Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Voordelen van het bidden

Mensen vragen zich af wat het nut kan zijn van het gebed of het spreken met iemand die we niet kunnen zien of horen. Hoewel we God niet kunnen zien, zorgde Hij er voor dat degenen die bereid zijn om Hem te vinden en te horen, Hem werkelijk zullen vinden en horen. In de Heilige Schrift kunnen we veel voorbeelden vinden van hoe de mensen met het gebed en het gebruik van de Schrift omgingen en hoe zij geholpen werden. In velen hun leven kunnen wij genoeg voorbeelden vinden hoe ze vele voordelen genoten door het doorbrengen van tijd in gebed.

God kan ons helpen onze problemen op te lossen en onze vragen beantwoorden. Hij geeft ons vreugde en vrede, geneest ons verdriet, troost ons als we bedroefd zijn, en moedigt ons aan om verder te gaan als we denken dat we dat niet meer kunnen. Gebed doet ons alles beter inzien, maakt ons hart rustiger en activeert ons geloof.
Tijd doorgebracht in een rustige reflectie en luisteren, bouwt innerlijke kracht die ons door zwaarste tijden van het leven zal krijgen.

English: Jesus Christ. A page from the "P...
Jezus Christus. Een pagina van de “Gebeden” gedrukt in Tbilisi in 1710 onder auspiciën van Vakhtang VI van Kartli (Foto credit: Wikipedia)

Zelfs diegene die het dichtst bij de Allerhoogste stond, Jezus Christus, de Zoon van God, bracht hele nachten in gebed door terwijl hij op aarde leefde om te communiceren met zijn Vader. Zijn gebeden waren niet alleen petities om iets te krijgen. Meer dan eens zien we ook hoe Hij tot zijn Vader kon bidden. In het werk en het leven van Jezus Christus kunnen we zien hoe Jezus de wil van zijn Vader wilde doen, voor welk doel Jezus leefde, maar ook met welk doel hij bad. Vele malen sprak Jezus over het belang van de relatie met zijn Vader. Hij sprak ook over en liet ons de middelen zien die zijn Vader verstrekte om tot een betere relatie met Hem te komen. Het hoogste doel van gebed is om onze relatie met de Almachtige God te verdiepen. Gebed gaat gepaard met petitie en voorbede, maar het bevat ook de communie.

Veel mensen vergeten dat God een altijd aanwezige God is, en niet alleen in tijden van nood. Het probleem is dat we altijd wachten tot er een tijd van nood is, voor wij ons tot het bidden zetten en God zoeken. De mensen willen alleen maar dingen in hun eigen voordeel, vaak zich niet afvragend of deze wel echt voor hun eigen belang zouden zijn. Velen denken dat gebed alleen iets is om God te vragen. In plaats van wijs en bezig te bidden zoals Paulus zei, zonder ophouden zaden plantend, zodat wanneer die tijden van nood zich voordoet we goed uitgerust zouden zijn om de problemen rond ons aan te kunnen.

Het is niet verkeerd om God te vertellen over onze situatie en onze zorgen aan Hem toe te vertrouwen. We kunnen hem onze angsten, zorgenpijn, enz. laten weten, maar we moeten altijd onthouden dat, hoewel we God informeren over onze situaties, Hij alles weet over hen. Op een bepaalde manier is het niet echt nodig om onze zorgen op te sommen, maar door het openstellen naar God moeten we ons hart eerlijk laten spreken. Als mensen spreken wij liefst het eerst over die ergernissen. Maar waarom zouden wij God lastig vallen met al die kleine problemen die wij rondom ons vinden? Wij moeten eerst oprecht kijken of dat waarvoor we willen bidden echt iets is om God mee lastig te vallen. Is datgene waarover wij willen spreken met god, de moeite waard om besproken te worden met Hem? Vervolgens moeten we ook overwegen of het niet beter zou zijn om onze tijd met God te gebruiken voor anderen of voor de meest belangrijke zaken in ons leven.

“(6) Maak je helemaal geen zorgen, maar in elke materie, laat uw begeerten bekend worden gemaakt aan Elohim door bidden en smeken, met dankzegging. (7) En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in (of bewaken door) Christus יהושע {Jeshua }. (8) Voor de rest, broeders, wat er ook maar waar mag zijn, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, al wat schoon is, alles wat lieflijk is, alles wat van goede verslagen mag {alles waarover gunstig gesproken wordt }, als er enige oprechtheid en zo er enige lof is – denk over deze. (9) En wat je hebt geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, beoefenen deze, en de Elohim van de vrede zal met u zijn.” (Filippenzen 4:6-9 De Geschriften 1998 +)

Om onze gebeden verhoord te krijgen zal geloof echt een verschil maken. Zonder geloof in God, heeft het geen zin om Hem te aanroepen, behalve wanneer we aan het beginpunt zijn van onze zoektocht naar Hem. Als we Hem willen vinden, maar nog niet helemaal geloven in Hem is Hij bereid om ons ook te hulp te komen. Zodra we weten over het bestaan van God moeten we onze houding ten opzichte van Hem en Zijn schepping veranderen. Met geloof in Hem wordt verstaan dat er niet alleen het geloof is, maar ook het vertrouwen in Hem. Als er vertrouwen is in God moet er ook de hoop en het geloof in Hem en Zijn beloften zijn.

Als we geloof in God hebben, kunnen we Hem toestaan om een persoonlijke relatie met Hem te hebben en Hem een belangrijke rol laten spelen in ons leven. Door te bidden belijden we ons geloof in Hem en onze hoop in deze bijzondere persoonlijke relatie. Daarbij laten wij Hem toe ons met Zijn antwoordden op onze gebeden, ons leven te verrijken. Door te geloven en ons vertrouwen in God, openen we de deur voor God om aan het werk te gaan in ons leven.

Wanneer we communiceren en luisteren naar onze hemelse Vader, groeien we in Zijn genade en Zijn kennis, steeds gevoeliger voor en meer bewust wordend van Zijn voortdurende aanwezigheid en bescherming in ons leven.

Als gelovigen in Christus hebben we tenminste één geschenk gekregen, en hoewel niet iedereen is geroepen om een pastoor, priester, leraar of evangelist te zijn, is het voorrecht van het gebed beschikbaar voor allen die Christus als Redder hebben vertrouwd.

Alsook niets in het leven zal werken als je het niet goed doet, zal dat zo verlopen met het gebed. Wat je geloven mag zo zal het ook met het gebed zijn, het kan alleen werken of de voordelen brengen die u zoekt, als deze voordelen die u vraagt de juiste zijn en als je vragen op de juiste wijze gesteld zijn en met geloof in de Ene zijn verricht. Wanneer u niet onbekend zal zijn met Gods Woord, en er ook de nodige aandacht wil aan schenken, zal bij het voortbrengen van een gelovig gebed de kans bestaan dat ook haar voordelen groot krachtig zullen zijn.

Prayer Mormon
Biddende jongen (Foto credit: More Good Foundation)

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Vervolgt met: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #16 Benefits of praying

++

Vindt ook:

 1. Relatie tot God
 2. Beloften van God
 3. Geschapen om te leven in relatie met God
 4. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 5. Het is niet proberen maar vertrouwen
 6. Vind uw diepste geluk bij Jehovah
 7. Reflectie van God
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 10. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 11. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 12. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 13. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 14. Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
 15. Geef je tranen aan God
 16. Zingen geschenk van God
 17. Vreugde fundament voor positief leven
 18. Vreugde is niet in dingen, het is in ons
 19. Vreugde is de vlag die u vliegt
 20. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 21. Een vreugde die gedeeld wordt is een dubbel gemaakt vreugde
 22. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 23. Hoe houd je mensen van het stelen van uw vreugde?
 24. Verdriet
 25. Jubelen alhoewel ook droevig
 26. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 27. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 28. Geef uw zorgen aan God
 29. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje

+++

 • Divine service (2-10-2013): “That which pleases God/Wat God behaag” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Laat ons die skatte van ons geloof met andere deel.
  Samevatting:
  Dit word beskou as ʼn offer in die oë van die Here wanneer ons:
  • Hom loof en eer – in gebed sowel as in ons gesprekke met mekaar.
  • Die skatte van ons geloof, wat ons van die Here ontvang het, met andere deel.
 • Crematie van Zorg Ceremonie aan de Bohemian Grove (fredsfacts.wordpress.com)
  Veel van onze natie de hoogste leiders aanbidden Satan, en zijn gewillige dienaren van het kwaad. Ze worden aangestuurd door Satan, de god van deze wereld (2 Korintiërs 4:04). Satan stuurt deze mannen door het occulte (dat wil zeggen, “verborgen” organisaties). Jezus zei: “in het geheim heb ik niets gedaan” (Johannes 18:20), omdat Hij had niets te verbergen. Waarom de geheimhouding van onze natie boven leiders?
 • Daily Obsession: My favorite manifestation (goldeneaglefeather.wordpress.com)
  Vandaag en in de komende dagen/weken, leg je focus op wat je echt wilt in je leven – zelfs iets waanzinnig gelijk meer liefde, vrede, gezondheid, geld, tijd en verbinding met het Goddelijke – allemaal tegelijk. Het is mogelijk dat het zal beginnen in jouw leven te verschijnen!
 • Divine service (18-8-2013): “The fear of God – central to our faith/Godsvrees – die kern van ons geloof” (lytteltonnac.wordpress.com)
  · Moet nie die aandag op jouself vestig nie, maar focus eerder met godsvrees op die Here!· Bly weg van daardie dinge wat nie die guns van die Here geniet nie, veral liefdeloosheid en ongeloof.

  · Dit is ook raadsaam om weg te bly van die onrus van ons tyd. Die kanse is goed dat ons daarin sal slaag wanneer ons die godsdienste bywoon en in gebed verkeer.

 • Divine service (26-8-2013): “Serving the Lord continually/Om die Here gedurigdeur te dien” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Laat ons die Here met ʼn onverdeelde hart dien deur:

  • ons geloof te lewe.
  • dit te verwerp wat nie ooreenstem met die evangelie nie.
  • elke dag in gebed ʼn verbinding met die Here te begeer.
  • die Here te loof en te dank.
 • My Lord My God p01- Jehovah Shammah (rainingcrumbs.wordpress.com)
  He reaches to catch every crying tear Jehovah Shammah. He knows your inner most parts because Jehovah Shammah. He knows where you hurt and where you desire healing because Jehovah Shammah. If only if only we would open our eyes to see in the darkest of places we would then see that Jehovah Shammah. Truth is only a veil away because I know Jehovah Shammah. Will you let him in? Because the Lord is there.
 • To God I Shall Out:and Jehovah Himself Will Save Me. (dailyscriptures2013.wordpress.com)
  How comforting is to know that no matter how dire our situation is we can call out to Jehovah with a ”request for favor”!Ps.55:1
 • To the God I pray, & Intercessions for all men (twiyesudowo.wordpress.com)
  I come to You as Jehovah-rophe, the Lord who heals me. When I am battle weary and need Your guidance, I come to follow You as Jehovah-nissi. For You are the LORD my banner.
 • Have You Satisfied Your Thirst? (josephsdailywalkwithjesus.wordpress.com)
  Some people need their daily fix of gossip or the sports scene or the latest fashion design. But, it never really gives them satisfaction. So your teams season ends, then what do you do to get satisfaction?
 • It Is From the Heart. (josephsdailywalkwithjesus.wordpress.com)
  Saying empty meaningless prayers means nothing to Jehovah if it is not from the heart but obligation.Because Jehovah is spirit we are to worship Him in spirit (or in other words from our heart).
Enhanced by Zemanta

19 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.