Steun ons

Ook al houden wij van ons geestelijk werk hangen wij met handen en voeten ook vast aan de wereld. Hoe men het draait of keert heeft voor het ogenblik elke inwoner op deze wereld zijn verplichtingen naar de maatschappij in deze wereld.

Waar men zich ook bevind heeft men onderdak, water, voedsel en energie nodig om te overleven. Indien men vervolgens werk wil verrichten moet men de nodige elementen of grondstoffen hebben om dat werk te kunnen voltooien.

Graag verkondigen wij het Woord van God, verspreiden wij Bijbels, geestelijke lectuur en plaatsen wij geestelijke artikelen op het internet, zodat wij mensen over het Woord van God, de Blijde Boodschap en het Koninkrijk van God kunnen doen nadenken. Daarnaast willen wij de liefde die Jezus Christus ons getoond heeft ook aan anderen tonen. Ook al hebben wij de gaven van Christus niet hopen wij toch dat wij zijn en Gods zegen hebben om mensen in nood bij te staan. Naast ons predikingswerk willen wij de behoeftigen benaderen, de armen en zij die steun nodig hebben op verscheidene gebieden bijstand leveren; zieken, bejaarden en teleurgestelden troosten en hun pijnen verlichten. Regelmatig worden er mensen getroffen door minder aangename gebeurtenissen, die soms hun hele leven veranderen, hen willen wij bijstaan. Meermaals treffen wij mensen aan die om hulp verzoeken doordat er over hen een ramp is gekomen, watersnood, aardbeving, tsunami, brand, droogte, enz.. Al deze mensen willen wij wel helpen, maar wij zijn zeer beperkt.

Bijbelstudiemateriaal Herfst 2006 Romaanse Poort Leuven

Als onafhankelijke Christenen worden wij door geen enkele staat of instituut voorzien van een maandelijkse wedde. Al onze predikers of verkondigers moeten een normale burgerjob uitoefenen om hun familie en zichzelf te onderhouden. Veel van hun private middelen besteden zij ook aan hun kerkelijk werk. Wij zijn er echter bewust van dat dit geen te hoge druk op het familiaal leven mag leggen.

Tijdens onze diensten worden geen omhalingen gedaan of collectes gehouden, indien mensen ons lectuur aanvragen krijgen zij daar ook geen rekening bij. Iedereen staat vrij om te geven wat zij willen of kunnen. Daar knelt er echter een schoentje. Wij moeten eerlijk zijn dat wij te weinig inkomsten hebben om al onze kosten te kunnen dragen.
Om die reden durven wij daarom vragen op uw hulp of medewerking.

Help ons te verkondigen.

***

U kan ons helpen op verscheidene wijzen:

 1. Eerst en vooral door zelf ons regelmatig te bezoeken, en ons te laten merken dat wij niet voor niemand schrijven.
 2. U kan er voor zorgen dat wij meer gekend geraken en meer mensen ook de weg naar ons vinden:
  • door artikelen die u fijn of boeiend vindt aan te duiden als “Graag gezien” of “Like it” aan te klikken;
  • door onze artikelen met anderen te delen, door bijvoorbeeld op “share this” knop te klikken;
  • door op uw sociale netwerken naar onze sites en artikelen te refereren;
  • door onze artikelen te bespreken op uw eigen websites;
  • door mondelinge reclame;
  • door in uw eigen gemeenschap ook onze teksten te willen gebruiken en er naar te verwijzen;
 3. Door te reageren op de geplaatste artikelen.
  •  Positieve als negatieve opmerkingen zijn welkom.
  •  Vragen en opmerkingen kunnen ook meerdere mensen aan het denken zetten en verdere discussie loswerken.
  • Door verder te lezen via de geplaatste linken in het artikel
  • Door onze zusterpaginas en bevriende websites te bezoeken
 4. Help ons u te helpen.
  • Leer ons u kennen
  • Durf vragen te stellen en antwoorden te geven.
 5. Door ons lectuur aan te vragen en deze te lezen en er goed over na te denken.
 6. Door ons voorstellen te doen en raad te geven.
 7. Door ook een handje toe te steken.
 8. Door samen met ons projecten op te zetten en er voor te gaan.
 9. Door ons te komen opzoeken in de ecclesia of bij u thuis een huiskerk op te richten samen met ons.
  • Breng de kerk bij u thuis
  • Breng de mensen tot een huiskerk
  • Laat God in de mensen rondom u werken
  • Durf elkaar geestelijk te voeden
  • Durf samen te werken
  • Weet dat je niet alleen staat
  • Durf geloven in een toekomst
  • Durf gebonden te zijn in de Eenheid in Christus
  • Durf aanvaarden dat elke mens anders is en dat wij daardoor ook in Gods Kerk diversiteit kunnen hebben
 10. Door te beseffen dat wij onze wereldse verplichtingen tot de overheden en instanties moeten nakomen en aldus belastingen moeten betalen plus de kosten hebben voor water, gas en elektra, papier, inkt en andere bureau artikelen, webvoorziening, auteurskosten.
 11. Door te begrijp en dat elke steun moreel of financieel bij ons welkom is en ondersteunend is om iedereen te blijven motiveren en aan het werk te houden.
  • Morele steun kan getoond worden door het reageren en het niet negeren
 12. Ook u kan ons helpen ons werk te blijven voortzetten in haalbare omstandigheden, door een financiële bijdrage te leveren.
 • Belgische belastingplichtigen kunnen wij spijtig genoeg geen mogelijkheid bieden voor aftrek van de belastingen, maar laat dat u niet weerhouden om ons het broodnodige geld te voorzien. Elke cent helpt, hoe klein of groot, eenmalig of meermalig uw bijdrage kan zijn, wij zullen ze ten zeerste waarderen.
  • U kan bijvoorbeeld per Paypal een som overdragen aan de Christadelphians: christadelphians@scarletEnglish: Logo of PayPal. Español: Logotipo de ...

   Betalingsbladzijde > Christadelphians


  • U kan een overschrijving of een bankopdracht over maken op de rekening BE37 9730 6618 2528 BIC: ARSPBE22 voor vrijwillige bijdragen in de verzend of andere kosten met melding Christadelphians: en de gewenste werkjes of andere gebruiksopdracht
   of op rekening t.n. v. Broeders in Christus te Amersfoort: IBAN NL68INGB0000642973  BIC: INGBNL2ABij de betalingen graag vermelden: Belg Cd en mededelen voor wat uw bijdrage liefst gebruikt wordt (bijvoorbeeld: lectuur of verkondiging)
 • Nederlands belastingplichtigen kunnen hun bijdragen wel aftrekken van hun belastingen via de ANBI registratie op rekening t.n. v. Broeders in Christus te Amersfoort: IBAN NL68INGB0000642973  BIC: INGBNL2A
  • Niet aftrekbare bedragen voor Nederlanders kunnen zoals alle bijdragen uit het buitenland via Paypalof op het Belgisch nummer BE37 9730 6618 2528 BIC: ARSPBE22  of op het Nederlandse ING nummer geplaatst wordenBij de betalingen graag vermelden: Belg Cd en mededelen voor wat uw bijdrage liefst gebruikt wordt (bijvoorbeeld: lectuur of verkondiging)

One thought on “Steun ons

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.