De Bijbel onze Gids

WLANL - artanonymous - Stilleven met bijbel
Stilleven met bijbel, 1885 Vincent van Gogh (1853-1890)
 DE BIJBEL onze Gids

Als wij beweren christenen te zijn
behoren wij even vast op de Schriften te vertrouwen als Jezus en de apostelen deden:

Jezus
“De Schrift kan niet gebroken worden” (Johannes 10:35)

Paul
“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om
te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de gerechtigheid” (2 Timotheüs 3:16)

Petrus
“Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een
mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben
mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21)

Het ware geloof moet gefundeerd zijn op een volledig geïnspireerde Bijbel

32 thoughts on “De Bijbel onze Gids

  1. […] Na regen komt zonneschijn. Dat maakt dat wij nu ook met volle teugen goed gezind de zonneschijn tegemoet gaan. In 2005 verklaarden wij al in het tweede artikel, met als tittel: “Voorstelling” dat wij deel uitmaakten van een groep onafhankelijke mensen die een sterk zelfde geloof hebben in de originele Joods Hebreeuwse Heilige en Christelijke Geschriften. De afgelopen jaren hebben wij die kijk op de Geschriften ook duidelijk willen maken. Ook wensten wij de lezers te laten inzien dat wij ons, in de eerste plaats, niet laten leiden door mensen, maar wel door Gods Woord. Dit werd al duidelijk gesteld in ons derde artikel “De Bijbel onze Gids“. […]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.