De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

Waar willen we het over hebben

Je lijkt tegenwoordig geen krant meer te kunnen opslaan, geen radio of TV meer te kunnen aanzetten of je hoort van rampen. Natuurrampen, aardbevingen, verwoestende tsunami’s, overstromingen of juist extreme droogte, en dus misoogsten gevolgd door honger. In de westerse wereld stijgt de werkloosheid en volgt de ene financiële crisis op de andere en niemand is meer zeker van zijn inkomsten of zijn spaargeld. De maatschappij om ons heen verruwt, we worden in toenemende mate geconfronteerd met religieus fundamentalisme, en het terrorisme dat decennialang op zijn retour had geleken, begint zich weer onweerstaanbaar te verbreiden. De ‘zekerheden’ van onze maatschappij beginnen ons te ontvallen en plaats te maken voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Zijn dit tekenen van een naderend einde? En wat heeft de Bijbel ons daarover te vertellen?File:No to terrorism.jpg

Op die eerste vraag valt niet met absolute zekerheid een antwoord te geven, maar naar die tweede willen we met u gaan kijken. Want een naderend einde betekent uiteindelijk de wederkomst van Christus, en dan wordt het voor ons de tijd om ons af te vragen hoe we daar tegenaan kijken: met blijde verwachting of met angstige vrees? Verwacht in de Schrift echter geen nauwkeurige ‘dienstregeling’ van de gebeurtenissen die ons te wachten staan, hooguit een globale karakterisering. Want hij vertelt ons in dit soort situaties zelden alles wat we graag zouden willen weten (om onze nieuwsgierigheid te bevredigen), maar uitsluitend wat we moeten weten (om niet mee ten onder te gaan).

+

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

Aanverwant:

Rugby Prophecy Day

++

Achtergrond lectuur:

Vuur en vloed als teken

Tekens op aarde en in de lucht

Godsdienst scheidt mensen niet maar verbindt

Tieners gebruiken God voor positief zelfbeeld

Lappendeken als uithangbord

Tot de 99% of de 53% behorende

Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium

Wat betreft Vrede

Luchtbellen en scherven

België en toenemende armoede in Europa

Denkend aan de hulpbehoevenden

Druk op ouderen

Nemen van Risico door de maatschappij

Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken

Folteren van mogelijke Terroristen

De ziel van de terrorist

Voorstel van Obama omtrent oplossing voor Israël

Breivik geen enkeling

Apartheid of rassenverschil systeem #1 Verzwijging en Afzondering

Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw

De waterval naar de banken

God Kijkt toe

Al-Qaida roept Amerikanen op zich te bekeren tot islam

De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst

De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

Advent + Uitkijken naar twee adventen

De Terugkeer van de beloofde Messias

Toekomstverwachtingen

Om de hoek loerende censuur in Verenigd Koninkrijk

In het Engels:

Religion, fundamentalism and murder

Welfare state and Poverty in Flanders #3 Right to Human dignity

Religious Beliefs Founding Fathers U.SA.

How to Live Nonviolently

9/11

Terrorist Attacks

BWA meeting still on despite bombings

Terrorist Attacks & the Father

Consequences of Breivik’s mass murder

Certainty in a troubled world

Secret or public return of Jesus

Why did Christ not reveal the exact time of his second coming?

Looking forward to the return of Jesus Video

Are you ready Video

Increase Earthquakes

Wrath of God – Tsunamis in India coast .

Two State Solution

10 thoughts on “De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.