Begrijpend Zingen: Psalm 87

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt, zal God met nog grotere vreugde lofzingen Jehovah God heeft Sions poorten lief Jeruzalem is in onze tijd een bekende wereldstad, maar toen David koning werd, was die plaats tamelijk onbelangrijk. Hij maakte Jeruzalem de hoofdstad van het rijk, en Salomo bouwde daar een tempel voor… Read More Begrijpend Zingen: Psalm 87

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Ons gebedsleven stelt ons helemaal bloot voor die Schepper waarvan de naam moet worden geheiligd. Wij eerbiedigen Zijn naam, vragen aan Hem om te komen, pleiten voor fysieke hulp, en erkennen onze wanhopige tekortkomingen. We zouden moeten hopen dat Jehovah God Zichzelf openbaart aan ons zodat we precies weten Wie God is. Onze hoop moet… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Rate this: