Voorstelling

De Belgische Christadelphians zijn de jongste afdeling van de Broeders en Zusters in Christus wereldwijd.

De Christadelphians zijn een groep onafhankelijke mensen die een sterk zelfde geloof hebben in de originele Joods Hebreeuwse Heilige en Christelijke Geschriften. Samen voelen zij zich verbonden met Jezus de Nazarener. Zo trachten zij als Broeders in Christus te streven naar een geestelijk geloofsuitvoering die terug grijpt op het geloof van de Christenen van de eerste eeuw.

Het geloof van de Christadelphians is volledig en uitsluitend op de Bijbel gebaseerd. Wij zien de Bijbel als Gods woord, en leggen nadruk op de noodzaak om dat woord te lezen en bestuderen. Wij bieden hier dan ook op verschillende manieren hulp bij aan.

Door het onderzoek van de bijbel zijn we God beter gaan leren kennen en hebben wij voor onze Allerhoogste Vader een intense liefde gekregen om Hem alleen te dienen en te eren.

In antwoord op ons vertrouwen in de Bijbelse Waarheid kijken wij vol verwachting uit naar de Zoon van God welke de beloofde Redder is, of Verlosser van alle gelovigen, de Messias.
Jezus Christus Zijn zoenoffer aanvaarden wij als ultieme daad om ons vrij te kopen van de gevolgen van het kwaad.

Heilige Schrift

Onze doelstelling is om te leven door het geloof in onze Heer Jezus, naar het voorbeeld dat Hij en zijn apostelen ons hebben gegeven. Uit dankbaarheid en uit geloof zoeken wij te leven in gehoorzaamheid aan onze énige God. Met onze naam “Broeders in Christus” willen wij te kennen geven dat wij als gemeenschap elkaar aanvoelen broeders en zusters te zijn in navolging van Jezus Christus, de zoon van God en willen wij ons ook ten volle als waardige kinderen van God gedragen.

Wereldwijde vereniging van de Christadelphians - Christadelphia in the World

One thought on “Voorstelling

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.