Uitnodiging voor studiedag 2012

Geachte lezer,

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 10 maart a.s., zo de Heer wil, zal worden gehouden in ‘t Nieuwe Kerkehuis, hoek Daltonstraat/Leusderweg in Amersfoort.

 

Het thema is dit keer: De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Nadere bijzonderheden vindt u in de komende berichten. Wij hopen samen een informatieve en opbouwende tijd met open Bijbel te hebben. Belangstellende familieleden en vrienden zijn ook van harte welkom.

 

Er zijn vier studies: twee ’s morgens en twee ‘s middags. De eerste studie begint om 10.30 uur (u bent welkom vanaf 9.45 uur). Aan het eind van de middag is er tot ongeveer 16.30 gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Tussen de middag bieden wij u een eenvoudige (gratis) warme maaltijd aan, en om 17.00 uur kunt u – voor u op reis gaat – nog een (gratis) broodmaaltijd met ons gebruiken.

 

Het gebouw is te bereiken per auto en bus. U kunt de auto parkeren in een van de zijstraten van de Daltonstraat. Buslijn 8 brengt u in 5 minuten van het NS station tot de deur van ‘t Nieuwe Kerkehuis (halte Daltonstraat). Vertrektijden 15 minuten over en 15 minuten voor het hele uur. Wanneer u wat minder mobiel bent, kunnen wij u ook afhalen van NS station Amersfoort (ontmoetingstijd en -plaats: niet later dan 10.10 uur bij de zitbankjes in de stationshal bij de uitgangen). Geef dit alstublieft op bij aanmelding voor de dag.

Belgische bezoekers kunnen carpoolen indien zij zin hebben om mee te rijden met één van onze broeders uit Haineaut of Brabant. Afspraken hieromtrent kunnen gemaakt worden door ons te contacteren via deze site .

Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend, niet later dan 10.20 in de zaal aanwezig te zijn.

 

Behalve uw reiskosten naar Amersfoort, zijn er voor u geen kosten aan deze dag verbonden. Om de onkosten te dekken zijn vrijwillige giften, in het busje op de lectuurtafel, echter van harte welkom.

 

Wij hopen dat u gebruik wilt maken van deze gelegenheid om, samen met andere Bijbelgelovigen, van deze altijd weer fijne en zinvolle dag te genieten. Wanneer u wilt deelnemen, vult u onderstaande strook in en zendt deze zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 27 februari, in een enveloppe naar bovenstaand adres. Aanmelden kan ook in Nederlands via telefoonnummer 0318-632167, of E-mail: info@broedersinchristus.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Redactie Met Open Bijbel en de Nederlandse en Belgische Christadelphians

 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

Aanmeldingsstrook

 

Naam:  …………………………………………………………………………………    Telefoon: ………………………………………………

 

Adres:  ………………………………………………………………………………….     E-mail: …………………………………………………

 

Het aantal deelnemers dat u aanmeldt (inclusief uzelf) is:  …………

 

Wilt u worden afgehaald van het station?    nee / ja;    mijn verwachte aankomst tijd is  ……………………….uur

 

Indien u een deel van de dag wilt bijwonen, welk gedeelte zal dat dan zijn?                          ochtend/middag

 

Wenst u deel te nemen aan de warme maaltijd tussen de middag?                                                      ja / nee

 

Wenst u deel te nemen aan de broodmaaltijd na afloop                                                                         ja / nee

 

Bijzonderheden betreffende uw eventuele dieet:  …………………………………………………………………………………….

4 thoughts on “Uitnodiging voor studiedag 2012

 1. Vind meer gegevens over deze en een zelfde onderwerp behandelende studie dag:

  In het Nederlands:

  1. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden
  2. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
  3. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
  4. De Dag is nabij #4 Begrijpen
  5. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
  6. De Dag is nabij #6 Uitzien
  7. De Dag is nabij #7 Thema van de dag
  8. Eindtijd / Eindtijd
  9. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
  10. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
  11. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
  12. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
  13. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
  14. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
  15. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
  16. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
  17. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
  18. Is er een komende Eindtijd
  19. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
  20. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
  21. De Bijbel onze Gids #15 Het Heerlijke einde
  22. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
  23. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
  24. Doemdagscenarios
  25. Laatste dagen omroepers
  26. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
  27. Hoe de Satan vandaag rond toert
  28. Messiaanse tijd
  29. Toename van aardbevingen
  30. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
  31. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
  32. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
  33. Welke dag van de komst
  34. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
  35. Jesaja profeet en boodschapper van God
  36. Draagbare Tempel
  37. Door verkondiging ook geruster
  38. Zo maar gerechtvaardigd?
  39. God meester van goed en kwaad
  40. Vandaag 22 September en vooruitzicht op Vrede

   

  In het Engels:

  1. Rugby Prophecy Day
  2. The dark side of our earthly existence

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.