Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Reden om te Bidden

Bidden is een in gesprek komen en toont een bereidheid voor het hebben van een relatie met de persoon tot wie men wil spreken, en een kennisgeving dat men graag van die persoon ook antwoorden zou willen verkrijgen.

Gebed zoals om het even welk gesprek kan ons het gevoel van verbinding met de andere persoon geven; in deze instantie onze hemelse Vader. Door het hebben van het middel tot een gesprek zal men ook een middel van een persoonlijke verbinding met God hebben. Deze privé verbinding zal een grotere betekenis geven aan en van het doel van God in alle dingen maar vooral in ons leven. En wij kunnen op zijn perfecte wijsheid vertrouwen aangezien wij onze vrees en behoeften vóór de voeten van onze God in hemel kunnen voorleggen. Zoals John Piper heeft gezegd,

John Piper (theologian)
Amerikaans prediker en theoloog John Piper

“Het gebed voor de hulp van God is één mogelijkheid dat God bewaart en waarin de afhankelijkheid van zijn mensen voor Zijn gunst en macht wordt vertoont. De noodzaak van gebed is een constante herinnering en een vertoning van onze afhankelijkheid van God voor alles, zodat Hij de glorie krijgt wanneer wij de hulp krijgen. „

Het gebed heeft de bevoegdheid om verandering te veroorzaken. Het is het middel om te transformeren. Het kan de spanning van de dag wegnemen en deze veranderen in overstap stenen van groter vertrouwen in God.

Hannah bad en zij werd veranderd. De Geschriften zeggen:

„(17) En Ěli antwoorde en zei „Ga in vrede, en Elohim van Yisra’ ĕl geeft uw verzoek dat u van hem hebt verzocht (18) En zij zei, „Laat uw vrouwelijke bediende gunst in uw ogen vinden.“ En de vrouw ging op haar weg en at, en haar gezicht was niet meer droevig. (19) En zij stonden vroeg op in de ochtend en aanbaden יהוה {Jehovah}, en keerden terug en kwamen aan hun huis in Ramah. En Elqanah kende Ḥannah zijn vrouw, en יהוה {Jehovah} herinnerde haar. „(1 Samuel 1:17-19 De Geschriften 1998+)

English: Illustration of Elkanah and his two w...
Illustratie met weergave van Elkanah op terugweg naar Ramah met zijn twee vrouwen. Manuscript Den Haag, KB, 78 D 39. (Foto credit: Wikipedia)

Hannah als vrouw met een treurige geest had haar ziel vóór Jehovah uitgestort met de overvloed van haar klacht en zorg. Haar gebed bracht verandering aan haar. Haar tranen werden door gebed tot Adonai omgezet. God troostte haar en hief de zwaarte van haar ziel op. Haar gezicht werd omgezet door gebed. Hij verlichte haar geest. Geheel haar gezicht veranderde onder invloed van het gebed dat zij tot de Allerhoogste richtte. De verandering in Hannah toont aan dat zij de belofte met geloof ontving. Dit geloof werd uitgedrukt door gebed tot de Almachtige God. Het gebed zette haar om, haar toelatend om een andere weg op te gaan dan toen zij tot God van Abraham in gebed kwam. Hannah ervoer de omzettende macht van gebed.

Ook wij kunnen vandaag nog steeds die veranderende kracht van het gebed ondervinden. Het gesprek met de Hogere Macht vermag in ons wat wij het toelaten te gebeuren. Indien wij bereid zijn om ons door het gebed te laten veranderen zal dit ook kunnen gebeuren.

+

Voorgaande artikelen:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

Engelse versie / English version: Calling and Ascribing to Jehovah #9 Prayer #7 Reason to pray

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Beloften van God
 2. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 3. Aanbid enkel de Schepper van alles
 4. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 5. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 6. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 7. God wil u gunst betonen
 8. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 9. Tot U kom ik Mijn God in de hoop Uw doel te bereiken
 • Divine service (18-8-2013): “The fear of God – central to our faith/Godsvrees – die kern van ons geloof” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Make God – not yourself – the focus of your life. Keep a distance from those things that do not please the Lord.
  +
  Laat God – en nie jy nie – die middelpunt van jou lewe wees. Verwyder jou van daardie dinge wat nie die guns van die Here geniet nie.
 • Does Prayer Work? Are You Talking To God (ebonyteague.wordpress.com)
  It is said that on an average women speak at least 20,000 words per day while men speak 7,000, that’s a lot of words spoken a day by the human race. My question is, how many of those words are actually spoken to God. We talk to our co-workers, our peers, our spouses, our classmates and we most definitely talk to that one we call our best friend. But how much of those words are directed toward God.
  +
  Does prayer really work? My answer is yes it does. The question is, are we talking to God? I am confident in this, that if we talk to Him He will hear and He will respond.What’s your take? Are you talking to God on a regular basis? Do you desire to talk more? Have you had one of those “wow” moments lately?
 • The Power of Prayer (saltlightandwitnesses.com)
  Prayer is our weapon that we should use several times a day. Prayer is our communication with God. If we do not pray, we cut off the source to our power.  Prayer is something that can be done out loud or silently. Prayer can be done while in conversation with others. There is power in prayer. Prayer not only changes things, but it changes people and situations as well.
 • When in doubt, pray it out (waconvertstores.wordpress.com)
  I know from personal experience that Heavenly Father does answer prayers. Prayer is such an important thing to do. It gives you a chance to talk with our Heavenly Father and it’s amazing. I know I had a lot of trouble with getting on my knees and praying every night. But I’ve received so many blessings and answers to my prayers because I’ve prayed.
 • Thursday, August 1 (illustrationstoencourage.wordpress.com)
  Think for a moment about your prayers—about their regularity and their quality.
  +
  It was acceptable to Jehovah only if offered according to the guidelines that he had established. (Ex. 30:34-37; Lev. 10:1, 2)
  If our heartfelt prayers are similarly formulated, then we can be sure that they are acceptable to Jehovah.
 • Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger (bijbelvorser.wordpress.com)
  Jesus, on several occasions took time to go in seclusion to talk with his Father. He prayed at many occasions and believed that his Father would listen to him and would react according to God His will and not to the will of Christ.
 • Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude (christadelphians.wordpress.com)
  When we address ourselves to somebody we do that with a certain attitude, reverse not hautain and with dignity. According to the status of the person to whom we speak we address ourselves in a certain manner onto him or her.
 • Calling and Ascribing to Jehovah #8 Prayer #6 Communication and manifestation (christadelphians.wordpress.com)
  The Holy Scriptures records that many people had their prayers answered. We can see that biblical events where God intervened sometimes came to existence because people dared to ask God for a favour or for help. The people who got their prayers answered where those who prayed with a desire. Without a desire, there is also no need for prayer. If what we pray for truly comes from the bottom of our heart, surely the answers to our prayers will not stay out.

20 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

 1. Velen beperken zich tot het spreken met de mensen op het werk of hun nabije omgeving. Tegenwoordig wordt er thuis ook te weinig aandacht geschonken aan diepgaande of verder gaande gesprekken met alle gevolgen van dien. Maar de meest vergeten ideale gesprekspartner is voor de meesten een onbekende of een verstotene. god kan vandaag nog maar in weinig mensen hun hart een plaats vinden.

  Jehovah is echter de meest te vertrouwen gesprekspartner en eigenlijk de enige die al de juiste antwoorden weet en ook bereid zal zijn om het juiste antwoord te geven. In Hem moeten wij vertrouwen en met Hem horen wij de meest intieme relatie uit te bouwen.

  Als bij de meest geliefde partner zijn er de liefdesbrieven welke aan de liefhebbenden van God overgedragen zijn in de Heilige Schrift. zo als het ondenkbaar zou zijn dat men de liefdesbrieven van de geliefde niet zou willen lezen kan men niet indenken dat men de brieven van God niet zou willen lezen. Deze zijn echter niet gelimiteerd tot één persoon, maar zijn voor eenieder ter beschikking en met volle liefde overgedragen. wij moeten ze slechts ter hand nemen en lezen.

  In de Bijbel lezen is als lezen in liefdesbrieven maar ook een vertoeven bij de meest Geliefde. Hiermee kunnen wij in contact treden met Hem die wij horen lief te hebben en die bereid is Zijn liefde voor ons te geven. Ook Zijn Woorden en de woorden van zijn volgelingen kunnen wij in ons gebed gebruiken. (De Psalmen zijn hiervoor bijvoorbeeld ideaal.) Maar wij moeten ook nooit verlegen zijn onze eigen woorden te gebruiken. Hierbij is het niet de hoeveelheid van woorden die telt maar de intensiteit, de kracht die van binnen uit het hart komt die telt.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.