Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde

Het in het bezit zijn van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap is totaal geen garantie voor de accuraatheid van voorspellingen. Men mag niet vergeten dat profetieën ofwel uit het hart van de mens komen ofwel uit de Geest van God.

Christadelphians (of Broeders in Christus) wereldwijd, zoals de meeste Bijbelgetrouwe Waarheidszoekers, Bijbelstudenten, Getuigen van Jehovah e.a. zijn er zich bewust van dat wij heden enorm veel tekenen zien dat wij in een zeer bijzondere tijd zijn gekomen. Maar de hoop voor de wederkomst van Jezus Christus doet ons echter niet zo ver gaan als de Bijbeldeskundige Allen Barber die eensluidend staat op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde. Volgens ons is die bepaling geen enkele mens gegeven. Zelfs Jezus Christus wist niet eens wanneer hij zou terugkeren.

Gelukkig beweert Allen Barber niet een profeet te zijn en beseft hij dat hij daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven van wat er nu gaat gebeuren. Maar hij getuigt dat er voldoende scherpe aanwijzingen zijn. Zijn studie laat hem merken dat vanuit het Oude Testament een bepaald patroon zichtbaar is, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

cropped-cropped-joni-25051.jpg

Ook wij stellen dat vast. Alsook stellen wij vast dat er nu meerdere natuurrampen voor vallen (meer aardbevingen, tsunamies,etc.) en dat wij de profetie over de oorlog in het land van Eufraat en Tigris (Irak en Iran) ook zagen uitkomen, alsook de kinderen tegen hun ouders in opstand zagen komen, waarna ook de godsdiensten tegen elkaar begonnen te strijden. Dat zijn allemaal tekenen die aan de mensheid zijn gegeven om de komst van de eindtijd te erkennen. Uit al datgene wat wij vandaag zien gebeuren moeten wij wel degelijk onze lessen trekken. Het zijn niet te miskennen tekenen die wij zeker niet mogen negeren. Maar zij laten ons niet zien of het voor vandaag of morgen zal zijn.

De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Maar iedereen moet beseffen dat zelfs Bijbelgetrouwe Godlievende Ware Gelovigen niet de exacte dag zullen kunnen voorspellen.

Geen enkel mens kan de juiste dag met zekerheid zeggen. Wij weten het gewoonweg niet. Maar wat wij wel weten is, dat wij dienen te kijken naar de tekenen der tijden. Zoals in de tijd voor Christus, tijdens Jezus zijn kort leven en vlak na zijn dood bleven de mensen hun oren sluiten voor de boodschappers van God. Ook al mocht de Nazareense leraar al de moeite van de wereld gedaan hebben wenste het merendeel van de bevolking niet naar zijn waarschuwingen te luisteren. Er waren zelfs die Jezus van nabij gekend hadden of leerlingen waren van Jezus zijn discipelen, en toch gaven zij geen gevolg aan Jezus’ waarschuwingen zodat velen in 70 van de gewone tijdrekening voor schut stonden en moesten toezien hoe velen gedood werden en hun mooie tempel werd afgebroken. Hiermee kwam weer eens een profetie in vervulling. En als wij na gaan welke profetieën al in vervulling zijn gegaan mogen wij er op aan dat de laatste drie (of vier) die nog in vervulling moeten gaan, mogen wij er op aan dat deze ook werkelijkheid zullen worden, wat de mens ook moge doen om het tegen te houden.

Als volgelingen van Christus kunnen wij slechts hopen dat alle godlievenden zich goed zullen hebben voorbereid op die verschrikkelijke dag die zal komen, en wanneer hij daar zal zijn, weerbaar zullen staan in de branding en de verschrikking trotseren met het Zwaard van God. Niet met geweld maar met geestelijke sterkte die alles overwint.

Laten wij met goede moed uitkijken naar die lang verwachte wederkomst van Christus Jezus.

*

Graag raden wij u aan het volgende te lezen:

+

Voorgaande

Eindtijd

De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

De Dag is nabij #8 Overzicht

++

Aanvullende lectuur

 1. Hoe de Satan vandaag rond toert
 2. Toename van aardbevingen
 3. Eindtijd
 4. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 5. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 6. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 7. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 8. Is er een komende Eindtijd
 9. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 10. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 11. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 12. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 13. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 14. Messiaanse tijd
 15. Laatste dagen omroepers
 16. Doemdagscenarios
 17. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 18. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 19. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 20. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 21. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 22. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 23. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 24. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 25. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 26. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 27. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 28. Tekenen der Laatste Dagen
 29. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 30. Oorlog in kerkenland
 31. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 32. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 33. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 34. Geroepenen ontkomen
 35. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 36. Blijf waakzaam nu einde nabij komt

+++

Save

Save

Save

2 thoughts on “Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.