De Dag is nabij #4 Begrijpen

In de voorgaande berichten wezen wij er op dat God de mensheid Zijn Woord heeft gegeven waarin ook de waarschuwingen zaten om hun leven goed te plannen en de toekomst juist voor ogen te houden. Gods zoon verduidelijkte tijdens zijn openbaar leven vele voorzeggingen van de profeten en gaf verdere waarschuwingen omdat de tijd steeds dichter bij kwam.

In zijn waarschuwingen vestigt Jezus de aandacht van zijn gehoor op een aantal gebeurtenissen in het verleden, die we kunnen opvatten als een patroon. En hij drukt ons op het hart, te kijken wat dáár fout was gegaan en die lessen toe te passen in ons leven, om niet zelf net zo in de fout te gaan.

Foster Bible Pictures 0019-1
De Ark van die vreemde man Noach, waarin hij en zijn familie aan de vernietiging kon ontsnappen
Maar om te begrijpen wat daar fout ging, moeten we leren Gods hand te zien in wat er om ons heen gebeurt, en dan vervolgens te begrijpen wat dat betekent. Dat willen we dan doen in studie 2.
Want de mensen van destijds hebben voor het merendeel Gods hand niet herkend in de gebeurtenissen die hen overkwamen. En ze hebben zich gekoesterd in de valse hoop dat het allemaal wel mee zou vallen.
Ze meenden dat God hen wel zou vrijwaren voor de gevolgen van het oordeel dat Hij over hun wereld ging brengen, en hebben Zijn waarschuwingen niet ter harte genomen. Ze namen de waarschuwingen van die ‘vreemde man met zijn ark’ niet ter harte, zodat uiteindelijk alleen Noach met zijn familie ontkwam. Ze namen de waarschuwing van die ‘vreemdeling in hun midden’ niet ter harte, zodat alleen Lot met zijn dochters ontkwam. En ze namen de waarschuwingen van ‘die hoer bij de stadsmuur’ niet ter harte, zodat alleen Rachab met haar familie ontkwam. Geen van die generaties besefte dat God hen, soms eeuwenlang, geduldig de kans had gegeven hun leven op orde te brengen, maar dat die tijd nu ten einde liep. En dat staat daar omdat wijdaarvan moeten leren!

Schrik of troost?

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij … door troost te putten uit de Schriften, zouden blijven hopen. (Rom 15:4, NBV)

Het is echter niet voldoende om in die gebeurtenissen Gods hand alleen maar te zien. We moeten ook begrijpen wat dat betekent, wat nu precies die lessen zijn die wij daaruit moeten leren. In studie 3 willen we daarom dat aspect onder de loep nemen.

+

Voorgaand: De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

Vervolg over de 3° studie tijdens de Studiedag: De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

++

10 thoughts on “De Dag is nabij #4 Begrijpen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.