Een nieuw seizoen voor de deur

Vandaag 1 september is de zon er eindelijk na de natste zomer sinds jaren weer doorgekomen. De Belgische zomer 2014 was tot op heden de natste zomer sinds 1992.

Betreft het aantal uren zonneschijn zou het nog meegevallen zijn, al leek het met momenten toch zeer donker. In Ukkel kon men 550 uren aanrekenen, wat licht onder het normale niveau (578 uren) is. Volgens Frank Deboosere zit augustus 2014 daarmee tussen de tiende en twintigste plaats van de maanden met het minste zonneschijn.

Op veel warmte moesten wij ook niet rekenen. Volgens de meteorologische dienst was het sinds 1993  nooit zo koud. Vooral augustus bracht ons geen warme dagen en met een gemiddelde temperatuur van 16,2 graden waren er zelfs mensen die de verwarming al ontstaken.

In onze gemeenschap hielden wij de warmte binnen na de koude douche die wij over ons hadden gekregen met de hele Mr.D. affaire. Hij had er wel mee toe bijgedragen dat Mr. Marcus Ampe tot de Christadelphian gemeenschap was toegetreden, maar na de doop van Marcus Ampe heeft de man uit het Noorden deze niet van medegeloofsgenoten en dienstverlening voorzien. België werd als het ware weer in de donkerte achter gelaten.

Op 16 mei 2005 verscheen dan met “Welkom” het eerste berichtje op deze site. Vooraf was er gezocht hoe wij in België een nieuwe geloofsgemeenschap konden opbouwen. Marcus Ampe wenste een lichtpuntje te brengen in deze donkere wereld waar voldoende regenwolken zijn om het land te verduisteren en van nattigheid te voorzien zodat mensen met heel andere dingen bezig zijn dan de mogelijke zonneschijn die er voor jaren heerlijkheid kan brengen. Ook al mochten het dit jaar hevige donderwolken zijn die boven het hoofd van Marcus Ampe en zijn geloofsgenoten in België meer dan voldoende kopzorgen bezorgden, ging het gemeenschapsleven verder en pikten wij de positieve draad weer op.

Na regen komt zonneschijn. Dat maakt dat wij nu ook met volle teugen goed gezind de zonneschijn tegemoet gaan. In 2005 verklaarden wij al in het tweede artikel, met als tittel: “Voorstelling” dat wij deel uitmaakten van een groep onafhankelijke mensen die een sterk zelfde geloof hebben in de originele Joods Hebreeuwse Heilige en Christelijke Geschriften. De afgelopen jaren hebben wij die kijk op de Geschriften ook duidelijk willen maken. Ook wensten wij de lezers te laten inzien dat wij ons, in de eerste plaats, niet laten leiden door mensen, maar wel door Gods Woord. Dit werd al duidelijk gesteld in ons derde artikel “De Bijbel onze Gids“.

Op 11 november 2005 openden wij dan de Vlaamse site voor de Broeders in Christus met ook daar een Welkomstwoord. Die site werd ook begonnen op reacties die wij hier in Vlaams Brabant kregen op ons predikingswerk. Doordat wij een Enige God verkondigden en daarbij ook zijn Naam gebruikten dachten vele mensen dat wij ook getuigen waren van die andere gelovigen die ook die Ene Ware God eren en loven en de getuigenis opdracht van de Meester rabbi Jeshua (Jezus, Jesus) ernstig nemen. Maar anno 2014 beseffen nog een hele boel mensen niet dat zulk een getuigeniswerk zeer belangrijk is en dat het er ook op aan komt dat de mensheid de Enige Ware God buiten alle andere goden leert kennen.

Ook al mogen mensen vandaag regelmatig aangehaald hebben dat wij zondvloeden hebben gehad, nooit is het zo erg geweest dat de gehele aarde in gevaar kwam. De Schepper heeft Mozes en zijn nageslacht er van verzekerd dat er trouwens nooit meer zulk een vernietigende zondvloed zou komen. Maar die Allerhoogste God heeft de mensheid wel op de hoogte gebracht van de tekenen der einde der tijden. Hij heeft de mensen gewaarschuwd dat er meer aardbevingen en meer tsunami‘s zouden voorkomen. Ook zouden kinderen zich gaan verzetten tegen hun ouders en leermeesters. Alsook gaf God te kennen dat gelovigen onderling ruzies zouden gaan maken en dat de godsdiensten in de wereld tegen elkaar zouden ten strijde gaan trekken.

De vele mooie wolken die wij in de lucht kunnen waar nemen en die door hun samentrekking het op aarde wel eens donker kunnen maken, zullen het echter niet zo donker maken als de ellende die over de aarde zal trekken wanneer de geprofeteerde Derde Wereld Oorlog zal uitbreken. De profeet en leermeester Jeshua (Jezus Christus) heeft de mensen gelijkenissen of parabels verteld om hun er te laten over na te denken, dat zij zich moeten voorbereiden op die dagen die vast en zeker zullen komen “als een dief in de nacht”.

Onze Gemeenschap gaat dit jaar haar wek ernstig voort zetten om mensen trachten bewust te maken van de belangrijkheid van onze relatie tot elkaar, tot de omgeving (fauna en flora) rondom ons, maar ook onze relatie tot de Beloofde Verlosser, de Messias Jezus Christus en zijn hemelse Vader, de Elohim Hashem Jehovah.

In het vorig seizoen hebben wij meer aandacht geschonken aan die relatie met God en hebben wij vooral aandacht geschonken aan de juiste communicatie die wij moeten voeren met die God tegenover de andere goden. Door die reeks over het gebed hebben wij op deze site minder aandacht geschonken aan de diensten zelf dan wij gewild hadden. Ook door de vele beslommeringen en administratieve acties rond de zaak van de man van het noorden en zijn organisatie. Dit jaar hopen wij wel meer tijd te kunnen uittrekken om de geïnteresseerden op dit platform meer op de hoogte te houden van de activiteiten in onze gemeenschap en meer te vertellen over de besproken onderwerpen of preken die in onze diensten werden gehouden.

Dit seizoen hebben wij als thema de sterfelijkheid van de mens en bespreken wij de verscheidene aspecten van de ziel. De artikelen reeks hierover, geschreven door Marcus Ampe, zal echter niet op deze site geplaatst worden, zodat wij hier de volledige ruimte laten voor de ecclesia berichtgeving.  De reeks over de ‘ziel‘ zal u, over enkele weken, op Stepping Toes kunnen vinden.

Hier hopen wij terug zoals in het begin voorzien was, het hebben en houden van onze Belgische gemeenschap naar voor te brengen, in een voetlicht dat weer positief kleurrijke beelden zal mogen brengen. Op de Vlaamse site van de Broeders in Christus of Christadelphians zullen wij verder gaan met artikelen rond geloofspunten van de Christadelphians, dit met hoofdzakelijk wel Nederlandse teksten, maar vanaf nu ook meer Engelse teksten, met nu en dan ook sporadisch artikelen in het Frans, Duits en het Afrikaans.

Wij hopen in ieder geval met deze ecclesia site een platform te creëren waar mensen een beeld kunnen krijgen van wat er in onze gemeenschap in België gebeurd en waar wij voor staan.

+

Voorgaande: Op weg naar 2014-2015

++

Aanvullend kan u ook lezen:

 1. Rampenplan na nieuwe zondvloed
 2. Ongeziene beelden van zondvloed in Itter
 3. Noodweer boven Brussel: ‘Een echte zondvloed’
 4. Amateurbeelden van de zondvloed
 5. Toename van aardbevingen
 6. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 7. Niemand kijkt uit naar komst van Christus
 8. Is er een komende Eindtijd
 9. Vol verwachting uitkijkend naar Jezus’ terugkomst
 10. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 11. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 12. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 13. De nacht is ver gevorderd 9 Studie 2 Schrik of troost 5 Menselijke politiek of Gods hand
 14. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 15. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 16. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 17. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden
 18. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 19. Uitdagende vordering
 20. Belangrijkheid van Gods Naam

4 thoughts on “Een nieuw seizoen voor de deur

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.