Na 2020 jaar

De zomer laat in Frankrijk nog niet zien dat zij op haar einde komt. Kinderen, leerkrachten en vele anderen moeten echter de vakantie achter zich laten en weer aan het werk.

September bracht de kinderen weer naar school. Oktober is de officiële start van het nieuwe academisch jaar en voor het religieus jaar, en deze maand heeft zich in midden en zuid Frankrijk nog vol zonneschijn aangemeld.

Ook wij beginnen met frisse moed aan het nieuwe seizoen en kijken dit academie jaar vooral naar de 2020 jaar die verlopen zijn sinds de geboorte van Christus Jezus. 2020 jaar geleden kwam namelijk na lang wachten de al lang voorspelde profetie van een oplossing voor de dood in vervulling. Met de geboorte van Jeshua, uit het gezin Jozef en Maria van de stam van David, kwam in Bethlehem het Woord van God, uitgesproken in de Tuin van Eden, in vervulling.  Toen werd het Woord vlees en begon een nieuw tijdperk voor de mensheid.

 1. Eerst was er Het Woord, of In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en de goddelijke soort was Logos of het Woord was goddelijk. 2. Het was in het begin bij God; 3. alle dingen zijn door bemiddeling van hem gemaakt of ontstaan en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt is. (Johannes 1:1-3)
The names Joshua and Jeshua in Hebrew writing ...
De namen Joshua/Jozua en Jeshua/Yeshua in het Hebreeuws schrijven met ‘taggim’ (Foto credit: Wikipedia)

Met de geboorte van Jezus kwam Gods belofte tot verwezenlijking en mocht deze gezondene van God aan zijn medemensen de Weg tonen naar God. Dit jaar zullen wij dan ook even kijken naar wat vooraf ging en hoe die gezondene van God mensen tot zich riep.

Dit jaar hopen wij ook voldoende mensen te kunnen bereiken op het onze ecclesia site, maar ook op de Vlaamse Broeders in Christus website en hopen wij dat wij positieve gedachten kunnen oproepen met ons levensstijl magazine From Guestwriters.

Vanaf het moment dat Jeshua zijn openbare leven op nam kreeg hij volgelingen, mannen en vrouwen die in hem geloofden en leerden van zijn wijze lessen. Vandaag hebben we nog steeds die leringen om ons te leiden door het leven. Het zijn deze  woorden die we ter harte moeten nemen en welke wij aan onze lezers kenbaar willen maken. Voor 2016-2017 willen wij ons weer inzetten om deze gezondene van de meest Almachtige God boven alle goden, verder kenbaar te maken en te waarschuwen dat het tijd wordt om te erkennen dat wij ons tot hem moeten keren en uitzien naar zijn wederkomst.

Jezus’ discipelen begonnen met een keten die nog steeds doorgaat en brachten vele begaafde en invloedrijke predikers die trouw gediend over de hele wereld en in termen van Koninkrijk Impact velen konden tot beweging brengen.

Een nieuw studiejaar heeft iets spannend. Niet alleen is het een bijzonder moment voor degenen die starten aan de universiteit of hoge school, of voor degenen die terugkeren om oude vrienden te zien, maar ook voor degenen onder ons die genieten van het onderwijzen en van het leren van elkaar. Want daar moeten wij voor open staan; leren van al diegenen rond om ons.

Ook in de ecclesia of kerk wordt de oudste of ouderling geconfronteerd met de presentatie van een nieuw college, die hem het gevoel kan geven als het aantrekken van een gloednieuw paar sokken, die nooit meer hetzelfde voelen als ze eenmaal zijn gewassen en gedroogd.

Alle sokken landen onderweg om geen paar meer te zijn of om te veel gaten te bevatten om nog maar eens uit de la te slepen …. {Academisch jaar 2016-17}

We kunnen niet toestaan dat de zomer voorbij gaat zonder na te denken over een aantal van de uitdagingen en prestaties van vorig jaar. Zoals u zich niet mag laten tegen houden door allerlei uitdagingen, willen wij ons niet laten klein krijgen door de financiële en technische moeilijkheden die onze kleine gemeenschap mogen treffen. Wij gaan ons er niet door laten verlammen.

Deze maand zullen wij daarom even terug blikken om na te gaan welke oplossingen er kunnen gevonden worden om onze negatieve financiële cijfers te overwinnen. We hebben niet een bepaald budget model (Performance Based Budgeting) of een ambitieuze doelstelling om het tekort weg te nemen, maar wij kunnen gerust altijd wat advies gebruiken en zouden het op prijs stellen indien wij wat hulp konden krijgen om de negatieve getallen te vermijden.

Dit jaar stellen we verder onze hoop om door God gesteund te worden en de wilskracht te verkrijgen om verder door te ploeteren, niettegenstaande het ogenschijnlijke weinig succes. Wij blijven uitkijken naar positieve dingen en dat we in staat zullen zijn om een aantal positieve signalen te zien en nog wat meer mensen er toe zullen krijgen om Jezus als de Weg naar God te accepteren.

Het is geen gemakkelijke taak om mensen die niet bereid zou zijn deel te nemen aan Bijbelonderzoek of Bijbellezing en om het Goede Nieuws te bereiken, alsook hen te laten inzien dat het wel degelijk nuttig is om onze hoop te stellen op die lang verwachte Messias. De meeste bibliothecarissen kunnen er van mee spreken hoe moeilijk het is om mensen tot de ongelofelijke rijkdom van een bibliotheek te brengen.

Bij een nieuw academisch jaar trachten bibliothecarissen ook de nieuwe studenten de rijkdom van hun bibliotheek te leren kennen. Ook wij willen aan anderen die schat van waarde laten zien welke de Bibliotheek van het Boek der boeken en bestseller aller tijden heeft.

Het er toe brengen van mensen om de Bijbel te lezen is nog moeilijker dan hen ertoe te krijgen om regelmatig naar de bibliotheek te gaan. Maar we zullen doorgaan met de grote bibliotheek van boeken te presenteren. Net als bibliotheken geen winkeltjes zijn met de beste verkopende boeken, willen we onze lezers de grote bibliotheek presenteren, waarin oudere, prachtige teksten, verborgen juweeltjes niet gemist mogen worden door veel online te zoeken. Wij willen ook onze lezers er toe brengen om die verborgen schatten in de vele geschriften, oud en nieuw, die beschikbaar zijn op het net en in de vele bibliotheken over de hele wereld te gaan opzoeken.

Dit jaar zullen wij er ons weer op toe leggen om op onze verscheiden websites teksten te brengen die mogen aanzetten tot bevraging en verder zoekwerk, zowel in ons aanbod van verscheidene teksten alsook in de aangeboden literatuurlijsten.
Enkel de onderzoekende, bevragende en nieuwsgierige mens kan verder nieuwe dingen ontdekken  en zijn kennis laten toenemen, door zich open te stellen voor andere zaken.

Als broeders en zusters in Christus laten wij ons hart niet moe worden. Als kinderen van God onder Jezus Christus mogen wij onder Christus buiten de wereld staan en speciaal zijn. Zo moeten wij niet leven als de verlorenen in deze wereld maar kunnen wij bouwen op de hoop die Jezus voor ons heeft gelegd.

Ook u kan met ons uitkijken naar die man die 2020 jaar geleden geboren is en van de Allerhoogste Schepper de autoriteit gekregen heeft om hier op aarde in Zijn Naam te spreken en handelen.
Wees niet van deze wereld en gedraag u naar gelang.
Wetende dat deze voorname leermeester voor ons zal voorspreken bij de Almachtige Vader en zal optreden als de enige geautoriseerde hogepriester en bemiddelaar tussen God en mens.

Indien wij ons leven richten op diegene die 2020 jaar geleden geboren is, op 17 oktober, zal ons leven nu gemakkelijk zijn. Het is niet dat alle pijn en zorgen zo maar van de baan zullen zijn, maar wij zullen er makkelijker mee kunnen  leven.

In Jezus zijn terugkeer zullen wij ook onze hoop kunnen vinden voor een beter leven waar wij nu vol verwachting al naar uitkijken.

Samen willen wij op weg gaan naar die betere toekomst.

+

Voorgaande artikelen

Lente rondom ons

Vakantietijd contacttijd

Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

Uitnodiging tot lezen van volgende artikelen

English readers may find a shorter version about the same subject: 2020 years since

++

Vindt verder ook om te lezen

 1. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 2. Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat
 3. Ongelezen bestseller
 4. Boek der boeken en groot meesterwerk
 5. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 6. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 7. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 8. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 9. De Bijbel als instructieboek
 10. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerustingBijbel op de eerste plaats #2/3
 11. In Talen sprekend
 12. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 13. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 14. Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap
 15. Missionaire hermeneutiek 3/5
 16. Missionaire hermeneutiek 5/5
 17. Jezus van Nazareth – 1 – Jezus geboorte
 18. De geboorte van Jezus Christus was als volgt
 19. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 20. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 22. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 23. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 24. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 25. Hoe weet ik wat Gods wil is
 26. Leg de afstand af
 27. Grondslag voor de af te leggen weg
 28. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 29. De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
 30. Een kleine moeite is als een kiezelsteen
 31. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
 32. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 33. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 34. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 35. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 36. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 37. De uitdagingen van het leven mogen u niet verlammen
 38. De ultieme maatregel van een man is niet waar hij staat
 39. Dagelijks helpen in het geloof
 40. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 41. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 42. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

+++

Verder te lezen artikelen

 1. Laat Het Licht Schijnen uit de Duisternis!!
 2. Stop Met Te Twijfelen Aan Mij!
 3. Leer van Mij!
 4. 11-12/9
 5. Leerlingen laten leren
 6. De uitdaging van dagelijks schrijven
 7. Toeka-Tokkel no 27: Soektog
 8. Toeka-Tokkel no 31: Opwinding, opgewonde.
 9. De uitdaging: week 2
 10. Positive note: 21 dagen zonder klagen
 11. Gisteren is alles sneller
 12. Wat normaal is wordt bijzonder, en wat bijzonder was wordt normaal
 13. Geefmaand
 14. Dag 14 (Werk) t/m Dag 16 (Toeristen)
 15. Boeken en de kracht van verbeelding.
 16. Een liefdesbrief aan bibliotheken
 17. Planets Meeting… Planetenontmoeting…
 18. Hybrid in Top 10 best YA-Books 2015 & available in many Flemish and Dutch libraries!
Related articles
 1. Save
 2. Save

Save

10 thoughts on “Na 2020 jaar

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.