Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

Getuige en Lof voor de Naam

Elke dag zouden wij onze Schepper moeten herinneren. Wij zouden ook moeten proberen om Zijn Stem te horen, die Hij aan Zijn mensen zal laten horen. Omdat hij bereid is te horen zouden wij bereid moeten zijn te spreken. Wij kunnen tot Hem met eenvoudig gesproken woorden spreken, of wij kunnen zelfs tot Hem zingen. Wij kunnen stil of luid tot Hem spreken. Wij kunnen tot lof van Jehovah Zijn Naam onze woorden verheffen.

Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current ...
Zing tot Jehovah, ook de titel van een liedboek van de Getuigen van Jehovah.

In de Bijbel kunnen wij vele plaatsen vinden waar het advies wordt gegeven om de Naam van God te aanroepen. Alsook wordt er met aandrang verzocht die Naam van God kenbaar te maken over de gehele wereld worden en het goede nieuws dagelijks af te kondigen… het nieuws van hoe Hij redding brengt. Aan alle naties zouden wij over Zijn glorie moeten vertellen, en van over Hem en Zijn wonderen spreken alle volkeren benieuwd makend naar meer.

Jehovah is groot en waardig van lof; Hij is te vrezen meer dan alle andere goden. Omdat de goden van de naties allen valse goden zijn of enkel voorbijgaande idolen, door mensen gemaakt geworden of verheven. Maar het is Jehovah die de hemel schiep en die eeuwig is. Vóór Hem zijn schoonheid en lof; heilig en majestueus is Zijn Heilige Plaats.

1 Zing tot יהוה {Jehovah} een nieuw lied, zing voor יהוה {Jehovah}, geheel de aarde! 2 zing tot יהוה {Jehovah}, zegen Zijn Naam, kondig Zijn bevrijding af van dag tot dag. 3 Verklaar Zijn achting onder de natie, Zijn wonderen onder alle volkeren. 4 Omdat יהוה {Jehovah} groot is en zeer geprijsd moet worden, (en) vooral moet Hij gevreesd worden boven al de machtigen. 5 Voor alle machtigen van de volkeren zijn kwesties van onbelangrijkheid, maar יהוה {Jehovah} maakte de hemel. (Psalmen 96:1 – 5 De Geschriften 1998+)

Geen taalbarrière

Bible-hour1 Singing
Zingende Christadelphians

Geen kwestie van welke natie waartoe wij behoren of welke taal wij spreken, wij kunnen tot God in onze eigen woorden, in onze eigen taal spreken. Voor hem zijn er geen taalbarrières. Hij begrijpt niet alleen de woorden van de mensen hij kent zelfs het hart van hen, en niets voor hem kan worden verborgen.

Maar יהוה {Jehovah} zei aan Shemu‘ ĕl, „Bekijk niet zijn verschijning of de hoogte van zijn gestalte, omdat ik hem heb geweigerd, voor niet zoals de mens ziet, voor de mens bekijkt de ogen, maar יהוה {Jehovah} bekijkt het hart.“ (1 Samuel 16:7 De Geschriften 1998+)

„Ik, יהוה {Jehovah}, onderzoek het hart, ik probeer de nieren, en geef elke mens volgens zijn manieren, volgens de vruchten van zijn daden. (Jeremia 17:10 De Geschriften 1998+)

„Hij openbaart diepe en geheime kwesties. Hij weet wat in de duisternis is, en het licht verblijft bij hem. (Daniel 2:22 De Geschriften 1998+)

„Voor wat verborgen is zal worden geopenbaard, en wat er ook geheim is zal worden gekend en zal aan het licht komen. (Lukas 8:17 De Geschriften 1998+)

In onze eigen taal, op onze eigen manier van spreken kunnen wij tot de Hoogste Elohim spreken en giften aan dragen tot Jehovah; hem zowel glorie als eer brengend, omwille van Zijn Naam.

Wij zouden vóór Jehovah moeten neerbuigen en alle naties vertellen dat hij Jehovah onze Machtigste Koning van koningen is! Het is Hij die de mens zijn huis vestigde, zodat het nooit zal beven. Voor, Hij zal de volkeren in rechtvaardigheid beoordelen!

Bij de aanwezigheid van יהוה {Jehovah}. Want Hij zal komen, want Hij zal de aarde komen beoordelen. Hij beoordeelt de wereld in oprechtheid {1}, en de volkeren met Zijn waarheid. {Voetnoot: 1 zie ook 98:9, Handelingen 17:31, Openbaring der apostelen. 19:11.} (Psalmen 96:13 De Geschriften 1998+)

9 Buig je voor יהוה {Jehovah}, in heerlijkheid van apart geplaatstheid {of heiligheid}! Beef vóór Hem, geheel de aarde. 10 Zeg onder naties, „יהוה {Jehovah} zal regeren. De wereld is ook gevestigd, onwrikbaar. Hij beoordeelt de volkeren in eerlijkheid.“ 11 laat de hemel zich verheugen, en laat de aarde blij zijn; Laat de zeeën brullen, en alles dat het vult; 12 laat de velden juichen, en alles dat daarin is. Laat alle bomen van het bos dan schreeuwen voor vreugde, 13 bij de aanwezigheid van יהוה {Jehovah}. Want Hij zal komen, want Hij zal de aarde komen beoordelen. Hij beoordeelt de wereld in oprechtheid {1}, en de volkeren met Zijn waarheid. {Voetnoot: 1 zie ook 98:9, Handelingen 17:31, Openbaring van de apostelen 19:11.} (Psalmen 96:9 – 13 De Geschriften 1998+)

Maak geloften tot יהוה {Jehovah} uw Elohim, en betaal hen. Laat iedereen rond Hem geschenken tot Hem die men moet vrezen. (Psalmen 76:11 De Geschriften 1998+)

Laat de naties blij zijn en van vreugde zingen! Voor U berecht de volkeren in alle rechtvaardigheid, en leid de naties ter wereld. Selah. (Psalmen 67:4 De Geschriften 1998+)

9 Zij doen geen kwaad noch vernietigen (zij) iets op Mijn apart geplaatste {heilige} berg, want de aarde zal (stellig) worden gevuld met de kennis van יהוה {Jehovah} zoals de wateren de zeeën {1} bedekken. {Voetnoot: 1 Hab. 2:14.} 10 En op die dag zal er een Wortel van Yishai {Isaï} zijn die, daar als banner voor de mensen zal staan. Naar hem zullen de niet Joden {heidenen, ongelovigen} {1} zoeken, en zal Zijn rust achting zijn. {Voetnoot: 1 Of naties.} 11 en het zal op die dag zijn {Het zal dan geschieden} dat יהוה {Jehovah} Zijn hand opnieuw een tweede keer plaatst om de rest van Zijn mensen terug te krijgen, van Ashshur {Assyrië) en van Mitsrayim {Egypte}, van Pathros en van Kush {Kusch}, van Ěylam {Elam} en van Shinʽar {Sinear}, van Ḥamath en van de eilanden van overzeese gebieden. 12 En Hij zal een banner voor de naties oprichten, en outcasts van Yisra’ ĕl verzamelen, en zal de verstrooiden {verspreiden} van Yehuḏah samen brengen, van uit de vier hoeken van de aarde. 13 En de afgunst van Ephrayim {Efraïm}zal zich afwenden, en de tegenstanders van Yehuḏah worden afgesneden. Ephrayim zal Yehuḏah niet benijden {zal niet jaloers zijn op}, en Yehuḏah zal voor geen problemen zorgen voor Ephrayim.
14 Maar zij zullen op de schouder van Filistijnen naar het westen neer vliegen; samen plunderen zij de mensen van het oosten, hun hand uitstrekkend vooruit naar Eḏom en Mo’ aḇ, en de kinderen van Ammon zullen aan hen onderworpen zijn. 15 En יהוה {Jehovah} zal onder de tong van het Overzeese gebied van Mitsrayim {Egyptische zee} afsnijden, en Hij zal Zijn Hand over de rivier zwaaien met de kracht van Zijn Geest, en zal het in de zeven stromen smijten, en zal mensen ertoe bewegen om het in sandalen te betreden. 16 En er zal een hoofdweg voor de rest van Zijn mensen zijn, diegenen van de linkerzijde van Ashshur, net zoals het voor Yisra’ ĕl in de dag was toen Hij omhoog kwam uit het land van Mitsrayim {Egypte}.  (Jesaja 11:9 – 16 De Geschriften 1998+)

Zeg onder naties, „יהוה {Jehovah} zal regeren. De wereld wordt ook gevestigd, onwrikbaar. Hij beoordeelt de volkeren in eerlijkheid.“ (Psalmen 96:10 De Geschriften 1998+)

6 De hemel zullen Zijn oprechtheid verklaren {Zijn rechtvaardigheid verkondigen}, en alle volkeren zullen Zijn achting zien. 7 Iedereen wie gesneden beelden dienen worden tot schande gezet, Diegenen die opscheppen over kwesties van onbelangrijkheid. {Zij die zich op goden beroemen die niets waard zijn (of van generlei waarde zijn).} Buig u zelf voor hem neer, alle u machtige, {goden}. 8 Tsiyon {Sion} zal horen en zal blij zijn, en de dochters van Yehuḏah {de onderhorige plaatsen van Juda} verheugen zich wegens Uw juist-uitspraken {vanwege Uw juristuitspraken of rechterlijke beslissingen}, O יהוה {Jehovah} 9 voor u, {Jehovah} יהוה, bent de Aller Hoogste over heel de aarde, U zult zeer verheven worden, boven alle machtigen {goden}. 10 U die van יהוה {Jehovah} houdt, haat kwaad {haat het kwade}! Hij bewaakt het leven van Zijn vriendelijken {loyalen/ hen die Hem liefhebben}, Hij levert hen uit de hand van de verkeerden {Uit de hand van de goddelozen bevrijdt Hij hen}. 11 Het licht wordt gezaaid voor de rechtvaardigen  {Het licht gaat op voor de rechtvaardigen.}, en verheuging voor de oprechten van hart. 12 Verheug in יהוה {Jehovah}, u rechtvaardigen, en geef dank bij de herinnering van Zijn Apart geplaatstheid {heiligheid}. (Psalmen 97:6 – 12 De Geschriften 1998+)

5 Zing tot יהוה {Jehovah} met de lier, met lier en de stem van een lied, 6 met trompetten en het geluid van een hoorn; Hef een schreeuw op vóór יהוה {Jehovah} {Juicht of Verheug u in Jehovah}, de Soeverein. 7 Laat de zee brullen, en dat alles wat het vult, de wereld en zij die daarin verblijven. 8 Laat de rivieren in hun handen klappen, laten de bergen samen voor vreugde zingen vóór יהוה {Jehovah}, 9 want Hij zal de aarde komen beoordelen. Hij beoordeelt de wereld in oprechtheid, en de mensen in eerlijkheid. (Psalmen 98:5 – 9 De Geschriften 1998+)

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #2 Witnessing

+

Vindt ook om te lezen:

 1. God versus goden
 2. Naam van God
 3. Tittel of Naam van God
 4. Belangrijkheid van Gods Naam
 5. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 6. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 7. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 8. Jehovah Yahweh Gods Naam
 9. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 10. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 11. Spelling van Bijbelse namen
 12. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 13. Jehovah wiens Naam Heilig is
 14. Gebruik van Jehovahs naam
 15. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 17. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 18. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 19. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 20. Spelling van Bijbelse namen
 21. Vrees hebben voor de juiste persoon
 22. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 23. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 24. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

+++

 • Meaning of Elohim (gnosticwarrior.com)
  In the Hebrew language and the Old Testament, the meaning of ”El” is the noun singular form of the word God, and “Elohim meaning Meaning of ElohimElohim” is the plural version “gods.” The name Elohim appears 33 times in the story of creation in the opening chapters of Genesis.
  +
  Jehovah is a Latinization of the Hebrew יְהֹוָה, a vocalization of the Tetragrammaton יהוה (YHWH); the name of the Hebrew national god of the Iron Age kingdoms of Israel and Judah in the Hebrew Bible.  YHWH is also been transcribed as “Yehowah” or “Yahweh“, but the  Rabbinic Judaism teaches that the Tetragrammaton (י-ה-ו-ה), YHWH, is the ineffable and actual name of God, and as such is not read aloud in the Shema, but is traditionally replaced with אדני, Adonai (“Lord”).The royal court and temple of Israel had promoted Yahweh as God of the entire cosmos, possessing all the positive qualities previously attributed to the other gods and goddesses. In modern Judaism, the name Yahweh is replaced with the word Adonai, meaning Lord. Most scholars believe “Jehovah” to be a late (ca. 1100 CE) hybrid form, derived by combining the Latin letters JHVH with the vowels of Adonai. Adonai — often translated as “LORD”, it is read in place of YHWH.
 • Jehovah Jirah (asatisfiedspirit.com)
  Of all God’s names and characteristics Jehovah Jirah speaks most loudly to me.  There are actually several interlacing characteristics to this Hebrew term. First, He is the One who sees.
  +
  As the Creator of ALL that is, was, and is to come, there is nothing that is not at His disposal for me (us).  It is His to give whether it be physical or spiritual.  And more than that He wants to!!!!Worship Him in song!     Jehovah Jirah
 • Why Are You Called Jehovah’s Witnesses? (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  Jehovah’s Witnesses designates us as a group of Christians who proclaim the truth about Jehovah, the Creator of all things.
 • Strengthened and walking in the name of the Lord (dailymedit.wordpress.com)
  Paul admonished that we should be strong in the Lord and in the power of his might (Ephesians 6:10-18). You can come weak but by the application of the oil of the spirit, your healing will manifest and being fed on the word, you get spiritually energised.

23 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

 1. Wij kunnen ook onze hoop uit drukken dat God ons zal begeleiden en ons de mogelijkheden zal geven om ons te laten spreken zoals God wil dat wij spreken. Zodat anderen ons als het ware in tongen de grote dingen van God zullen kunnen horen vertolken, dit wil zeggen in een taal die voor onze toehoorders verstaanbaar zal zijn en juist niet een soort wartaal zal zijn, maar in hun eigen taal.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.