Vakantietijd contacttijd

Panorama Weinfelder Maar oder Totenmaar, Eifel
Tijd en plaats om tot rust te komen; Panorama Weinfelder Maar oder Totenmaar, Eifel - Image via Wikipedia

Nu de zomer weer in het land is nemen veel mensen de tijd om even verpozing te vinden tussen hun drukke dagtaken. Vakantie is in het land. Of men nu tijd neemt om uit huis te gaan en zelfs het land te verlaten of men gewoon in zijn eigen vertrouwde omgeving blijft, het is een tijd waar men het gemakkelijker aan kan doen en kan gaan ont-stressen. Dat laatste moeten veel meer mensen vandaag wel gaan doen. Over het jaar is de druk opgebouwd tot onnoemelijke hoogten. De lasten van alledag hebben een negatieve invloed gehad op de persoonlijke gemoedstoestand. Het heeft zich soms vertaald in een lastiger reageren naar de omgeving toe. soms kon men er door norser antwoorden of kort af praten. Men denkt dat men vandaag veel meer druk moet ondergaan dan vroeger, maar is dat wel zo? Is het geen probleem van alle tijden en van alle generaties? Hoe omgaan met elkaar en hoe omgaan met toestanden is wel iets om deze dagen over na te denken. Als men het dagelijkse werk kan vergeten, nu het even op zij kan gezet worden, kan men ook eens proberen er afstand van te nemen en het van een andere hoogte bekijken. Nu is een moment aangebroken om bepaalde zaken eens te gaan relativeren. Op de Bijbelstudenten Site wordt er even stil gestaan bij dat mode woordje “stress”.  In Moeilijkheden die druk op de persoon leggen gaan zij dieper in op de inwerkende kracht door buitenwaartse druk. Het is ons een algemeen gekend fenomeen en in onze nabije omgeving komen wij wel iemand tegen die gebukt gaat onder stress. Een manier om de stress van je lichaam af te schrijven is beweging maar ook praten. Veel in de buitenlucht vertoeven, de zonkracht opslaan en actief bezig zijn met buitenactiviteiten, zoals werken in de tuin, wandelen, fietsen enz. , helpen om veel spanningen die zich in het lichaam hebben opgebouwd af te schudden. Tijdens die wandelingen of op fietstochten komt men dan ook mensen tegen en daar kunnen dan praatjes mee gemaakt worden. Ook als wij op reis gaan kunnen wij andere mensen ontmoeten en nieuwe korte maar ook soms blijvende contacten leggen. De ontspannen vakantiesfeer is de ideale gelegenheid om eens een babbeltje met anderen te slaan.

Als Christenen is die vakantie tijd ook een Godsgeschenk waar wij gretig gebruik van kunnen maken. Het is een tijd waar wij terug nieuwe krachten kunnen opdoen. Wij kunnen dan ook meer tijd nemen om over God na te denken en om in Zijn Woord te lezen. Het is het uitgelezen moment om de bijbel ter hand te nemen en weer eens grondig te lezen. Het is dé tijd voor godsdienstoefening. Alsook is het een tijd waar wij van de gelegenheid moeten gebruik maken om andere mensen te ontmoeten en om hen over het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk te vertellen. Vakantietijd moet ook Verkondigingstijd zijn.

Vereniging voor Broeders en zusters in de gehele wereld - Christadelphia in the World

Afgelopen zondag hebben wij dan ook even een overzicht gegeven van de essentiële leerstellingen die in Gods Woord te vinden zijn en nog eens de belangrijkste Bijbelfeiten overlopen. Wij hebben de Bible Nomad ter hand genomen, welke u kan vinden op Christadelphia. Daarin wordt een mooi overzicht gegeven van waar het woord Bijbel komt en wat er belangrijks met die collectie boeken is gebeurd. De feiten rond de Heilige Schrift kunnen uw gesprekken stofferen. Het geschiedkundig inzicht kan de ander ook de waarden van deze Heilige Geschriften laten zien.
Ook de komende zondag gaan wij deze Bible Nomad verder bekijken en eens gadeslaan wat de belangrijkste dingen zijn die wij moeten doen en die wij moeten vermijden. Ook gaan wij nagaan hoe wij moeten  omgaan met anderen en hoe tegenover anderen moeten staan. Onze persoonlijke behoeften worden afgewogen tegen de behoeften van de ander. Wij gaan dan verder onderzoeken hoe Gods Woord ons kan helpen in die relatie met de ander en hoe wij ons zelf meer op de achtergrond kunnen plaatsen. Want zelfingenomenheid is iets wat in deze vakantietijd even goed als tijdens de loop van het jaar best vermeden kan worden. Liefde voor de anderen moet voorop liggen. En één van die liefde punten is het medegevoelen met de ander. Als wij daarom oog kunnen hebben voor de moeilijke situaties die anderen soms mee maken, zonder onze eigen situaties voorop te willen stellen, kunnen wij bijdragen tot het verminderen van psychologische druk bij onze medemens die wij met de liefde van christus moeten omringen.  door een luisterend oor aan te bieden kunnen wij de ander laten relaxen en laten ont-stressen. Wij op onze beurt kunnen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de pracht van de Schepping te laten inzien, alsook om de Meesterhand achter al dit mooi werk te laten ontdekken.

Laten wij dus van de vakantie tijd een gelegenheid maken om andere mensen te ontmoeten, hen te ontvangen en hen een fijn gevoelen te geven, maar laat hen ook meer te weten te komen over de persoon die wij diep in ons hart dragen en de Ene Ware God aan wie wij alles te denken hebben.

6 thoughts on “Vakantietijd contacttijd

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.