd wa hoewa ‘ala koelli shay’in Qadir.” (Tirmidhi, Hasan)

47. “De beste bijeenkomsten zijn die het meest toegankelijk (open) zijn.” (Abu Dawud, Sahih)

48. “De beste daad volgens Allah is om een vast geloof in Allah te hebben en om de familiebanden te onderhouden.” (Abu Ya’la, Hasan)

49. “De beste van jullie is degene die de waarheid zeggen tegen een tiran.” (Tabarani, Hasan)

50. “De beste van jullie is degene die de waarheid spreken.” (Bukhari)

Read Full Post | Make a Comment ( 3 so far )

Onze God ook deze van de moslims

Posted on June 5, 2007. Filed under: Jehovah יהוה YHWH JHVH God Elohim Yahweh Jahweh, Jezus Christus Jesus, Jeshua, Jahushua de Messias, Naam van God, Nieuws en politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

De joods-christelijk pastor in Amersfoort Ben Kok maakt zich zorgen over de vervaging van het onderscheid tussen God en Allah. Allah is een totaal andere persoonlijkheid dan de God van de Bijbel, stelt hij.

Hij schrijft: “De Heere God of Allah? Dat is een cruciale vraag. Veel christenen komen daar niet uit tegenwoordig, en zelfs de vertegenwoordigers van allerlei kerken en christelijke organisaties doen er het zwijgen toe. Of erger, ze beweren dat de God van Abraham, Izak en Jakob -ons via het Joodse volk, de Bijbel en bovenal in Jezus Christus geopenbaard dezelfde is als Allah uit de Koran. Dat blijkt zelfs het geval te zijn bij sommige zendingsorganisaties die werken onder moslims.”

An example of Allāh written in simple Arabic c...

Eenvoudig Arabisch "Allah", de titel van God - An example of Allāh written in simple Arabic calligraphy. - Image via Wikipedia

Dat is ook wat wij beweren. En wij zijn daar van overtuigd, maar wij begrijpen ook dat voor het grootste deel der Christenen het wel een andere God moet zijn.

Maandag 14 mei organiseerde Arab Vison, een organisatie die evangelisatiewerk verricht onder moslims, in Ede een symposium met vijf sprekers. Een van de sprekers, drs. J. Hansum, missionair werker in Antwerpen en verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee, beweerde al eerder in artikelen dat volgens hem de God van de Bijbel en Allah hetzelfde Wezen zijn! In het EO-blad Visie (nr. 41, oktober 2005) schreef hij een groot artikel ”Allah is groot en Jezus is de Weg” over ”Jezusmoslims”. Ook de andere sprekers tijdens het symposium maandag stemden in met volgens hem godslasterlijke mening, zo bleek tijdens de forumbespreking.

Specifieke Naam
Wat zegt de Bijbel? Exodus 3 leert ons dat ”elohim” uit Genesis 1:1 (de Schepper) en ”jhwh elohim” in Genesis 2:6, een zeer specifieke Naam heeft. Hij wil „de God van Abraham, Izak en Jakob” genoemd worden tot in eeuwigheid en maakt Zich aan Mozes bekend met de specifieke Naam ”alef-he-jod-he” (ehejeh), ”Ik ben” of ”Ik zal zijn”. De Ik ben die ben of Jehovah. Verder wordt de Schepper in de derde persoon benoemd als JHWH: ”Hij die is/zijn zal”.

Bovendien zegt Yeshua ha Mashiach (Gods eniggeboren Zoon, in het Grieks ”Jezus Christus”) dat Hij het evenbeeld, de Zoon, van God de Vader is (Joh. 5:19-47, 14:9), en dit wordt in vele teksten bevestigd (onder meer in Hebr. 1:1-4, Joh. 1:34 en Joh. 3:16). Hij leert ons Zelf te bidden: „Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd” et cetera, dus God is een Vader (Abba) van Yeshua en ook van ieder mens die in deze JHWH gelooft door het zoenoffer van Yeshua.

Uit het ”Onze Vader” volgt rechtstreeks dat de Naam van God, JHWH, geheiligd, apart gezet moet worden, apart van alle afgoden, en niet interreligieus vermengd mag worden met welke afgod dan ook.

In de Koran wordt er over ”Allah” geschreven, wat het algemene woord voor ”god” is, of volgens anderen ook als eigennaam beschouwd kan worden. Dit in tegenstelling tot ”illah” (algemeen voor ”god”), omdat de islamgeloofsbelijdenis immers luidt: „Er is geen illah dan Allah.”

Allah was volgens Ben Kok al vóór Mohammed bekend als heidense god, de maangod en oorlogsgod bij diverse Arabische volkeren. Daarbij: in de Koran (onder andere in soera 4:171, 17:111, 25:2 of 72:3) lezen we de sterke afwijzing van de mogelijkheid dat Allah een zoon zou hebben.

“Allah is dan volgens hem ook een totaal andere persoonlijkheid dan de God van de Bijbel. Allah is geen vader en wordt geen mens om zich aan ons te openbaren om ons nabij te zijn, laat staan dat hij voor onze zonden sterft, zoals de God van de Bijbel in Jezus Christus doet. “ beweert hij. Maar hij ziet over het hoofd dat het nergens in de Schrift staat dat God tot de aarde zou gekomen zijn in een nieuwe vorm als mens. Alsook zouden al diegenen die Christus als hij God was dadelijk gestorven zijn, want niemand kan God zien.

Dan gaat hij verder uit van de stelling dat omdat de moslims niet geloven in het vaderschap van Christus het niet dezelfde God kan zijn. Hij concludeert: “Als Allah geen zoon heeft en een totaal andere naam draagt dan de ons in de Bijbel geopenbaarde ”Heere God” (jhwh elohim), dan is hij een afgod en derhalve een manifestatie van de duivel zelf, net als het hindoeïsme, voodoo en elke geloofsbeleving buiten Yeshua ha Mashiach om! We zien dat in de Koran terug in de 164 haatteksten richting alle niet-moslims. “

In vele Schrift teksten uit de Christelijke teksten, evangeliën zo wel als epistels of brieven wordt echter duidelijk aangegeven dat Jezus of Yeshua weldegelijk iemand anders is dan Jehovah, Jahwe of JHWH of YHWH.

Daarom is de eerste brief van Johannes (2:18-27) zo belangrijk om te overwegen. Want daarin staat dat ieder die de Zoon loochent de antichrist is, en wie de Zoon loochent, ook de Vader niet heeft! Duidelijk wordt er gesteld dat wij de mens Jezus Christus moeten erkennen als de aan ons Beloofde Verlosser: de Messias. Het Kind van God zijn is voor de moslims zeer moeilijk, maar volgens mij moeten zij tot dezelfde conclusie komen dat wij allemaal kinderen van God kunnen worden. Als broeders en zusters in Christus kunnen wij dan ook zoon of dochter van God zijn.

Indien Joden, Christenen en Moslims hun Heilige Schriften goed zouden lezen zouden zij duidelijk de verbintenis zien van hun geloof. De Christelijke Schriften zijn Gods boeken en gingen vooraf aan de Koran die er vaak melding van maakt en beklemtoont dat ze Gods leiding bevatten. In Äl’Imrän [3]:3,4 NJD lezen wij “Hij heeft u het Boek met de waarheid geopenbaard, bevestigend de eraan voorafgaande schriften; want hij heeft de Thora en het Evangelie [Injïl in het Arabisch] tot leiding van mensen … reeds geopenbaard” De Koran moedigt aan om naar onze Schriften terug te gaan en ze in zich op te nemen (zie ook Al-Mä’idah [5]:46,47; Al-Nïsa’ [4]:163; Yünus [10*:94, AYA.]

Het is ondenkbaar dat God een zoon zou hebben als gevolg van betrekkingen met een vrouw of dat hij zou trouwen en kinderen zou verwekken. God is uniek. Wat mensen doen om zich voort te planten, dient nooit op hem van toepassing te worden gebracht Dat is precies wat de Heilige Geschriften ook leren en beklemtonen.

Waarom gebruiken de Heilige Geschriften dan in veel gevallen de uitdrukking, zoon van God”? Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Adam een ,,zoon van God” was (Lukas 3:38). Maar hoe was dat mogelijk? De Thora legt uit: ,,En Jehovah God ging ertoe over de mens {Adam} te vormen uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten de levensadem te blazen, en de mens werd een levende ziel (Genesis2 7) Adam werd dus een zoon van God genoemd omdat zijn leven van God afkomstig was zonder tussenkomst van menselijke ouders In dezelfde zin wordt

Jezus Christus de zoon van God genoemd, want ook zijn leven was rechtstreeks van God afkomstig.

In de Koran kunnen wij lezen:,,De gelijkenis van Jezus is bij God als de gelijkenis van Adam die Hij schiep van stof waarna hij tot hem zeide: Word! en hij werd “ Äl’Imran [3]:59

De taal laat eveneens een figuurlijk gebruik van het zoon” toe. Niet alle moslim geleerden maken bezwaar tegen het gebruik van de uitdrukking “zoon van God” in de Injïl.

Read Full Post | Make a Comment ( 5 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 914 other followers

%d bloggers like this: