De zegeningen van God niet over het hoofd gezien

Ik dank U Jehovah.

U loof ik. U wil ik prijzen.

Uw goedheid, uw geduld, uw vertrouwen, Uw trouw, Uw genade  en Uw liefde blijven eeuwig bestaan.

Uw liefde faalt niet.

Ik loof U voor al de wonderen die U voor de mensheid hebt gedaan.

Vol vreugde zullen de oprechten zien hoe U alle onrecht de mond sluit.

Ik besef Uw weldaden Heer en hoop
bij de oprechten te mogen zijn die zullen kunnen toezien hoe aan al dat onrecht een einde komt.

8 thoughts on “De zegeningen van God niet over het hoofd gezien

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.