Aanbid enkel de Schepper van alles

10 En ik viel neer voor zijn voeten, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, gij, dat gij dat niet doet, ik ben een dienaar met u [En ik viel voor zijn voeten neer, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij zoiets niet doet, ik ben jouw even-knecht / gelijke-knecht/dienaar], en van uw broeders, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbidt gij God. Voor de getuigenis van Jezus is de geest van profetie.
-Openbaring van Johannes 19:10 Naar de Wycliffe Vertalings variaties

10 Dan ik viel neer voor zijn voeten om te aanbidden (goddelijke eer te betalen) aan hem, maar hij [belette mij] en zei: Laat dat na! [Dat moet je niet doen!] Ik ben [maar] een ander dienaar met u en uw broeders die de getuigenis hebben [aanvaard en houden]  gedragen door Jezus. God aanbidden! Voor de stof (kern) van de waarheid geopenbaard door Jezus is de geest van alle profetie [de vitale adem, de inspiratie van alle geïnspireerde prediking en interpretatie van de goddelijke wil en het doel, beide, de mijne en uwe inbegregrepen.
– Openbaring van Johannes 19:10 naar de Amplified Versie

 

14 thoughts on “Aanbid enkel de Schepper van alles

  1. […] 10Then I fell prostrate at his feet to worship (to pay divine honors) to him, but he [restrained me] and said, Refrain! [You must not do that!] I am [only] another servant with you and your brethren who have [accepted and hold] the testimony borne by Jesus. Worship God! For the substance (essence) of the truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy [the vital breath, the inspiration of all inspired preaching and interpretation of the divine will and purpose, including both mine and yours].- Revelation of John 19:10 Amplified version Dutch translation / Nederlandse vertaling > Aanbid enkel de Schepper van alles […]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.