Woord zonder boeien vol van kracht

We zijn ons ervan bewust hoe waar Paulus‘ voorspelling door de geschiedenis heen is geweest: dat Inderdaad, allen zullen vervolgd worden, die in Christus Jesus godvruchtig willen leven; (13) maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen: anderen misleidend, blijven ze zelf in dwaling. (14) Gij echter, volhard in wat ge geleerd en… Read More Woord zonder boeien vol van kracht

Rate this:

Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry

“Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. (19:2) Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.” (Psalms 19:1 AF83) “1  Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: 2 “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 3… Read More Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry

Rate this: