Geestelijke vorming tot heiligheid #2

Vervolg van: Geestelijke vorming tot heiligheid #1

Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen

In ons leven komt het er op aan dat wij met de mensen rondom ons kunnen omgaan. Zij lijken dikwijls stoorzenders op onze weg en het komst wel meer voor dat er conflictsituaties tegen gekomen worden. Wij moeten met die anderen leren leven en wij moeten zorgen dat wij met hun verscheidenheid om kunnen gaan. Hun anders zijn mag geen reden zijn om afstand van hen te nemen.
En met diegenen dat wij moeilijkheden hebben moeten wij trachten die verschillen te overstijgen. Niemand rondom ons mogen wij haten.[1] Zij zijn mensen die dicht bij ons staan en die wij kunnen zien. “Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien.” (1 Johannes 4:20 WV78) Onze Schepper kunnen wij niet zien maar komen Hem wel onder ogen. Hij is ook de enige waar wij trouwens bang voor hoeven te zijn en aan de andere kant weer niet als wij doen wat Hij van ons verlangt. Hij kent de diepste roerselen en weet wat er in ons omgaat. (1 Samuel 16:7; Spreuken 21:2; Jeremia 17:10) Hij is ook diegene die ons vandaag het beste kan testen.[2]

Silwan / City of David [Wide]
Leven in de stad van David of deze wereld vereist een juiste houding. – Silwan / City of David – Image by luzer via Flickr

Elke actie die wij ondernemen moeten wij onder het juiste licht kunnen plaatsen en zal mee ons verdere leven bepalen. Met elke daad zaait u zaad. [3]
Voor die acties moeten wij ook durven uit komen. Wij moeten ons durven verantwoorden nar anderen toe. Mensen moeten weten waar je voor staat.[4]
Wij moeten ook inzien dat wij niet de schuld voor bepaalde dingen op anderen moeten steken. In de eerste plaats moeten wij in ons eigen hart kijken en nagaan of de keuzes die wij gemaakt hebben wel de juiste waren.[5] Onze keuzes maken ons.[6]  Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest en waarheid zal hem steeds achtervolgen.[7]
Wij zelf kunnen onafhankelijk van de anderen zijn en meester over ons zelf als wij ons hiertoe zetten om onze eigen waarden zuiver te houden en meester trachten te zijn van ons zelf.[8]

Wij hebben allen Vrije keuze om te geloven [9]en moeten naargelang die keuzes de juiste beslissingen nemen. Als wij moeilijke taken tegen komen moeten wij hiertegen met een open geest tegen aan zien. De houding die wij tegenover onze dagelijkse taken aan nemen zal mee onze toekomst vormen. [10]
De activiteiten van dit leven zijn een persoonlijke voorbereiding op de terugkomst van Jezus die zijn leven voor ons heeft opgeofferd. Door al onze activiteiten te stroomlijnen naar de hoop van de eeuwigheid met Christus zouden wij al het materiële in het juiste daglicht moeten kunnen plaatsen. De onzichtbare dingen zijn de werkelijke zaken die op het voorplan moeten staan.[11] Op deze aarde krijgen wij meerdere kansen aangeboden, maar wij zelf zullen ons lot hier moeten controleren en bepalen.[12]

13 thoughts on “Geestelijke vorming tot heiligheid #2

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.