Hoe leest u? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan

Rijkdom is de grote afgod van deze wereld. Dat is niet alleen zo in onze tijd, dat is altijd al zo geweest. De mens vertrouwt maar al te snel op rijkdom om hem te vrijwaren van alle ongemakken en alle onheil dat hem zou kunnen overkomen. Maar “bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn… Read More Hoe leest u? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan

Rate this:

Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

Als we het Woord van God hebben gevonden en de Bijbel zijn beginnen te lezen met een open geest, kunnen die woorden ook tot ons komen zoals ze zijn geschreven. Bij zulk een openstelling en regelmatige studie zal het ons innerlijke zelfs gaan transformeren, als we dit toestaan. Als wij tot geloof komen, geloven in… Read More Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

Rate this:

Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Onze ecclesia Brussel-Leuven bestaat over enkele maanden 10 jaar. Reden om eens terug te blikken zou men kunnen zeggen. Maar reden voor veel vreugde is er nog niet. Voor meerdere jaren waren de Broeders in Christus uit Nederland en Engeland gezamenlijk in verscheidene steden in België folders komen uit delen. Doordat dit echter niets leek… Read More Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Ons gebedsleven stelt ons helemaal bloot voor die Schepper waarvan de naam moet worden geheiligd. Wij eerbiedigen Zijn naam, vragen aan Hem om te komen, pleiten voor fysieke hulp, en erkennen onze wanhopige tekortkomingen. We zouden moeten hopen dat Jehovah God Zichzelf openbaart aan ons zodat we precies weten Wie God is. Onze hoop moet… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Rate this:

Eindtijd

Vorige zondag hebben wij in de dienst besproken hoe de apostelen uitkeken naar het Koninkrijk van God en wanneer zij de eindtijd verwachtten. Op ons zusterforum kan u enkele artikelen vinden over het einde der tijden; De Bijbel onze Gids #15 Het Heerlijke einde En recent geplaatst: De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht… Read More Eindtijd

Rate this:

Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus

In de zondagavonddienst gaan wij het hebben over de dagen in de tijd van Jezus. In het evangelie van Lukas zien wij dat Jezus rond ging om het Koninkrijk van God te verkondigen. Al de zeven parabels opgeschreven in Mattheus 13 zijn gelijkenissen over het Koninkrijk. De zendingsopdracht van Jezus komt ter sprake en wij… Read More Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus

Rate this:

Geduld

Heer God leer mij geduldig te zijn en geef mij een luisterend oor alsook een zachte gemoedsrust om hoopvol uit te kijken naar Uw Koninkrijk. > geduld, luisteren, hoop, koningschap, koninkrijk van god, koninkrijksregering, Hoop Hoop voor de toekomst Koninkrijk Gods Koninkrijk van God

Rate this:

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden. (#Pr 16:3): Afwentelen van de werken: keren van de werken naar God. Aanbevelen van je werken aan God. Wij moeten niet op onze eigen vermogens rekenen, maar uitzien naar datgene wat God met ons kan doen. Indien wij bereid zijn om ons aan… Read More Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Rate this:

Vandaag 22 September en vooruitzicht op Vrede

In 1961 werd door een Agentschap van het Staatsdepartement van de Verenigde Staten een Vredeskorps opgericht welk op 22 september 1981 een volledig eigen statuut kreeg. De vrijwilligers, welke 2 jaar dienen, helpen gemeenschappen in ontwikkelingslanden om hun sociale en economische toestanden te verbeteren. Ook België heeft haar Vredestroepen welke op verscheidene plaatsen proberen te vrede… Read More Vandaag 22 September en vooruitzicht op Vrede

Rate this: