Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

1. Belangrijkheid

1.1. Is een Naam wel belangrijk?

“What’s in a name?” zou je kunnen zeggen en hoor je wel eens zeggen. Maar is een naam om te onthouden of een bepaald persoon om te kennen niet belangrijk?

Vandaag worden velen lid van Facebook en nemen vele vrienden op. Als zij die mensen aanspreken gebeurt dat meestal zeer informeel en wordt er zeker niet gepost naar elkaar met aanheffingen  van Mijnheer of Mevrouw.

Voor de allerbeste vrienden of meest getrouwen gaat men zeker niet spreken van Heer of Mevrouw, toch zijn er gelovigen die dat wel doen als zij praten over diegene die hen zo nauw aan het hart ligt. Sommige houden het zelfs nog tot zeer oude aanspreekvormen of tittels die al jaren om niet te zeggen eeuwen uit het straatbeeld zijn verdwenen. Zij blijven spreken over de Heere Heere, terwijl zij wel zouden moeten weten wie die Heer is en hoe dat die er op stond dat Zijn Naam bekend zou geraken. Dikwijls zeggen zij ook dat zij Christen zijn, dat inhoudt dat zij Jezus Christus van Nazareth zouden volgen. Maar die man heeft duidelijk ons geleerd dat wij tot de Allerhoogste moesten bidden: “Uw Naam worde geheiligd”. Hoe kan een Naam geheiligd of verheven worden indien die niet gebruikt wordt. Dus zou men dan ook die Naam van de Almachtigste Heer boven alle Heren moeten gebruiken en zich niet enkel benoemen met Zijn meerdere tittels die Hij draagt.

1.2. Ongewenst persoon

Als men weet dat iemand van zijn naam houdt en men deze persoon helemaal niet graag heeft gaat men dikwijls over om met zijn naam te spotten en deze te vervormen of om hem of haar steeds anders te noemen.

De Schepper van hemel en aarde was nu niet een bepaald iemand waar men het graag over had. Dat er zo veel ideeën en tegenstrijdigheden over die persoon bestonden maakten dat het er over praten wat afschrikte. Velen hadden er ook geen zin in om zich te gaan verdiepen in iets dat ver van hun bed lag. Zij wensten ook niet te gaan onderzoeken wie er wel eens gelijk kon hebben.

Het feit bestaat dat de meeste mensen God blijkbaar bezien als iemand die heel ver weg en ongeïnteresseerd is, in plaats dat zij hem als een liefhebbende Vader beschouwen die hun zeer na staat en een intense belangstelling heeft voor zijn kinderen. Velen denken in hun leven niet zo zeer aan God zo lang alles goed gaat. Maar zodra er iets verkeerd gaat zijn zij er als eersten bij om God er de schuld van te geven of om God in vraag te stellen. Tijdens het dagelijkse leven zijn zij meer bezorgd om hun inkomen, hun baan of andere aangelegenheden van het dagelijkse leven. Pas wanneer zij ernstige moeilijkheden ondervinden, denken zij aan Hem. Zouden zij bijvoorbeeld ernstig ziek worden en zou doktershulp niet meer baten, dan zullen zij zich wellicht met de vurigste beden om hulp tot God richten. Naar het schijnt, houdt men er de opvatting op na dat, wanneer niets anders meer helpt, het tijd is om in gebed te gaan. Het in het belachelijke trekken van de Schepper van hemel en aarde ruimt dan plots plaats voor een in nood aanroepen. Dan zou Hij plots in allerijl ter hulp moeten komen snellen. Maar toch weten velen dan de Naam van die God niet. Het feit bestaat dat de meeste mensen God blijkbaar bezien als iemand die heel ver weg en ongeïnteresseerd is, in plaats dat zij hem als een liefhebbende Vader beschouwen die hun zeer na staat en een intense belangstelling heeft voor zijn kinderen.

Doorheen de geschiedenis zijn er wel steeds personen geweest van verschillende afkomst, welke toch probeerden die naam van hun God kenbaar te maken aan de mensen rondom hen die vele andere goden aanbaden en eerden.

+

Vervolg: Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

++

Aanverwant:

Tittel tegenover Naam

Moeilijkheden

Relatie tot God

12 thoughts on “Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.