Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid

Verzoek tot volhouding

Want dit is zo belangrijk dat wij God vragen om ons te onderwijzen, de manier van Zijn statuten kenbaar te maken en in te prenten, en dat Hij ons de mogelijkheid geeft om hen tot aan het eind te onderhouden.

Zoals de psalmist kunnen wij God vragen om ons begrip en richting te geven, zodat wij Zijn Thora zullen kunnen houden. Omdat wij ons in Hem verheugen.

Wanneer ons hart naar God Zijn statuten en niet naar egoïstische aanwinst wordt gedraaid, hebben wij onze ogen niet op ongelovigen die schijnbaar een bloeiender leven zouden hebben dan ons. Wij weten dat dit leven ter wereld vandaag enkel het tijdelijk leven is, en dat later er het belangrijker leven onder de richting van de Machtigste Koning zal zijn. Zo draaien wij beter onze ogen weg van het bekijken naar uiteindelijk waardeloze dingen, die voorbijgaand zijn. De voorbijgaande dingen zouden ons niet moeten ongerust maken. Onze meningen zouden over die brosse kwesties moeten gaan en vooruit doen kijken voor de niet kortstondige kwesties.

Nederlands: bandontwerp J.G. van Caspel 1902, ...
Welk geloof en welk leven wenst u aan te houden? – Bandontwerp J.G. van Caspel 1902, “Geloof en Leven”, uitgever: Egeling (Photo credit: Wikipedia)

Luisterend naar de Stem van God aangezien het dagelijks beschikbaar voor ons in de Heilige Schrift, zullen die Woorden ons toelaten om ons in God te doen herleven Zijn manieren, die Zijn belofte vervult aan Zijn Mensen en aan zij die de verdorvenheid willen weg doen. God is diegene die ons in Zijn oprechtheid kan doen herleven. In Zijn vriendelijkheid nam hij zorg dat een oplossing werd gemaakt om de gevolgen van de eerste zonde te beëindigen. Hij was diegene die er voor zorgde dat de redding door Zijn geliefde zoon kon komen.

Behagen scheppen in het Woord van God

Wij zouden in de bevelen van God behagen moeten scheppen omdat wij van hen houden. Het moet een waar genoegen zijn om elke dag in de Bijbel te mogen lezen en daarin Gods Woord en Zijn Bevelen te mogen vinden.

25 Mijn zijn heeft zich aan het stof vastgeklampt; Doe me herleven volgens Uw woord. 26 Ik heb mijn manieren verhaald en u beantwoordde me; Onderwijs me Uw wetten. 27 Maak dat ik de manier van Uw orden begrijp; Zodat ik mag mediteren op Uw wonderen. 28 Mijn zijn heeft van zorg gehuild; Versterk me volgens Uw woord. 29 Verwijder me uit de manier van valsheid, en keur me met Uw Torah {Thora} goed. 30 Ik heb de manier van waarheid gekozen; Uw rechtsuitspraken heb ik juist geacht. 31 Ik heb me vastgeklampt aan Uw getuigen; O יהוה {Jehovah}, zet me niet tot schande! 32 Ik stel de manier van Uw bevelen in werking {de weg van Uw geboden wil ik rennen/afleggen}, want u vergroot mijn hart.
33 onderwijs me, O יהוה {Jehovah}, de manier van Uw wetten, en ik neem ze waar tot aan het eind. 34 Maak dat ik begrijp, dat ik Uw Torah {Thora} zou kunnen waarnemen, en het bewaken met geheel mijn hart. 35 Laat me in de weg van Uw bevelen lopen, want daarin heb ik mij verrukt.
36 Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet om aanwinst te bezitten {en niet naar winstbejag}.
37 Wend mijn ogen af van het bekijken naar valsheid, (dat zij niet zien naar de ijdele leer,) en doe me herleven op Uw manier. 38 Bevestig Uw woord aan Uw bediende, dat tot de vrees voor U leidt. 39 Wentel de smaad, die ik ducht, van mij weg, {Draai mij weg van de smaad waarvoor ik bevreesd ben}, want uw verordeningen zijn goed. 40 Zie, ik heb verlangd voor Uw orders, Uw bevelen; Doe me herleven in Uw oprechtheid. 41 En laat Uw vriendelijkheid tot mij komen, O יהוה {Jehovah}; Uw bevrijding, volgens Uw woord, 42 Zodat ik mijn bespotter (en lasteraar) kan beantwoorden, want ik heb op Uw woord vertrouwd. 43 En haal het woord van waarheid niet volledig weg van mijn mond, want ik heb gewacht op Uw rechtsuitspraken { voorschriften}; 44 Dat ik Uw Torah {Thora} voortdurend zou kunnen bewaken, voor altijd en ooit; 45 Dat ik in een brede plaats zou kunnen lopen, want naar Uw orden heb ik gestreefd; 46 Dat ik van Uw getuigenis zou kunnen spreken vóór soevereinen, en niet beschaamd zal zijn; 47 Dat ik mijzelf in Uw bevelen zou kunnen verrukken, die ik liefheb; 48 Dat zou ik mijn handen mag opheffen tot Uw bevelen, waarvan ik heb gehouden; Terwijl ik mediteer op Uw wetten.
49 Herinner het woord aan Uw bediende, waarop U me om ertoe hebt bewogen te wachten. 50 Dit is mijn comfort in mijn kwelling, want Uw woord heeft me het leven gegeven. (Psalmen 119:25-50 De Geschriften 1998+)

+

Vervolg van: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

Vervolgt: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed

Engelse versie / English version: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #3 To please and persevere

++

 1. Christelijke hoop op eeuwig leven
 2. Hoop op leven
 3. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 4. Beloften van God
 5. Bijbel Woord afkomstig van God
 6. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 7. Dit is ware liefde
 8. Vreugde is niet in dingen, het is in ons
 9. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 10. Bepaal de aandrijving
 11. Weten waarheen te gaan

 

15 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.