Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

Bible Our GuideEen goede gids zal u niet alleen de weg naar uw bestemming vertellen u, maar zal ook verder advies geven, wijzen nuttige dingen vertellen over zaken die u onderweg kan tegen komen. De ideale gids zal ook vertellen hoe je problemen onderweg kan voorkomen en ook vertellen wat je moet doen als je in de problemen geraakt.

menu of kitchenAls wij iets gaan eten in een restaurant hebben wij ook graag een menu dat duidelijk aangeeft wat wij mogen verwachten. Een ideale menu kaart vermeld ook de allergene stoffen in de aangeboden maaltijden. wij kunnen kiezen om naar een snelbuffet te gaan of naar een degelijk restaurant met een uitgebreide menukaart.

Maar hoe zit het met gidsen voor het leven?  Er zijn massa’s boeken geschreven die ons willen wijs maken hoe wij best ons leven opbouwen. Opvallend bij die geschiften van schrijvers uit allerlei landen en culturen, is dat deze steeds uit hun eigen oogpunt en met (voor)ingenomenheid van eigen gewoonten en gebruiken zijn geschreven. Maar zij zeggen niet die kleine belangrijke zaken die het juist echt doeltreffend maken.

De mens zoekt al eeuwen naar vele oplossingen, maar nog steeds is er geen enkel boek in geslaagd de ideale oplossing te brengen. Behalve een verzamelboek, of Boek der boeken, dat echter weinig mensen echt willen volgen.

Er bestaat een zeer betrouwbaar gids. De Schrijver is van oudsher, maar niet zo geliefd in de wereld. Hoe weten we dat Zijn ‘Gids tot het Leven’ betrouwbaar is? Omdat het handboek geschreven is door de Gever van leven. De Bijbel is namelijk de Makers Handboek.

Als wij nagaan wat de meeste mensen vernoemen wat zij nodig hebben horen wij vernoemen: Gezondheid, Vrede, Eten, Liefde, Vrijheid, Warmte, Hoop. Met Geld staan deze woorden in de top tien van de lijst van meest begeerde zaken.

Veel van de opgesomde zaken zijn vaak dingen die geen blijvende voldoening geven. Sommige mensen komen ook tot dat besef en gaan later in hun leven dan ook op zoek naar veel belangrijkere en intensere waarden dan deze waar de meerderheid van de bevolking voor gaat.

Zo belangrijk als fysieke behoeften zijn om te overleven zullen we vooral moeten denken over emotionele en spirituele behoeften. De wereld heeft al heel wat filosofen voortgebracht die naar het hoe en het waarom van het leven zochten en debatteerden over de levenswijze die wij ons zouden moeten aan nemen.

Verscheidene denkers uitten ook de idee dat wij een soort van “God-vormig gat” hebben waarbij wij als menselijke wezens een aangeboren verlangen naar het goddelijke in ieder van ons hebben. Ongetwijfeld zullen niet-gelovigen zeggen dat hun leven net zo voldaan zal zijn als mensen met een geloof, maar misschien is dat omdat de idee van een ‘God-vormig gat “niet ver genoeg gaat.

Er is een plek voor ons in God en wij moeten er gevormd voor worden. Wij zullen moeten komen inzien dat wij als mens tijdens ons leven geheel de tijd aan onszelf zullen moeten werken. Het zullen niet alle grote of kleine klussen zijn met een zelfde belangrijkheid. Maar veel werken aan ons zelf zullen belangrijker zijn dan velen denken. Ook zijn er heel wat schrijvers of denkers die beweren dat als de mens in een godsgeloof komt en dan Christen wordt dat deze dan niets meer zou hoeven te schaven aan zijn eigen persoonlijkheid en dat die gedoopte dan er van uit zou kunnen gaan dat hij of zij voor eeuwig gered is. Spijtig genoeg moeten wij u zeggen dat de Allerbeste en meest verkochte Gids voor het leven wel iets heel anders zegt.

Some standard Bible translations on the bookshelf - Enige standaard Bijbelvertalingen op de boekenplank
Enige standaard Bijbelvertalingen op de boekenplank, die als leidraad tot het leven kunnen zijn

Die Gids voor het leven, die wij aanschouwen als het onfeilbare Woord van God laat ons de wegen naar God  en een beter leven zien. Hij verteld ons ook hoe wij ons best kunnen gedragen om die wegen het makkelijkst af te leggen.

We werden niet gemaakt uit nieuwsgierigheid of experiment, maar voor een reden. God wilde zijn creatie delen met levende, begrijpende, boeiende wezens. Hij wilde niet alleen zijn in het universum. Nu dat is een enorme gedachte; dat de Schepper van hemel en aarde een relatie wil met mensen. Want dat is waarvoor  u wordt opgeroepen en waartoe uw leven kan leiden.

Is dit niet een magische, buitengewone of zelfs buitenaardse ervaring? Het is gebaseerd op het begrijpen van wat God van ons wil, waarom Hij het wil en hoe we kunnen reageren. Het is iets zo gewoon, als een boek dat onze gids is tot deze boven vernoemde dingen – hoewel, zoals boeken gaan, is de Bijbel buitengewoon en blijvend!

Het Bijbel ‘menu’ is een volle ‘Kaart voor het leven’, met veel interessante dingen om te proberen. Sommige delen kunnen een verworven smaak vereisen, maar het is de moeite waard en avontuurlijk om dat grote ‘kookboek’ door te nemen. Er zijn twee manieren om dit eindfeest van de goede dingen te benaderen

 1. regelmatig op het geestelijk voedsel afgaan, dit tot u nemen, er over nadenken, het verteren en het onderhouden, met een regelmatige en evenwichtige voeding, zodat we dagelijks worden ondersteund
 2. of het behandelen als het equivalent van een fast food outlet – een middel om voldoening te krijgen als we behoefte voelen om ons te verzadigen of op te vullen.

Het komt er op aan of we de Bijbel veel willen lezen of helemaal niet veel. ook komt het er op aan hoe wij er van willen genieten, als een vlug te verorberen brok of als iets om te savoureren.  Ook komt het er op aan hoe wij het zullen kunnen verteren.

De Nazareense Joodse leermeester Jeshua, in onze contreien beter gekend onder de naam Jezus, zei

“Er staat geschreven: ‘De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat.’ 2 {2. #De 8:3.}” (Mattheüs 4:4 VoorhNT4)

En na de dood van Jezus liet een uitverkoren apostel aan de mensen in een plaats genaamd Berea weten:

“En dezen waren edeler dan die te Thessalonika, daar zij het woord ontvingen met alle bereidwilligheid en dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren.” (Handelingen 17:11 VoorhNT4)

Ook vandaag zijn er meer fair-minded of welwillender mensen die zich gunstig willen op stellen om dat Woord van God te bestuderen en daar uit te leren. Zij ontvangen het woord met alle welwillendheid en wikken-en-wegen dagelijks de Schriften, waardoor zij ook makkelijker dingen beginnen in te zien. Hun begrip bijgebracht door die Bijbelstudie helpt hen dan ook verder in het leven.

Die apostel Paulus schreef ook aan zijn vriend, Timothéus

“15 en omdat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig 3 om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, {3. S.l. ‘Alle Schrift, van God ingegeven, is ook nuttig’, enz.}” (2 Timotheüs 3:15-16 VoorhNT4)

Ook vandaag nog is die Gids voor het leven ter beschikking van de mensheid. U kan er ook van gebruik maken om uw leven op te bouwen naar best vermogen.

Ook al hebt u misschien niet van jongs af de kans gekregen om de heilige Schrift te lezen, het is nooit te laat om er aan te beginnen. Ook al mag het later in uw leven zijn dat u deze gids vindt, dan nog zal hij de beste leidraad zijn om u naar het juiste eindpunt te brengen. Onderweg zal het ook u verder verstandig maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.

Door dat al die Woorden uit de Heilige Schrift door God zijn ingegeven, waarbij die God der goden instaat voor de waardigheid en correctheid, zal deze bij een openstelling om te woorden te ontvangen nuttig zijn tot lering, tot wederlegging of tegenargumentatie tot verbetering, tot onderwijzing in de gerechtigheid voor iedereen die er voor open staat.

Ontbijt
Ontbijt

De indruk  hier is dat als we om te leven, om de waarheid te kennen en “wijs tot zaligheid” te willen worden, dan moeten we de Bijbel het hoofdbestandeel maken van ons dieet. Of, om een andere metafoor te gebruiken, moeten we ons regelmatig richten op ons handboek om leiding en begeleiding te verkrijgen, en niet alleen om er iets in op te zoeken als we onze weg kwijt zijn. Niet dat het onwaarschijnlijk behulpzaam zou zijn in zulk een situatie, dan wat fast food zo nu en dan goed kan zijn om op terug te vallen. Maar dan zal je denkelijk niet van plan zijn om er het beste uit te halen – of van onszelf. Dan zal je veel van de ‘lekkernijen’ uit dat grote kookboek missen en zal je toch veel voedingswaarden missen.

De Bijbel is het beste ‘Bio food’ dat wij op tafel kunnen brengen. Wij moeten er alles toe doen om er de meeste en beste ingrediënten uit te halen. Dit kan slechts als ij er ons dagelijks mee voeden. Dat lezen en bestuderen van de Bijbel is onder andere één van de vele werken van geloof die wij in ons leven zullen moeten uit voeren.

+

Voorgaand:

Een Nieuwjaar met een Oud Boek

Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste

Ademen om les te geven

Vervolg

Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

++

Aanvullende lectuur:

 1. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 2. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 3. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 4. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 5. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 6. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 7. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 10. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 11. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 12. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 13. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 14. Voor het maken van een grote reis
 15. Kleurblindheid en verkeerscode
 16. De Bijbel als Gids en als leidraad
 17. Bible a guide – Bijbel als gids
 18. De Bijbel als instructieboek
 19. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 20. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 21. Nut van het lezen van de Bijbel
 22. Het belang van het lezen van de Schrift
 23. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 24. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 25. Missionaire hermeneutiek 1/5
 26. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 27. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 28. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 29. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 30. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 31. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 32. Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doet
 33. Omstandigheden zijn buiten onze menselijke controle
 34. Leef alsof je morgen gaat sterven
 35. De fout is diegene van welke wij niets leren
 36. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 37. Volmaakt in onvolmaaktheid
 38. Het beste van alle dingen is te leren
 39. Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet
 40. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 41. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat
 42. Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren
 43. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 44. Immanente gerechtigheid
 45. Onrechtvaardigheid
 46. God wil u gunst betonen
 47. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 48. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 49. De Knecht des Heren #4 De Verlosser

+++

Nog ander leesvoer

 1. Handboek van die Lewe
 2. ‘n Gebore Christen
 3. Die wapenrusting van God (Nuwe Lewende Vertaling Bybel)
 4. Jongmense wil nie meer sit en luister nie

+++

19 thoughts on “Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.