Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Gesprek tot een Vriend met status

Het ware gebed is een handeling van getrouwe affectie aan Één Die Zichzelf beschrijft als Vader en Vriend. Als de apostel Paulus, buigen wij onze knieën voor de Vader van wie het gehele vaderschap zijn naam afleidt (Efeziërs 3:14 – 15). Wij kennen het tedere verlangen van ouders om hun kinderen te helpen; en zo kunnen wij met liefdevol vertrouwen en respect ons richten tot Hem die één en al liefde is, het allerbeste voor ons wilt en ons een schuilplaats onder Zijn beschermende wapens wil geven. (Maleachi 1:6). Tezelfdertijd erkennen wij dat Zijn status als een ware Vader dusdanig hoog is dat Hij Zijn kinderen niet zal bederven, maar zal leiden en hen berispen daar waar nodig, voor hun voordeel (Hebreeërs 12:5 – 11; 5:8).

Wij moeten de Verheven op Wie wij ons moeten richten voorzichtig benaderen. Alsook moeten wij er ons goed van bewust zijn wat een voorrecht het is om die Almachtige te mogen aanroepen. Neem het gebed niet voor gegarandeerd aan. Het gebed is geen kwestie om slechts de ogen te sluiten en de tong te gebruiken, maar behoort een nederig komen te zijn in de aanwezigheid van de Grote Schepper, de Koning van hemel en aarde; en Zijn zeer goede, verheven stand te overwegen!

(24) En aan Hem, die in staat is om u te weerhouden (u te behoeden) van te struikelen, en u onberispelijk (onschuldig) te kunnen voorstellen vóór de aanwezigheid van Zijn achting, in uitbundige vreugde, (25) tot de enige wijze God, onze Zaligmaker (Redder), behoren achting en grootheid en macht en gezag, nu en voor altijd. Amĕn. (Judas 1:24-25 De Geschriften 1998 +)

My father & a friend
Buttersweet zijn vader en vriend

Wanneer we een goede vriend hebben, praten we vaak met hem of haar en bellen regelmatig met hem of haar waarbij wij zijn of haar naam gebruiken als wij hem of haar aanspreken. Als we de Schepper ook als onze Vader en betrouwbare vriend willen aanschouwen moeten we ook Hem aanroepen met Zijn Naam.

Jeshua (Jezus), de zoon van God, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, maakte de weg vrij zodat we rechtstreeks zouden kunnen komen tot zijn Vader die ook de onze is. Die mens van vlees en bloed was er om hen die onder de wet waren, vrij te maken van hun ketens van deze wereld en opdat wij de aanneming van zonen zouden verkrijgen, ons toelatend om te mogen roepen op hun Vader ‘Abba’ of ‘Pater’, ‘Vader‘.

(1) En ik zeg, zo lang als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij meester is van alle, (2), maar onder voogden en beheerders is tot het moment dat afgesproken is door de Vader. (3) Dus wij ook, toen wij kinderen waren, waren onder de elementaire zaken van de wereld, de slavernij. (4) Maar wanneer de voltooiing van de tijd kwam, zond Elohim Zijn Zoon vooruit, geboren uit een vrouw, geboren onder Thora, (5) om hen die onder Thora waren te verlossen, met het oog op de goedkeuring als zonen te ontvangen. (6) En omdat jullie zonen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: “Abba, Vader!” (7) Dus bent u niet langer een slaaf, maar een zoon, en als een zoon, ook een erfgenaam van God door de Messias. (Galaten 4:1-7 De Geschriften 1998 +)

+

Voorgaand artikel: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #12 Prayer #10 Talk to A Friend

++

Lees ook:

  1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
  2. Weten waarheen te gaan
  3. Activiteiten in dit leven nagaan

Vindt ook in het Engels / Additional English readings:

17 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.