Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God

De Stem horen in de Heilige Schrift

Reagerend op de Grote Instructeur

In de Heilige Schrift gaf God zijn Woorden en vertelde mensen hoe zij zich hoorden te gedragen en hoe zij Zijn instructies moesten volgen en wat zij konden doen om te voldoen aan Zijn Wil. Zo moeten ze weten dat God degenen die valse goden aanbidden verafschuwt. Jehovah maakte zeker dat de waardigheid van Zijn stem kon worden gehoord en zorgde er voor dat Zijn neerkomende Arm kon gezien worden, in de razende woede en de vlam gemaakt van een verslindende brand en wolkbreuken, regenbui en hagelstenen. Vanwege de Stem van Jehovah was het niet alleen Assyrië, dat werd geslagen met terreur. God zal alles slaan wat Hij wil zelfs met een staf. Zij die reageren op de Stem van de ‘Grand instructeur’ zullen hun gesneden beelden verstrooien, deze beschouwend als iets walgelijk.

File:Gods-kkm1.jpg
Ornamenten en versierde goden – Foto: Kalai

En u zal de dekking van uw gesneden beelden van zilver en goud verontreinigen, en de overtrekking van uw gegoten beelden van goud. U zal ze weg gooien als een maandverband { als een menstruele doek} en aan hen zeggen, “Ga weg!” {Eruit!} (Jesaja 30:21 de Geschriften 1998 +)

30 En de Heer יהוה {Jehovah} zal veroorzaken dat zijn uitstekende Stem zal gehoord worden, en de naar beneden komst van Zijn Arm tonen, met razende toorn en met de vlam van verterend vuur, met verstrooiing {wolkbreuken}, stortbuien en hagelstenen. 31 Want door de Stem van de Heer יהוה {Jehovah} zal Ashshur afgebroken (of verlamd) zijn, met een staaf die hij neersmijt. 32 En elke stokslag van de gewijde staf welke יהוה {Jehovah} op hem neer laat komen {en iedere stokslag waarmee Jehovah hem tuchtigt.}, zal met tamboerijnen en lieren zijn {zal hem raken met pauken en lieren}, wanneer Hij er mee zal vechten, onverpoosd vechtend met een zwaaiende {strijdbaar geheven} arm. (Jesaja 30:18-32 de Geschriften 1998 +)

De mannen van God legden de woorden van God, welke in hen waren opgegeven, voor aan de bevolking. Degenen die de profeten hoorden konden ofwel hen negeren of bereid zijn hun woorden als water van het leven van de waarheid op te nemen; zodat het woord van God hen de schuilplaats, de veiligheid en de zegeningen kon bieden. De Allerhoogste verstrekte de mogelijkheden dat mensen de manier konden onderscheiden om het grootste voordeel van de geïnspireerde Schrift te vinden en er uit te krijgen. De manier om de zaligheid aan het eeuwige leven te vinden is om de Schriften te bestuderen volgens deze optekeningen te leven, dag aan dag van ons leven. We moeten voortdurend mediteren op Gods woord, met de dezelfde biddende houding van waardering uitgedrukt door de psalmist:

File:Taharqa presenting god Hemen with wine E25276 mp3h9203.jpg
Taharqa die de god Hemen wijn aanbiedt – Louvre Museum – Foto: Rama

11 ik herinner me de daden van Yah, want ik herinner me Uw wonderen van vroeger. 12 En ik zal mediteren op al Uw werken {En ik zal al Uw werken overwegen en in gedachten houden}, en praten over Uw daden. 13 Uw manier, Uw weg, O Elohim, is in apartheid geplaatst {in heiligheid gesteld} {1}; Wie is een grote Ěl als Elohim {Wie is zulk een grote Hij als Elohim (de Allerhoogste)}? {Voetnoot: 1 Jesaja 35:8}. 14 U bent de Ěl die wonderen doet; U hebt Uw Kracht kenbaar gemaakt tussen de volkeren. 15 Door uw Arm heef U Uw volk, de zonen van Ya’ aqob {Jakob} en Yosĕph {Jozef}verlost. Selah. (Psalmen 77:11-15 de Geschriften 1998 +)

Fundament voor meditatie en transformatie

Mediteren op Jehovah’s prachtige daden en activiteiten zal ons roeren om ons ook actief in fijne werken te gedragen, met het eeuwige leven in zicht. De Schriften moeten het fundament van ons dagelijkse leven zijn, want het is Gods woord, dat ons elke dag kan bereiken. Laten we luisteren naar de woorden van Paulus die ook spreekt over de adem van God, Zijn woord en de jonge Timothy vertelt voort te zetten in de dingen, dat hij had geleerd en overtuigd werd om te geloven, altijd kijkend naar de intieme verbinding tussen God en zijn schriftelijke openbaring en vast te houden aan deze goede dingen van God.

14 Maar blijf in datgene dat u hebt geleerd en vertrouwde { Maar jij, blijf bij wat je geleerd hebt en waarin je bent gaan geloven,}, wetende van wie je dat hebt geleerd, 15 en dat u de apart geplaatste {Heilige} Schriften als baby hebt gekend {van kindsbeen af gekend hebt}, die u verstandig kunnen maken voor verlossing door het geloof in de Messias יהושע {Jeshua}. 16 Geheel de Schrift is beademd door Elohim en winstgevend voor onderwijs, voor wederlegging, voor het recht stellen {voor dwalingen te weerleggen}, voor instructie in gerechtigheid, 17 dat de man van Elohim uitgerust moge worden {zodat de man van God toegerust/berekend voor zijn taak/ mag zijn}, voorzien voor elk goed werk. (2 Timotheüs 3:14-17 de Geschriften 1998 +)

“Wat meer willen we dan wijsheid met betrekking tot deze zaak? Als de Heilige Schrift in staat is om ons verstandig te maken, moeten we geen andere instrumenten hebben. De Heilige Geest door het woord, zonder de infusie van een enkel idee erin meer dan het gewoonlijk en eigenlijk bevat, en zonder enige invloed van onderpand, leert ons alle wijsheid en kennis die nodig is. Waarom, vervolgens, mijn vrienden, kunnen we niet tevreden zijn met de te middelen binnen het bereik van iedereen die eigenaar is van het volume van inspiratie? Als de kerkelijke wereld tevreden was om de waarheid te leren van uit “de Bijbel alleen”, en het eerlijk wenste te gehoorzamen aan de Messias, zou er spoedig een einde komen aan het Presbyteriaanse en elk andere isme, door welke het ‘christendom’ zoals dat heet, of” antichristendom”, zoals het zou moeten worden genoemd, voor jaren verlaten is geweest. (JT, Apostasie onthult).

Jehovah, de God der goden, Zijn woord in de Bijbel of Heilige Schrift
Jehovah, de God der goden, Zijn woord in de Bijbel of Heilige Schrift

Alles van de Heilige Schrift is goddelijk geïnspireerd, niet zo maar gegeven voor onze informatie, maar voor onze transformatie.

19 En wij hebben het profetische woord zekerder gemaakt, waarnaar je best doet er goed naar te luisteren als naar een licht dat in een donkere plaats schijnt, tot de dag aanbreekt en de Morgenster stijgt in je hart, 20 dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift kwam te zijn van een eigen interpretatie, 21 want profetie kwam nooit door het verlangen van de mens, maar mannen van Elohim spraken, bewogen door de apart geplaatste Geest {Pneuma/Heilige Geest}. (2 Petrus 1: 19-21 de Geschriften 1998 +)

… herinner 2 de woorden die eerder door de apart geplaatste {heilige} profeten werden gesproken, en van de opdracht van de meester en redder, gesproken door uw afgezanten, (2 Petrus 3: 2 de Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

Vervolg:  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform

++

Lees ook:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 2. Bijbel Woord afkomstig van God
 3. Heilige Schrift Woord van God
 4. Het betrouwbare woord
 5. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 6. De kunst van het neerschrijven
 7. Het schrijven van de Pentateuch
 8. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 9. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 10. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 11. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 12. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 13. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 14. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 15. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 16. De Bijbel als instructieboek
 17. Voorschriften ons gegeven
 18. Het boek in onze handen
 19. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 20. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 21. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 22. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 23. Nut van het lezen van de Bijbel
 24. De Bijbel onze Gids
 25. De Bijbel als Gids De Bijbel als leidraad
 26. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 27. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 28. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 29. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 30. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 31. Missionaire hermeneutiek 1/5
 32. Missionaire hermeneutiek 2/5
 33. Missionaire hermeneutiek 3/5
 34. Missionaire hermeneutiek 4/5
 35. Missionaire hermeneutiek 5/5
 36. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 37. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 38. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 39. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 40. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 41. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 42. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 43. Jehovah wiens Naam heilig is
 44. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
 45. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 46. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 47. Religie, Wet en leven
 48. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 49. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 50. Ademen om les te geven
 51. Hoe omgaan met huidige moeilijkheden
 52. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 53. Het is niet proberen maar vertrouwen
 54. Positie van de Bijbel onderzoeker
 55. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 56. Woede en vertrouwen
 57. Moed voor het dagelijkse leven
 58. Uitkijken naar twee adventen
 59. Laatste dagen omroepers
 60. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 61. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 62. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 63. Bidden en mediteren
 64. Positie en macht; Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom
 65. Vele kerken

+++

2015 update of related articles:

31 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.