Geestelijke vorming tot heiligheid #1

Geestelijke vorming tot heiligheid #1 Wijsheid in het bereik

Wijsheid ligt diep en je hebt er naar te zoeken en te graven. [1]Van af dat wij opgroeien, proberen wij ons geestelijk te verrijken door ons te laten vormen door onze ouders, opvoeders, leerkrachten en door de impulsen die wij krijgen van uit onze omgeving. Wij moeten er ons echter van bewust zijn dat de grootste wijsheid niet van de mens komt maar van de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. [2]In ons leven moeten wij die voornaamste persoon, die je met niemand kan vergelijken[3], in ons leven trachten te vinden. Aan Hem, de levende God[4], is het dat wij uiteindelijk glorie moeten gaan brengen[5] en Zijn Naam prijzen.[6]
Onze ouders kunnen ons de nodige richtlijnen geven en ons geestelijk vormen, waarbij dan de geestelijke gemeenschap ook richtlijnen naar voor kan schuiven[7] en wij aan ons zelf zodanig kunnen werken dat wij beter worden en groeien naar heiligheid.[8] Aan ons is namelijk de opdracht gegeven aan onszelf te werken zodanig dat wij een zo
volmaakt mogelijke natuur krijgen. Ook al weten wij dat wij die volmaaktheid misschien niet in dit wereldse leven zullen bereiken, moeten wij toch alle mogelijke inspanningen leveren om toch zoals Christus te willen worden.

A39-3-036_0001
Welk handschrift wenst u te hanteren? Welke richtlijnen wil u volgen en wat kiest u om op te tekenen in uw dagboek van uw leven? - Image by Peacepalace library via Flickr

Ook al heeft de jeugd van vandaag veel moeite om de Bijbel te lezen[9] moeten wij hier niet in berusten. Dat wij zelf er voor zorgen dat onze Bijbel goed doorbladerd kan zijn[10] en dat wij onze naaste die mooie woorden ook leren kennen.

Wij krijgen veel schoolboeken onder onze ogen en tijdens ons leven kunnen wij heel wat kranten, tijdschriften en boeken lezen, alsook worden wij door de media met heel wat informatie gebombardeerd. Maar velen vergeten het beste handboek voor het leven. Ook verwaarlozen velen de belangrijkheid van de invloed van alles wat er op ons af komt. Daarom moeten ouders er zo op toe zien van wat onder hun en hun kroost hun ogen komt. Wij moeten er ons bewust van zijn welke invloed de omgeving zal geven aan ons verder leven.[11]
De grootste onderrichter zijn woorden en daden worden er in besproken en de geschiedenis van het uitverkoren volk staat er als voorbeeld voor ons in besproken. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren, je volledig vormen en dichter bij die persoon brengen welke ons de weg kan tonen om binnen te treden in een wereld van verschil, waar geen beproevingen meer zullen voordoen.[12] Wij zullen dan gaan inzien wie onze beste pottenbakker is[13] aan wie wij ook onze zorgen kunnen geven.[14]
Ook zullen wij durven aan nemen dat al die moeilijkheden in ons leven ons kunnen vormen en sterker maken.[15]
Na al de wereldse en geestelijke vorming moeten wij keuzes gaan maken, zelfs dagelijks, en de aandrijving gaan bepalen [16]met de richting die wij willen uit gaan. En elke keuze[17] die wij maken in ons leven zal een rimpeling geven in het water dat ons gaat voortdrijven.[18] We moeten beperkende teleurstelling accepteren.[19]
Als gelovigen in de ware toedracht van de Zoon van God kunnen wij er op vertrouwen dat Jezus Zijn en onze Vader diegene is die alles in de hand heeft
en bereid is ons niet meer te laten lijden dan wij aan kunnen.[20]
Maar wij moeten ons bewust zijn van het feit dat wat wij ook mogen doen, verlangen of uitvoeren, dat geheel die inhoud die wij aan ons leven toevoegen, dat die bepalend gaat zijn voor ons toekomstig leven en van onze doodsbrief.[21] God zal hier op toe zien.[22]


14 thoughts on “Geestelijke vorming tot heiligheid #1

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.