Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Een naam om apart te worden geplaatst

File:Bloch-SermonOnTheMount.jpg
Jezus sprak zijn leerlingen toe en leerde hen bidden “Onze Vader, die in de hemel is, geheiligd zij Uw naam” (Foto credit: Wikipedia)

Het was de Messias die zijn volgelingen leerde te bidden tot zijn Vader. Meer dan eens vroeg deze Messias degenen die hij genezen of geholpen had om niet hem (Jeshua / Jezus) te bedanken maar wel zijn Vader, de Enige God, Jehovah, die in de hemelen verblijft.

“(9) ““Dit, is dan de manier waarop u zou moeten bidden: ‘Onze Vader die in de hemel is, laat Uw Naam apart geplaatst worden {uitzonderlijk zijn},” (Matthéüs 6:9 De Geschriften 1998+)

English: Abraham embraces his son Isaac after ...
Abraham omhelst zijn zoon Isaac na hem teruggekregen te hebben van God, waarop hij lof betuigt aan de Allerhoogste. (Foto credit: Wikipedia)

De heiliging of heiligmaking omvat het heilig houden in de eerste plaats door ons, maar ook door anderen bewust te maken van het belang van Jehovah’s Naam. We moeten eerbied schenken aan de naam van de Allerhoogste God van Abraham, Isaac en Israël, niet alleen in het gebed, maar ook in onze dagelijkse handelingen. We moeten er voor zorgen dat God Zijn heilige naam zal worden bewaard als heel bijzonder of heilig.

In ons leven zouden wij altijd de Naam van God moeten eren. En in ons gebed zouden wij vooral moeten trachten om God deze glorie te willen geven omdat dit de toon voor de rest van het gebed zal bepalen. Het kan van ons vereisen om in vrees en het beven van deze grote God achterover te leunen om zo met Hem door Zijn gunst te converseren. Altijd zouden wij Zijn naam met volledige eerbied moeten gebruiken en het aanroepen van God met Zijn Naam zal erop wijzen dat u van een persoonlijke verbinding met die Schepper houdt.
Gebruik niet de afstandelijke vorm „Heer“ of „Heere“ maar laat Hem weten dat u Hem beschouwt als uw Vader en Vriend. Daarom komt het er op aan om Hem dan ook te aanroepen met Zijn Naam zoals u op uw vrienden zou roepen met hun voornaam.

Door hem bij Zijn Naam aan te roepen zoals Hij zou willen genoemd worden zal u dankbaarheid kunnen tonen voor wat Hij heeft gedaan en voor wat Hij voor u betekent. Het is niet, tenzij wij ons vergissen, enkel het prijzen van God voor wat Hij in ons leven heeft gedaan – wat ook belangrijk is – maar het geven van lof aan Hem om geen andere reden dan dat Hij bestaat met een onafhankelijkheid en een heiligheid, een Macht en een Liefde, die wij niet kunnen begrijpen.

+

Voorgaande:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Volgende: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11Talk to A Friend

++

Vindt ook:

 1. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 2. Relatie tot God
 3. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 4. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 5. Gebruik van Jehovahs naam
 6. Belangrijkheid van Gods Naam
 7. Jehovah wiens naam heilig is
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 9. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 10. Betreft het gebruik van “Heer”: Zeus een heerser van hemel en aarde
 11. betekenis van Issou of Jezus: Heil tot de gezondene van God of Zeus
 12. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 13. Aanbid enkel de Schepper van alles
 14. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 15. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 17. Belangrijkheid van Gods Naam
 18. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 19. Verwerf de gunst van Jahwe
 20. God wil u gunst betonen
 21. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 22. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 23. Lastigheid om te bidden
 24. Gebed is een geloofszaak
 25. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 26. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 27. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 28. Eerlijkheid begin van heiliging

+++

 • Divine service (13-10-2013): “Made to see/Siende gemaak” (lytteltonnac.wordpress.com)
  If we accept the Lord in faith, we will receive a new perspective entirely.
  • With eyes of faith we will see the Lord in His servants, as well as the healing power of His word.
  • Let us look upon others with eyes of love and increasingly seek to avoid harshness.
  • With eyes of hope we will be able to tell from the things we experience around us that the goal of our faith is coming closer and closer.
  +
  As ons die Here in geloof aanvaar, sal ons sienswyse heeltemal verander.
  • Met oë van geloof sal ons die Here in sy diensknegte gewaar, sowel as die geneeskrag van sy woord.
  • Laat ons mekaar met oë van liefde behandel en toenemend poog om ongevoeligheid te vermy.
  • Met oë van hoop kan ons, op grond van die dinge wat ons rondom ons ervaar, sê dat die einddoel van ons geloof al hoe spoediger gaan aanbreek.
 • God Knows! (damolatreasureokenla.wordpress.com)
  There is nothing you are planning or thinking that is hidden from God. There is nothing that you have gone through,  going through or  will go through  that is hidden from God.
  There is nothing that was  planned or being planned against you that is hidden from God. He knows it all, because he was, he is and he will  always be!
 • Divine service (30-10-2013): “Holding fast to divine salvation/ Vas te hou aan goddelike verlossing” (lytteltonnac.wordpress.com)
  • God promises a new and everlasting covenant with mankind.
  • In this covenant, God grants us His “goodness” through His deeds of salvation.
  • In reverence, let us open our hearts to His love and remain faithful to Him.
  +
  • God belowe ʼn nuwe en ewige verbond met die mens.
  • In hierdie verbond skenk God aan ons sy “goedheid” deur sy verlossingsdade.
  • Laat ons met eerbied ons harte ontvanklik maak vir sy liefde en getrou aan Hom bly.
 • Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing” (lytteltonnac.wordpress.com)
  • God does not come to us in His wrath, but rather in His will to save. In order to attain eternal salvation, there are prerequisites, but also certain obstacles.
  • Prerequisites include faith in Jesus Christ, love for God and our neighbour, as well as hope in the return of Christ.
  • Obstacles include indifference and disorientation. We can avoid both by cultivating an intimate relationship with Jesus Christ.
  +
  • God nader ons nie met sy toorn nie, maar eerder met sy wil om te red. Ten einde ewige verlossing te verkry, is daar voorvereistes, maar ook sekere hindernisse.
  • Voorvereistes sluit in geloof in Christus, liefde vir God en ons naaste, sowel as hoop op die wederkoms van Christus.
  • Hindernisse sluit in onverskilligheid en rigtingloosheid. Ons kan beide hierdie dinge verhoed deur ʼn innige verhouding met Jesus Christus te ontwikkel.
 • God is Jehovah Shammah-God is There! (steppingtoes.wordpress.com)
  God is eternal Spirit and as such He can not die. He shall be always there for all His Creation. On Him we can trust and build our lives in security.

36 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.