Aleph als beginletter voor titels van God

In de Bijbel kunnen wij op meerdere plaatsen de Naam van God vinden. In het Hebreeuws wordt deze aangegeven door יהוה , het Tetragammaton* of vierletterwoord, dat wij het best kunnen uitspreken zoals het Hebreeuws, het is te zeggen als ‘Jehovah‘.

In sommige van onze berichten zal u יהוה  afgedrukt kunnen vinden, zodat je duidelijk het verschil met die andere belangrijke persoon in de Heilige Schrift kan zien: יהושע Jehoshua of Jeshua, dat aangeeft dat het Jehovah is die redt: Yeshu ‘= Yeshua (Hebreeuws ) of Jeshua (Germaans). Die Jeshua, die tegenover Jehovah staat, wordt als zoon van God vernoemd en is heden ten dage beter gekend onder de naam Jezus (wat betekent Heil aan Zeus) (Lees meer in De verkeerde held)

De talrijke titels voor God zijn een bron van debat onder bijbelgeleerden.

יהוה

of JHWH [Yehowah (Hebreeuws) of Jehovah (Germaans)] is de enige juiste naam van God in de Tenach, in de zin van een persoonlijke naam.

P Aleph
P Aleph (Photo credit: Wikipedia)

Want God de Almachtige (El Shaddai) of Allerhoogste (Elyon) de Avinu of “onze vader”, zijn verschillende titels, met de nadruk op verschillende aspecten van JHWH (Tzevaot) en de verschillende rollen van God, worden ook gebruikt waarvan sommige beginnen met de eerste letter van het alfabet, de letter Aleph, incluis de volgende:


 •  – El = machtige
 • Elohim
 • – Eloha
 • – ehyeh asher ehyeh
 • Adonai = god, of authoriteit, meester
 • Adon Olam = “Eeuwige Heer” or “Heer van het Universum
 • – Adir

Deze titels kunnen natuurlijk de Naam van God niet vervangen omdat God zelf belang hecht aan het kennen van Zijn Naam en Jezus ons ook laat bidden dat die Naam van God geheiligd wordt.

Enkele andere veel gebruikte titels:

 •      Adir“ene sterke
 •      Adon Olam“Meester van de Wereld”
 •      Aibishter “De Allerhoogste” (Jiddisch)
 •      Aleim soms gezien als een alternatieve transliteratie van Elohim
 •      Avinu Malkeinu “Onze Vader, onze Koning”
 •      Borede Schepper”
 •      Ehiyeh sh’Ehiyeh“Ik ben die Ben”: een moderne Hebreeuwse versie van Ehjeh asher Ehyeh
 •      Elohei Avraham, Jitschak Elohei ve Elohei Ya `aqov” – God van Abraham, God van Izak en de God van Jakob
 •      Elohei Sara, Elohei Rivka, Elohei Leah ve Elohei RakhelGod van Sarah, God van Rebecca, God van Lea, en de God van Rachel”
 •      El ha-Gibbor “God de held ‘of’ God de ene sterke of “God de krijger
 •      EmetWaarheid”
 •      E’in Sof – eindeloos, oneindig“, Kabbalistische naam van God
 •      HaKadosh, Barukh Hu (Hebreeuws); Kudsha, Brikh Hu (Aramees) – “De Heilige, Gezegend is Hij” “De ene heilige”
 •      HaRachaman de Barmhartige”
 •      Kadosh Israël –  Heilige van Israël”
 •      Melech HaMelachim “De Koning der koningen” of Melech Malchei HaMelachim De koning, koning der koningen“, om superioriteit te betuigen tegenover de aardse heersers titel.
 •      Makom of HaMakom letterlijk “de plaats“, misschien betekenende  “De alomtegenwoordige“, zie Tzimtzum
 •      Magen Avraham schild van Abraham”
 •      Ribono shel `Olam ” Meester van de Wereld “
 •      Ro’eh Yisra’elHerder van Israël”
 •      Tzur Israël –  Rots van Israël”
 •      Uri Gol “De nieuwe HEERE voor een nieuw tijdperk(Richteren 5:14)
 •      JHWHYireh (AdonaiJireh)  –  “De HEERE zal geven” “De Heer zal voorzien” (Genesis 22:13-14)
 •      YHWHRafade Heer die geneest” (Exodus 15:26)
 •      YHWHNiss “i (AdonaiNissi) – ” De HEERE, onze Banner “(Exodus 17:8-15)
 •      YHWHShalomDe HEERE, onze vrede” (Richteren 6:24)
 •      YHWHRo’i“De HERE mijn Herder
 •      YHWHTsidkenuDe HEERE, onze Gerechtigheid” (Jeremia 23:6)
 •      JHWHSamma (AdonaiSamma) – “De HEER is aanwezig” (Ezechiël 48:35)

Voor een vollediger lijst van titels en namen ga naar onze bladzijde: Eigenheden van God of mogelijke toeschrijvingen, titels of namen voor God.

En vergelijk met de Eigenheden of titels aan Jezus toegeschreven.

Door duidelijk de oorspronkelijke tekst en Hebreeuwse namen te plaatsen kan men duidelijk zien over wie het in de tekst gaat terwijl, als men “Heer” plaatst, men niet weet of het over de “Heer des Heren” (de Allerhoogste Jehovah God) of “Heere Heere” of over “de Heer des heren” (de gevolmachtigde van Jehovah, Christus Jezus), de “Heer” (God de Vader of de Zoon van God), of de heer (de hogergeplaatste, burger). De “Koning van de koning der koningen” wordt in hedendaagse Bijbelvertalingen ook niet meer zo vaak geplaatst om dat men de veelvoudige herhaling weg laat, maar deze wel een duidelijk verschil te kennen geeft met Jezus die Koning van de koningen mag zijn op aarde, onder de Allerhoogste Koning Jehovah God.

Jeffrey Pierce schrijft: “Aleph staat letterlijk voor ‘het begin’, en The Awakening biedt het eerste verloop van het begin van ‘het einde’ aan. Het is verbonden met acharit Hayamim, of het ‘einde der dagen’ besproken in de Hebreeuws profetie en het is Aleph (die een numerieke waarde van 1.000 heeft) dat wordt gebruikt door de Hebreeuwse mystici om te berekenen dat het einde zal komen 6000 jaar in dat juiste perspectief van de cultuur van deze tijd. Hoewel het eenvoudig kan worden gezien als een symbool op een pagina, is Aleph de eerste hint dat er meer is aan het verhaal dan alleen maar de roman zelf. “

De twee meest gebruikte benamingen voor godheid in de Hebreeuwse geschriften zijn:  “Elohim” voor “God”Dit is een woord in het meervoud, en wordt ook vertaald als ‘goden’ in de TaNaK of Tenach – zie Exodus 20:3 bijvoorbeeld) en  [“YHWH“,  “YHVH” , “JHVH” of “JHWH” Jehovah (Hebreeuws) = Jehovah (Germaans) veelvuldig vertaald als Yahweh, Jahweh of Jahwe.] Het enkelvoud van het woord “Elohimwordt uitgesproken als “el” en ziet er zo uit in het Hebreeuws:

*Opmerking: De vier-letterige naam voor de God van Israël is JHWH (יהוה Hebreeuws). Het is de belangrijkste naam van God in het jodendom, en wordt meestal gebruikt in de Hebreeuwse geschriften. Het is ook bekend als het Tetragrammaton, een term uit het Griekse τετραγράμματον, wat betekent “[een woord] met vier letters”.

יהוה

De Naam van de Vader tegenover de naam van de zoon

File:Tetragrammaton-related-Masoretic-vowel-points.png

+

Lees ook:

 1. God versus goden
 2. Geloof in slechts één God
 3. Is God Drie-eenheid?
 4. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 5. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 6. Jehovah Yahweh Gods Name
 7. Gebruik van Jehovahs naam
 8. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 9. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 10. Belangrijkheid van Gods Naam
 11. Goddelijke Naam
 12. Spelling van Bijbelse namen
 13. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 14. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 15. Bijbelvertalingen NBV blijft vragen oproepen
 16. Twee Vertalingen in deze Herfstmaand #2 Naardense Bijbel
 17. 3de Nieuwe Bijbelvertaling Oosterhuis Vertaling
 18. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 19. Gods Naam bevestiging van beloften
 20. Als deelgenoten komt Jehovah ons ten goede

8 thoughts on “Aleph als beginletter voor titels van God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.