Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Heiliging van Dé Naam

Uit de vorige hoofdstukken kon u waarschijnlijk al begrijpen dat men het gebed niet lichtzinnig moet opnemen. Ook moet men er zich niet al te gemakkelijk van af maken en zich tevreden voelen. Wij moeten de juiste gedachte en zorg besteden in onze benadering van het Hoogste Opperwezen, De Schepper van hemel en aarde, die wij Onze Vader kunnen noemen.

Alle principes die gebed gaan krachtig maken worden uitgevaardigd en herhaald in de Geschriften. Zij zijn ter beschikking voor de gehele gemeenschap. Iedereen in de wereld kan nu wel mogelijkheden vinden om daar in die Heilige Boeken te gaan zoeken. Wanneer wij het Woord van God openen, spreekt God ons aan; wanneer wij in Gebed treden of dienst houden, spreken wij tot Hem. Dit spreken met onze Vader zou uit liefde tot Hem, zuiver, oprecht, zonder valse motieven, zonder bluf of zonder veel vertoon en met gunst moeten gebeuren. Zelfs in onze tekortkomingen kunnen wij oprecht zijn, hen erkennend voor wat zij zijn, en strevend naar de goddelijke vergiffenis en de hulp op tijd van behoefte uitkijken naar het antwoord van God zoals het Hem behaagt.

Het gebed is communie of samengaan in vereniging met God. Het is de meest persoonlijkste daad van verering waarin wij ons toe kunnen zetten. Het is onze uitdrukking van ons geloof in het bestaan van God, welk aangeeft hoe wij bewust zijn van Zijn levende Persoonlijkheid.
Het gebed is niet aanvaardbaar bij gebrek aan zulk een viriel geloof. Paul verklaarde: „Hij dat tot God komt moet geloven dat Hij is (of bestaat)“ (Hebreeërs 11:6). Dit is een eerste regel van aanvaardbare verering.

Aan die Allerhoogste Opperherder die de wereld Zijn zoon geschonken heeft om als Lam aan Hem aangeboden te worden ter vergeving van de zonden van de mensheid, moeten wij onze dank betuigen.
Tot Hem te mogen spreken horen wij te aanzien als een voorrecht, dat mogelijk is gemaakt door Zijn zoon die de relatie tussen God en de mensheid terug in eer heeft hersteld. Die bijzondere plaats die zowel de zoon van God als God de Vader zouden moeten krijgen in ons hart, horen er voor te zorgen dat wij deze figuren een aparte ereplaats geven in de wereld van de vele idolen of goden.

Christ in Gethsemane (Christus in Gethsemane),...
Christus in Gethsemane – Heinrich Ferdinand Hofmann (Foto credit: Wikipedia)

Wij mogen opkijken naar Jezus voor wat hij voor de wereld gedaan heeft, maar nog meer moeten wij God dankbaar zijn dat Hij die offergave heeft willen aanvaarden. Dat maakt ook dat wij Hem daar voor erkentelijk moeten zijn en Hem hoog in ons hart dragen.

Jezus, vereerde zijn Vader ook en was Hem heel nabij. Niet zijn eigen wil wenste Jezus te doen maar wel die Wil van Zijn Vader die hem nauw aan het hart lag. In Christus hart had God een aparte plaats gekregen, boven alle anderen. Zoals een kind niet tot zijn vader spreekt met ‘Mijnheer’ of ‘Heer’ maar met zijn titel ‘papa’ of ‘vader’ (paps, pappie, vake, va) sprak Jezus ook zo tot zijn Vader. Maar hun relatie was zo innig dat Jezus zijn Vader mocht aanspreken met zijn voornaam. Ook als wij iemand liefhebben zullen wij deze niet met zijn of haar titel aanspreken maar de naam van die persoon gebruiken. Jezus effende het pad zodat wij ook zijn Vader mogen aanspreken met Zijn Naam, die zelfs geheiligd moet worden.

“Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd.” (Matthéüs 6:9 STV)

+

Voorgaand:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 De andere naam

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #11 Prayer #9 Making the Name Holy

+

Vindt ook om te lezen:

 1. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 2. Relatie tot God
 3. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 4. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 5. Gebruik van Jehovahs naam
 6. Belangrijkheid van Gods Naam
 7. Jehovah wiens naam heilig is
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 9. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 10. Betreft het gebruik van “Heer”: Zeus een heerser van hemel en aarde
 11. betekenis van Issou of Jezus: Heil tot de gezondene van God of Zeus
 12. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 13. Aanbid enkel de Schepper van alles
 14. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 15. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 17. Belangrijkheid van Gods Naam
 18. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 19. Verwerf de gunst van Jahwe
 20. God wil u gunst betonen
 21. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 22. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 23. Lastigheid om te bidden
 24. Gebed is een geloofszaak
 25. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 26. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 27. Kan men kwaad afwenden door te bidden

+++

 • Little Book, Big Prayers: Intercession for the Body of Christ (christinebrooksmartin.wordpress.com)
  Each of us are called to intercession. It is not just a corporate function for the body of believers in Jesus Christ, but it is an individual function as well. Every child of God has several charges. One of them is to reconcile the lost to Jesus Christ through sharing the Good News of the Gospel and sharing our testimonies.
 • 190) She Doesn’t Have a Prayer (Funeral Sermon) (emailmeditations.wordpress.com)
  Christians actually have quite a few prayers for those times when it looks like we ‘don’t have a prayer.’  There are, for example, those familiar words of the 23rd Psalm; “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil– for you are with me, Lord, and you comfort me.”
 • Prayer – A Gift of Presence (blueeyedennis-siempre.blogspot.com)
  A priest had been visiting an old man who was dying and in the course of his visits they talked of many things, including how to pray.
 • The Jesus Prayer (sablakley.wordpress.com)
  I thank Jesus for praying His prayers to God, the Father. I thank God that Jesus praying for me. All is well with me. I am doing good. I’ve been slowing down.
 • Child of God (mkem2013.wordpress.com)
  If you have been a Christian for any length of time then you have probably heard the phrase child of God or children of God. If you are not a Christian you still may have heard these words mentioned  a time or two. So what does it mean to be a child of God?
 • Worship on the Twenty-second Sunday after Pentecost – October 20, 2013 (joshuahearne.wordpress.com)
  God who is Love, who created us in your image so that your love might spill out of us into a hurting and desperate world, we pray that we might feel your gentle and gracious presence in our midst this evening as we lift our voices in prayer and praise to you.
 • Fruitful, Fearless, and Forgiving: Are You Living the 3 F’s (blackchristiannews.com)
  Jesus was never afraid of His enemies. On the contrary, it was they who feared Him, because He stood for the truth and the multitudes followed Him.  He always knew that we must act on what is right in the  appropriate place.

35 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.