De Bijbel en Bidden

Er is slechts één God tot wie wij mogen bidden en Zijn Zoon heeft ons geleerd hoe wij tot Zijn Vader kunnen bidden. Het smeken tot anderen is een omweg welke door Christus offerdaad niet meer nodig is, en een tijdverlies is.

God heeft genoeg manieren voor gelegd, maar eigen woorden mogen zeker, want God houdt niet van geprevel en aframmelarij.

File:Byzantine oil lamp.jpg
Hoe groot is uw Byzantijnse olielamp en waar hebt u ze geplaatst? – Thameen Darby

In de Bijbel is het Licht voorzien. Wij moeten zorgen niet te zijn als de dwaze maagden. Zij hadden ook de lampen, zoals wij de lamp kunnen dragen. Zij zorgden er echter niet voor om continuïteit te hebben. Een olielamp moet verzorgd worden en er moet steeds nodige voeding of brandstof voorzien worden.

Hoevelen zijn er niet die in hun eerste periode van hun religieus leven of Christen zijn vol vuur en vlam zijn, roepen en schreeuwen, zelfs beweren in ‘tongen te spreken’.
Hevig zingen zij allerlei liederen, die niet altijd God loven, maar dikwijls eerder om de mens gaan, in plaats te centreren rond Jehovah (Jahweh/ JHWH), onze God.

De olie van de lampen staat voor het volgen van Christus, die duidelijk te kennen gaf dat het Zijn Vaders Wil was die wij behoorden te vervullen en het lezen van Gods Woord (de Bijbel).

De “tateraars”, de hevig gesticulerenden, de veel woorden kramenden, waren eigenlijk in een slaap. Ook hoopten zij olie van de andere maagden (de ware gelovigen) te krijgen, maar hun verzoek was tevergeefs. Elk van ons moet zijn of haar eigen verantwoordelijkheid dragen.

De dwaze maagden hun roep om toch binnen te mogen bleek tevergeefs te zijn, zelfs de bruidegom leek hen niet meer te kennen.

“Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde:
Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.” (Mattheus 25:10-13 WV78)

Regelmatig vinden wij in de Bijbel aanduidingen over de belangrijkheid om de Bijbelse waarheden te volgen en niet de menselijke patronen na te lopen. In het Woord van God kunnen wij dan ook de veiligste weg vinden om zeker op het juiste pad te komen, op de juiste plaats te zijn, op het juiste moment, om uiteindelijk door de Heer des Huizes herkent te worden als diegene die de ‘nauwe poort‘ zal mogen binnen komen.

13 thoughts on “De Bijbel en Bidden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.