Rond artikelen van de voorbije weken

Na ons af te vragen wat een toegewijde Christen maakt in What makes a consecrated Christian kunnen wij nagaan of wij ons wel aan de Nieuwe Geboden houden die Jezus tot ons heeft gebracht met het Nieuwe Verbond. Wij moeten ons afvragen welke houding wij willen aannemen tegenover de medemensen.Aanbevelingen voor de Gelovigen of  Commands to the Believers.

We leven in een constant veranderende maatschappij, maar wij dragen wel een verantwoordelijkheid die wij niet mogen onderschatten.Hoe willen wij onze weg vinden in deze wereld?

Veranderen van de richtingaanwijzers Changing the signs
Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld kan zelfs gevraagd worden. De mensen hebben zich een hele reeks nieuwe goden aangeschaft en zelfs Homoseksualiteit is religie geworden.
Maar de eigenlijke religie wil men weren. Het gaat zelfs zo ver dat de Europese Gemeenschap de Christen het zwijgen wil opleggen.
De enquête vraag van de maand: Bestaat God? is er één die minder en minder mensen bezig houdt. De meesten hebben God helemaal uitgesloten. er is een Verlaging van God.
Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

Alhoewel er Discriminatie wegens geloof is moeten wij sterk staan en ons een Christelijke houding aannemen die in overeenstemming is met de wil van God.
In onze geïndustraliseerde wereld moeten wij er op toe zien dat wij de waarden en normen niet laten ontsporen. Al de grote culturen zijn verloren gegaan na dat ze hun piek van welvart hadden bereikt en de bevolking meer en meer a-moraal begon te leven. Wij zijn goed op weg in deze neerwaartse spiraal. Vandaag kunnen wij toch even beter onder de loep nemen wat de Levensvatbarheid van een beschaving is.

From Spurgeon's Sermons Fifth Series; Sheldon ...
Spurgeon, een man die durfde te spreken. - From Spurgeon's Sermons Fifth Series; Sheldon & Co. 1858. At Surrey Music Hall, Kennington. - Image via Wikipedia

Ook al worden wij geconfronteerd met veel moeilijkheden en lijken sommige zaken zelfs hopeloos, moeten wij ons niet laten ontmoedigen en mogen wij ons zeker niet concentreren op de moeilijkheden. Do not concentrate on present difficulties
Laat je niet neerhalen door wat anderen tegen jouw zeggen. Sandwich elke stukje van kritiek
Vrees morgen niet. God is er al
Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks
God kent geen afstand
De ultieme maatregel van een man is niet waar hij staat

Er zijn heel veel mensen die graag de fout op God willen schuiven. Overal willen zij Hem uitsluiten, maar zodra er iets verkeerds gaat geven zij Hem de schuld. veelal vergeten wij dat Vele problemen gezaaid zijn door ons zelf. Lots of problems sawed by ourselves

In deze snel veranderende wereld moeten wij ons regelmatig bezinnen alsook is het zeer belangrijk om Een moment voor jouw en God te nemen. Alsook mogen wij niet nalaten anderen in onze omgeving het Goede Nieuws te laten kennen. Wij moeten er zorg voor dragen dat in deze wereld waar weinigen van God moeten weten, onze medemensen toch even stil staan  bij de gedachte van wie dit alles is dat ze rondom hen zien. Wij mogen niet nalaten te Verkondigen.
(Sta je dan even stil bij: “Predikant wordt beoordeeld op X-factor”)

Soms lijkt de wereld ons wel te overmeesteren. Wij voelen ons als een prooi, gevangen genomen of beet genomen. Soms gaan wij een strijd in onszelf aan. Maar wij kunnen mooie vooruitzichten hebben. Wij kunnen ons vormen en sterk en snel als een adelaar worden om alles goed te overzien. De Adelaar en de Wolf

Wij kunnen ons sterken doordat wij het vertrouwen schenken aan diegene die aldatgene rondom ons geschapen heeft. Door ons besef van wie wij wat krijgen kunnen wij zowel het goede als het slechte beter aan. Wij laten ons niet wurgen of klein krijgen door gegevens en misvattingen. Op god hebben wij onze hoop gesteld. Put your trust in the Creator of heaven and earth
Ook zijn wij er van overtuigd dat wij een Ontfermer hebben. In Jezus zoenoffer hebben wij genade gekregen bij de Alerhoogste.Graag zouden wij oh zo perfect willen zijn maar wij kunnen slechts hopen naar een beter iemand te groeien. Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht
Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel
Angst is de kloof tussen het nu en later

Soms denken wij dat wij reeds veel doen, maar Doe meer.Verleg uw grenzen en durf ook uitkomen voor uw geloof. Be still, listen and hope
Wij hebben Hoop die niet beschaamd zal worden. En wij moeten beseffen dat Een kleine moeite is als een kiezelsteen. en God roept de gekwalificeerden niet.
Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God
Wie kunnen wij vertrouwen

En zolang wij leven kunnen wij de hoop koesteren en uitkijken naar een betere wereld, waar wij zelf mee aan moeten meewerken. Wij zijn zelf een deel van die werelvorming en kunnen onze verantwoordelijkheid daarvoor niet uit de weg. Laten wij durven de wereld te zijn die wij waarnemen door eerst ons zelf te kennen en te vormen en aan onze persoonlijke omgeving te werken. Moeilijkheden maar hoop op toekomst
Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen
Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God

Ook al vermengen veel mensen hun geloofsgedachten met veel menselijke gedachten of filosofieën en heeft men Interfaith in Nederland* , België en landen om ons heen. De media bestampen ons met allerlei gedachten en bednksels rond geloof en kerk, maar wij moeten hierbij ons afvragen of wij wel Trouw blijven aan de leer van je kerk of moeten wij juist die kerk bevragen en zoeken naar een kerk die beter aansluit met wat er beschreven staat in de Heilige Schrift.

Wij beseffen dat Jezus Christus weggezet als de leider van een religie is, en als Christenen zouden wij hem en zijn leerstellingen moeten volgen. Jezus, Gisteren stierf hij voor mij, was een Jood en wij moeten zien hoe zijn volgelingen van De Weg als sekte werden beschouwd en uitgroeiden tot een aparte religieuze beweging. Vandaag kunnen wij ons ook afvragen hoe het gesteld is met de Zending onder de Joden.
En was Jezus de laatste profeet of was Mohammed de laatste en voornaamste profeet. De moslims zijn een grote gemeenschap geworden in onze contreiën. > Geregistreerde Islamieten in België en omstreken Op Gods Hoop kan u Tien richtlijnen voor onze omgang met moslims vinden. U kan hen laten zien hoe een gelovige zich hoort te gedragen en je kan tot hen zeggen: Wat is de Essentie van dit christendom van mij.

Mensen moeten weten waar je voor staat

Laat ons niet ons leven verspillen door al te druk begaan te zijn met de negatieve dingen rondom ons. Tracht de wereld door een roze bril te bekijken, en Verspil niet je leven-tour. + De hele wereld door middel van een lens bekijken
Laat je Geloof tonen door werken,
Wees de eerste naar het veld en de laatste naar de bank

Europa heeft iets te bieden maar jij hebt ook iets te bieden aan Europa. Maak het waar.
Besef dat Religie positief voor welzijn kan zijn, maar dat je een ware religie moet opbouwen en zelf waar moet maken. Laat als Christen

Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken. Houdt uw hart op de goede weg Bouw een Leven vanuit genade dat je met anderen wil delen. Doe het passende voor een vriend
en concentreer je op de belangrijkste dingen eerst. > Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
Doe al het goede dat u kunt doen en wees een Samenreizende. Een vreugde die gedeeld wordt is een dubbel gemaakt vreugde

Er is Een Tijd voor alles dus moeten wij ons niet schuldig voelen voor bepaalde luxe die wij genieten en ontwpanning die wij nemen. Maar naast de vrije tijd moet er ook nog tijd voor God zijn.
Denk er aan dat Het Woord van God een hamer is en dat je Verlichting door Gods Geest kan krijgen, maar Zet geen vraagteken waar God een punt plaatste.
Door regelmatig in de Bijbel te lezen kan je wijsheid opdoen en kan je karakter worden opgebouwd. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
Laten wij samen Volgelingen met de vrucht van verdieping zijn. Trouw wanneer het meest nodig is
God zal mijn schoenen niet binden zonder mij

Ga de herfstmaand waar wij de doden gedenken in met Uw nieuwe werkopdracht: zegen!
Als je ver wilt gaan in het leven kies je de juiste mensen om mee om te gaan en moet je de vraag stellen Wat willen wij najagen. Laat de De inspirerende goddelijke vonk over jou komen. Houd u aan Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken en verkondig positieve dingen met het Goede Nieuws als leidraad. Laat ik mijn werk goed doen

Lees ook:
* Interfaithbeweging nu ook actief in Nederland
Bij de aanvang van een nieuwe dag
Meldpunt Discriminatie Internet haalt resultaten
Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken
Synagoge uit de tijd van Jezus opgegraven
Fragment oudste Bijbel ter wereld hervonden door student

The difference between a smooth and a rough yoke
True Repentance, contrition for what we are in our fundamental beings
I Only hope we find GOD again before it is too late !
The one who has not had a taste of love
Being Justified by faith
Wishing to do the will of God

One thought on “Rond artikelen van de voorbije weken

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.