Kruisen en Iconen stukslaan

A Crucifix, considered in Christian tradition ...
Een Kruisbeeld, bij sommige christenen aanschouwd als een verdediging tegen demonen, als de heilige teken van de overwinning van Christus over alle kwaad.(Photo credit: Wikipedia)

In België heeft de “rooms-katholieke kerk” jaren gedomineerd. Zij bracht veel tradities als vaste gelovige waarden, hoewel vele gebaseerd zijn op de oude Keltische tradities. Om meer zielen te winnen is de Katholieke Kerk altijd erg handig geweest om veel van de lokale tradities over te nemen en ze op te nemen in hun lokale liturgie. Vanwege deze handelswijze kan men veel verschillen opmerken  tussen een Heilige Mis gebracht in West-Europa, in Afrika of Azië.

In veel Belgische huizen is het de traditie om aan de muren een kruis op te hangen. Velen geloven er stellig in dat het ophangen van een kruis aan de wanden van hun huis de demonen uit het huis zal weg houden.

Volgens de keuze of smaak van de persoon kan er aan de muren een traditioneel of een heel ouderwetse kruis of een modern op gehangen worden. Het kan gaan om een leeg stuk (gedwarst) hout of metaal, of een kruising met een figuur er op. De Mozaïsche wet verbiedt echter elke afbeelding of foto van God en waarschuwt Gods volk niet te bidden naar ​​beeldjes, standbeelden of afbeeldingen van goden.

“Gij zult u geen godenbeeld maken noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is.” (Exodus 20:4 CANIS)

De katholieken en vele christenen zeggen dat Christus Jezus God is en gebruiken dan toch nog afbeeldingen, schilderijen en beelden van deze god om naar te bidden. Dit wordt aanschouwd als een tegenstrijdige handeling aan de Wet van God, neergeschreven in de Heilige Schrift.

Waar men maar een  Kerk binnentreedt die predikt dat  “Christus gekruisigd” is (1 Korintiërs 1:23) treft men regelmatig afbeeldingen aan van die kruisiging. Voor katholieken is het kruisbeeld (het kruis, dat niet leeg is, maar daarop de figuur heeft van de gekruisigde redder ) overal – het is rond vele gelovigen hun nek, hangende in hun woonkamer, keuken, slaapkamer, in hun scholen en zelfs in sommige kantoren. Vaak is het centraal in hun kerken, maar belangrijker nog, voor de katholieken zou het moeten gegraveerd zijn op hun hart.

Sommige priesters of voorgangers zouden hun gelovigen willen aanbevelen om van tijd tot tijd te staren naar het kruisbeeld  – want volgens hen is het een herinnering aan de liefde van God voor ons, maar nog belangrijker, het her-centeren van de ziel op hem tot wie het zoveel mogelijk gericht moet zijn. Ze vergeten dat onze eerste focus echter moet liggen op de Schepper van alle dingen, God, onze hemelse Vader en de Vader van Jezus Christus.

Het opzetten van een kruisbeeld aan de muur is als het zetten van een foto van de meest geliefde zoon zijn auto-wrak waarin hij stierf. Wanneer je een geliefde hebt die stierf in een auto-ongeluk of bij het zinken van een schip, zou je er dan foto’s van het gesloopte schip  of van de beschadigde auto overal in het huis op hangen? Zou je een foto van het menselijk wrak overal op de muren willen zien hangen of om je hals dragen? Verschillende christenen willen Christus Jezus op die manier herinneren, als een persoon verschrikkelijk vol van pijn, opgehangen, verloren, om te sterven.

In plaats van prenten van zijn opstanding te nemen, verkiezen zij de verschrikking toonbaar te maken zodat zij hem zeker niet zouden vergeten. Liever presenteren zij al het lijden in plaats van de hoop die hij ons heeft aangeboden.

Voor hen lijken die afbeeldingen de enige manier hoe ze het aanbod dat Jezus de wereld heeft gegeven nooit te vergeten. De wreedheid en brutaliteit moet worden afgebeeld om te worden opgenomen in de geest van de gelovigen en te aanvaarden als iets wreeds dat moest gebeuren om de wereld te redden.

Voor velen kan het kruisbeeld zelfs de meest geharde ziel er toe brengen om dingen die het niet wil overwegen toch te overwegen. Het is alsof zij anders niet in staat zijn om hun Verlosser te zien op de offerbank, stervend voor de hele wereld uit liefde. Het lijkt erop dat zij anders niet zouden kunnen inzien wat Jezus voor hen gedan heeft. Zonder die afbeeldingen lijkt het alsof zij er niet toe zouden kunnen toe komen in hun verlossing en zijn grenzeloze liefde voor ons te gaan geloven. Ze willen het als het enige ware symbool dat de massa, en hen er toe kan doen aan herinneren wat hun centrale focus zou moeten zijn.

Veel mensen vinden het nog steeds belangrijk om kaarsjes te branden. Er zijn gelovigen die denken dat het oplichten van een kaars voor het kruisbeeld of zelfs voor prenten van anderen dan Jezus hen goddelijke dingen kan bij brengen. Kaarsen worden opgestoken, met wierook gezwaaid en geknield in gebed voor de afbeeldingen. Ze spreken Christus aan het kruis in het gebed aan, denken na over zijn wonden en over wat hij leed voor hen, en komen tot het besef hoe sterk hij inderdaad van hen houdt. Het is jammer dat ze dat niet kunnen doen zonder die heidense gebruiken. Spijtig is het dat zij niet tot het begrip kunnen komen van het grote aanbod dat Jezus bracht voor hen, zonder een dergelijke visuele heidense beelden en heidense acties.

Zij zouden niet mogen vergeten wat er in de Bijbel staat over dingen die geofferd worden aan afgoden, prenten of beelden. Christenen moeten weten dat ze voldoende kennis zouden moeten hebben om beter te weten. Ze hebben geleerd dat offers aan standbeelden helemaal niets beter of slechter voor hen of anderen kunnen opleverne. Christenen moeten ook weten dat er geen afgod [iets] in de wereld, en dat er geen God is dan één. Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in de hemel of op de aarde, want er zijn vele goden en vele heren, maar toch voor hen moet er maar één God zijn, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Ook moeten we deel uitmaken van deze Vader, als we in Christus zijn zoals Christus in God. Behorende tot Jeshua de Messias, die wij als onze meester, en een Heer, Jezus Christus aanvaarden, moeten wij zoals Jezus, door wie alle dingen nu zijn in het Nieuwe Verbond, moeten wij als deelgenoten van Christus zoals Jezus zijn Vader eerde ook die Hashem Elohim God eren.

“1  Wat nu het offervlees betreft, weten we: “Allen hebben we kennis.” Maar de kennis blaast op, de liefde bouwt op. 2 Zo iemand zich inbeeldt, iets te kennen, dan is zijn kennis nog niet, zoals ze wezen moet; 3 doch zo iemand liefde heeft tot God, dan is hij door Hem gekend. 4  Wat dus het eten van het offervlees aangaat, weten we, dat er eigenlijk geen afgod in de wereld bestaat, en dat er geen God is, behalve Eén. 5 Want al zijn er ook zogenaamde goden in de hemel of op aarde, en zó zijn er inderdaad veel goden en veel heren, 6 voor ons is er slechts één God, de Vader, uit wien alles voortkomt, en tot wien we geordend zijn, en één Heer Jesus Christus, door wien alle dingen, door wien ook wijzelf zijn. 7  Maar niet allen hebben die kennis. Sommigen toch, ook nu nog in de overtuiging, dat er werkelijk afgoden bestaan, eten het juist als offervlees, en hun geweten, zwak als het is, wordt er door bezoedeld.” (1 Corinthiërs 8:1-7 CANIS)

Christus Jesus Christ Mormon
Christus Jesus Christ Mormon (Photo credit: More Good Foundation)

Net als de mensen in de tijd voor Christus tot hen geen gesneden beeld mochten maken, noch de gelijkenis van elke vorm die boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde was, noch van wat in de wateren onder de aarde, mogen wij ook geen gebruik maken van een afbeelding om voor te bidden of om te gebruiken in onze aanbidding. Wij horen alleen maar de Enige God te aanbidden. Wij hoeven geen foto of beeld te hebben om ons er aan te herinneren hoe de zoon van God zich heeft opgedragen aan zijn Vader voor ons allen. Wij hebben niet zijn beeltenis nodig om ons aan hem of zijn Vader te doen herinneren. De herinnering aan de zoon en de plaats in ons geheugen van de Allerhoogste moet worden gegraveerd in ons hart.

“Niet zul je voor jezelf maken een snijbeeld of welke gestalte ook die is in de hemelen boven, die is op de aarde beneden of die is in de wateren onder de aarde!” (Exodus 20:4 NB)

In het geval dat Jezus God zou zijn dan is het zeker de christenen, die dat geloven, die zich zouden moeten ontdoen van al de afbeeldingen van Jezus. Als zij geloven dat Jezus God is zouden zij zeker geen beelden van Christus Jezus in huis of hun gebouwen mogen hebben en er geen kaarsen voor mogen branden of er voor neer knielen, want dat zou godslastering zijn in de ogen van de Heer.

Lang geleden werden beelden en iconen stukgeslagen. Er waren mensen die terecht aannamen dat men geen beeltenissen mag aanbidden. Het vernietigen van het goed van anderen was echter verkeerd. Maar indien wij zelf zulke prenten of afbeeldingen in huis hebben moeten wij wel opletten dat wij er niet voor gaan bidden of ze gebruiken om te aanbidden. Er moet een duidelijke afscheiding zijn van het icoon als kunst of als religieus object.

Hebt u een kruisbeeld aan de muur hangen? Hoe handelt u er naar? Wat doet u er mee?

+++

 • Communist authorities force Catholics to replace crucifix with picture of Ho Chi Minh… (ucanews.com)
  Government authorities from a district in the Central Highlands last week compelled ethnic villagers to remove Catholic pictures and items from their chapel and replaced them with images of Ho Chi Minh last weekend.
  +
  Local Catholics said the building, sponsored by a France-based charity organization, was built in 1999 for villagers, most of them ethnic Bahnar Catholics, to worship and hold their common activities.Since 2007, priests from other places started to pay weekly visits and provide pastoral services for villagers at the building that has been used only for worship.
 • Katy Perry Wears Crucifix Ring, Sexy Cutout Dress (celebs.gather.com)
  Perry joins other singers who enjoy playing with religious imagery as fashion statements. Indeed, both Madonna and Lady Gaga haven’t been afraid to flaunt obvious icons some might call blasphemous while on stage as well as while off stage.In any case, Katy Perry’s folks may well be not care about Gaga and/or Madonna and what they wear, but this singer’s mother and father may be more upset, and not with the huge cross she had on her hand. Indeed, they may have been more concerned with the sexy dress their daughter donned than the crucifix she wore on her finger. Who knows? What do you think?
 • Row erupts over proposed Quebec ban on religious symbols for civil employees (except the crucifix) (secularnewsdaily.com)
  A proposal to adopt a ‘secular charter’ from one party leader has sparked controversy in Quebec ahead of the forthcoming elections on 4 September. The proposed charter would ban civil servants from wearing or exposing overt religious symbols — with the notable exception of the crucifix.Centre-left Parti Québécois (PQ) leader Pauline Marois (pictured right) said the plan, aimed at ensuring public institutions are free of religious bias and symbols, would make an exception for the crucifix, which the PQ considers a symbol of Quebec’s Roman Catholic heritage — a cultural symbol, not a religious one.
  +

  Ms Benhabib defended her stance by stating that the state should show no preference for any religion. Marois was quick to distance herself from the candidate’s stance, but Benhabib said if elected, she would be ready to battle the issue.

  Ms Benhabib’s comments provoked a furious outburst from the Catholic Mayor of Saguenay, Jean Tremblay, who has been embroiled in a legal battle over reciting prayers during council meetings. During a radio interview on Wednesday he said, “What’s outraging me this morning is to see us, the soft French Canadians, being dictated to about how to behave, how to respect our culture, by a person who’s come here from Algeria, and we can’t even pronounce her name. They’re making our culture and religion disappear everywhere. You don’t realize that.”
  +

  An editorial in the Montral Gazette called the plan “offensive” for denying rights and freedoms on the one hand to Sikhs, Jews, and Muslims but upholding them on the other for Christians.

  Marois has also talked about the fact that many of Quebec ‘s institutions used to be based on religion.

  “It’s part of our heritage, but taking a step to ensure the state’s secularity is not to deny what we are, but that we are at a new moment in our lives and believe the state’s neutrality and the fundamental values, equality between men and women must guide us toward a life together in Quebec ,” Marois said.

  Some people have argued that the secular charter proposed by the PQ could hit a roadblock because it may go against the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which entitles people to freedom of religion and promotes multiculturalism in the country.
  +
  The Italian Job: Religious Right Lawyers Sell Out Minority Evangelicals In Crucifix Case
  +
  Religious symbols cause London Olympics uproar. Why not leave them at home?
  +
  Polish Airline bans display of religious symbols by cabin crews

 • Why One Should Gaze Upon the Crucifix Often… | Ascending Mount Carmel (amhec.wordpress.com)
  De Ascending Mount Carmel , por The Idler
  Growing up as a Seventh-Day Adventist, the crucifix was an entirely Catholic thing – over there somewhere, buried amongst the many evils and frightening aspects of the Babylonian aggressor that was viewed as the “Roman Catholic Church”.
 • Quebec election: Crucifix stays, but hijabs go under Parti Quebecois government, party leader says (calgaryherald.com)
  “The crucifix could be allowed, as long as it was discreet,” he said, without defining discreet. “But if it’s too big….”

9 thoughts on “Kruisen en Iconen stukslaan

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.