Uitnodiging tot lezen van volgende artikelen

Graag nodigen wij u uit om op Gods Hoop ook volgende bijdragen te lezen:Wees Geduldig
Veranderen van de richtingaanwijzers
Aanbevelingen voor de Gelovigen
Woorden en Gewichten: In wiens geest geen bedrog is

En Op Bijbelonderzoekers:

Betreft onze houding en de noodzaak om ons te beheersen en de verplichting om de juiste richting te kiezen:
Onze houding voor moeilijke taak

Aan het einde der tijden
Aan het einde der tijden - Image by Djumbo via Flickr

Graag zien wij ons zelf als het middelpunt van de belangstelling. Datgeen wat wij doen vinden wij belangrijk en geef toe, graag zouden wij hebben dat zij dat ook vinden. Hoe leuk zouden wij het niet vinden ons zelf in het middelpunt van dat universum erkend te voelen. Liefhebben omdat God ons eerst lief had
Wij moeten oog hebben voor de schepping van God rondom ons. En tot onze medemensen moeten wij de juiste instelling aannemen. Een van broederlijke liefde. > Christelijke Overdenking: Zijn broeder haten
De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
Laat ons handelen op wat we hebben
Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
Eén tong om langzaam en doordacht te spreken

Onze handelingen zullen mede bepaald worden door de wijze waarop we denken. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
Vandaag hebben wij zo veel te doen zo dat het soms moeilijk is om onze prioriteiten te weten te vinden. Uitstel is de kunst van het bijhouden met gisteren
Hoe kunnen wij tussen al het werk door en tussen onze sociale verplichtingen tijd maken om onze eigen persoonlijkheid verder uit te bouwen? En als wij dan op zoek gaan achter de Kracht die achter dit alles zit, zijn er dan verscheidene mogelijkheden om achter de waarheid te komen en om dichter bij die Ene Ware God te komen? Wat trachten wij te vinden en hoe hopen wij tot oplossingen te komen in ons leven? Wegen die tot God leiden
Wij moeten er van bewust zijn dat het steeds belangrijk is dat wij zelf weten waarheen wij willen gaan. Weten waarheen te gaan
Hoe willen wij opkijken naar Bestemde tijden?
Kunnen wij alles wel aan of kunnen wij ons beter bewapenen om ons door deze wereld te krijgen zonder al te veel kleerscheuren? Doe een ding tegelijk
Die paden tot God zijn niet altijd de beste super snelwegen. Het lijken soms niet enkel hobbelige paden te zijn, maar ook puntige moeilijk te beklimmen bergtoppen. Wij kunnen er op aan dat er echter een mogelijkheid is om rotsen te verplaatsen, door onze inzet voor ons geloof. Geloof dat stenen verplaatst
Het is nooit te laat om de eerste stap te nemen, en om de verdere stappen te nemen hoeft men niet alleen te zijn. Men kan rekenen op iemand anders. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde

Soms wil de maatschappij te overbeschermend optreden naar anderen toe. Daarbij kan je de vraag stellen of er dan soms niet over gegaan wordt tot omgekeerde discriminatie of tot een inschroeving van burgerlijke en geestelijke vrijheid. > Verbod veruiterlijking van overtuiging
Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
Motie over Godsdienstvrijheid
Protest tegen VN-resolutie over Godslastering
Ons politieke systeem en het jongleren met menselijke wetten
Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld
De hele wereld door middel van een lens bekijken

Die houding die wij moeten aan nemen om een goed Christen te zijn vergt bezinning en wijsheid.
Wijsheid ligt diep

Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

Vele Christenen denken dat de Bijbel dat boek is dat wij slechts een deel er van noemen, namelijk het Nieuw Testament. Zij denken dat wij het Oud Testament niet moeten lezen, maar zijn zij juist? Wat denkt u er van?  Alsook zijn er velen die niet in die teksten geloven of denken dat er ook vele gewone vertellingen of verzinsels bij zijn. Nochtans doen bepaalde uitgaven het niet slecht.
Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
Jongerenbijbel doet het goed
Moeten Christenen het Oude Testament lezen?

Christenen horen volgelingen van Christus Jezus te zijn. En was die man dan reeds aangekondigd in de Oude Geschriften? De Messias in Oud- en Nieuw Testament
Volgen die Christenen wel de juiste profeet en wat betreft die valse profeten? Wat Jezus Deed – Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
Christus kennen is zin geven aan het leven
Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

Er lijken zo veel moeilijkheden te zijn in ons leven die wij moeten overwinnen. Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?
Twee staten van bestaan voor God
Het komt er op aan dat wij weten tot wij ons moeten richten. Is er iemand die wij rechtstreeks kunnen aanspreken? Kennen wij wel de naam van die persoon tot wie wij onze toevlucht willen nemen?
Heeft het zin om te bidden?
Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
Gezegend zij de naam van Jehovah
Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
Bidden kan ook een getuigenis afleggen zijn.
Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’

Door het gebed kunnen wij de hoop vervult zien dat wij leiding krijgen en dat er in ons iets kan veranderen. Die verandering moet inhouden dat wij meer groeien naar een vorm van heilig worden. En dit start van binnen uit.
Schoonheid van heiligheid
Wij moeten hiervoor een houding aannemen van bereidwilligheid tot verandering en openheid tot lering.
Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
Hoe ons te gedragen
God maak ons heilig
Weest heilig
Bij die groei naar het meer heilig worden komen ook de tekenen naar buiten en moeten wij ons ook bepaalde gewoonten aan nemen. Bij het Christen zijn komt ook de belangrijkheid van te herinneren hoe Jezus voor zijn dood bij een ‘laatste avondmaal’ brood nam en dit brak. Alsook nam hij een beker met wijn en gaf deze aan zijn leerlingen met de woorden “dit is mijn lichaam en mijn bloed dat voor u zal vergoten worden” “doet dit om mij te gedenken”. Niet enkel de apostelen moesten dat ter herinnering doen. Ook wij hebben de opdracht gekregen om dat brood en die wijn te delen met anderen. Wij moeten Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren.

Door regelmatig samen te komen en het ‘Breken van het brood‘ in herinnering te nemen kunnen wij onze meningen en studievorderingen delen met anderen. Alsook kan het ons verder op weg helpen tot heiliging. Heiliging vergt ook een zekere moed om niet in de val van de wereld te trappen. Er zijn enorm veel wereldse gebruiken die proberen de populariteit te krijgen. Het is aantrekkelijk om ‘in te zijn’, ‘cool te zijn’ of lekker mee te kunnen praten. Men denkt al gauw dat men er niet zou bijhoren indien men er niet aan mee doet. De laatste maanden van het jaar zijn er het type voorbeeld van. Men heeft eerst Halloween waarbij men de heksen, geesten en demonen ter herinnering brengt en op een pied de stal zet. Vervolgens blijft men bij die geesten voor Allerheiligen en Allerzielen om dan tot Sinte Maarten en Sint Niklaas te komen met het pakjes uit delen. Vervolgens komen Ster zingen, Kerstmis , Sint Silvester, Oude Jaars avond en Nieuw Jaar. Zo zijn er een heleboel heidense praktijken die in vele geloofsvormen insijpelen. Heidense invloeden op het trinitarisme
Al die moderne snufjes zijn niet steeds een verrijking. Zij kunnen ook obstakels vormen voor onze geestelijke ontwikkeling. Belemmeringen voor uw doel
Worstelen met de verdorvenheden van uw hart
Om zuiver te worden moeten wij keuzes maken. Om de juiste initiatieven te nemen moeten wij de juiste aandrijving weten te vinden. Bepaal de aandrijving
Vrijmoedig risico’s nemen
Weten waar naartoe te gaan

Taalkundig en geschiedkundig inzicht zullen er toe kunnen bijdragen dat wij ons er beter van bewust zullen zijn waar en hoe bepaalde leerstellingen in het geloof zijn gedrongen en er soms nu in bepaalde Christelijke denominaties nog schering en inslag zijn, ook al is er door de eeuwen heen door sommigen weerstand geboden aan die valse leerstellingen .
Dominee Bekker verdreef Duitse duivels
For those who have not the rudiments of an historical sense
Blootleggen van de grondslagen van het geloof

In dit leven moeten wij ook een houding aannemen naar anderen, die er op wijst dat wij open staan voor hen en bereidwillig zijn om hen te helpen. Wij moeten ons echter ook bewust zijn van de gevaren van onze welvaartsmaatschappij.
Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan
Met de toename van de welvaart is de liefde voor het materiële toegenomen is er een toename van verharding. Verharding – Manifest van advent
Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag
Voorzie steeds een plek in je leven voor de onverwachte gast

Wij kunnen ons ook inzetten om anderen de hoop te laten vinden voor een betere wereld en voor een beter leven voor zichzelf en hun naasten. Ook al hebben wij misschien veel werk en denken wij dat wij niet veel tijd hebben, zouden wij toch een beetje tijd kunnen maken om anderen de mogelijkheid te geven de gedachten van geloofsgenoten te volgen. Indien wij zelf het woord niet willen voeren kunnen wij anderen het laten doen, ons bereidwillig tonen om er naar te luisteren, door de artikels te lezen, en deze platformen aan anderen kenbaar laten maken. Door verdiept geloof kan men verder het vuur in zich laten branden om dat geloof ook verder te doen voortvloeien. Wij moeten niet enkel klaar staan om onze naaste vrienden te helpen. Wij horen het passende te doen voor elkeen rondom ons.
Doe het passende voor een vriend
Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
Zalig diegenen die vrij kunnen geven
Oplichten in de duisternis
Forums ter verkondiging van het evangelie

Verder interessant:
Biblestudents & T.C.Russell
Haspers psalmen
Psalmmuziekproject
Studiebijel in perspectief
Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
Manhattan-verklaring
Einde voor zendschip Doulos
Wederopstanding, ook van huisdieren
Bloedvrije operaties
Huis van het Protestantisme, in Brussel
‘The Mission’ gekozen tot Beste Katholieke Film
Route Abraham wordt pelgrimspad
Hausa audio Bijbel
Ontfermer
Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht

of

In English you can find new topics on Gods Hope:

Be Patient
The difference between a smooth and a rough yoke
Changing the signs
Words and Weights: In whose spirit is no guile
Commands to the Believers

and on other sites:

Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
Russell and his beliefs
Parliament of the World’s Religion
I Only hope we find GOD again before it is too late !

One thought on “Uitnodiging tot lezen van volgende artikelen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.