Het grote ideaal van deze tijd

Iets om op te kauwen

Kennis wordt vaak gepromoot als het grote ideaal van deze tijd.
Er zijn wetenschappers, professoren en academici in overvloed die allemaal vooruitgang in kennis nastreven. Maar het lijkt erop dat hoe meer academische kennis een mens krijgt, hoe meer het hem wegleidt  van de realiteit van de ware wijsheid en een goede gang van het leven. Want de wijsheid is meer dan kennis.
Het is het juiste gebruik en toepassing van kennis in plaats van passieve kennis zelf.

Nuclear Knowledge Management abstraction
Nucleaire of hogere kennis gewenst?
Wetenschappelijke kennis heeft geen capaciteit om iemand van ons te bevrijden uit de tegenwoordige kwaadaardige omgeving. Een mens kan van alles van de ongelooflijke fysieke logica van het universum begrijpen en nog geen haar wijzer zijn in de loop van verlossing dan een ongeschoold kind. Zijn briljante kennis maakt hem blind voor de reddende hoop van het Woord van de Waarheid.

Ware wijsheid kan worden gedefinieerd als het doen van datgene wat  het beste is ten aanzien van de huidige toestand. Het kan eventueel zijn wat we niet van plan waren op het eerste gezicht alsook niet wat we eerst het beste en gemakkelijkste dachten te zijn, want “het komt de mens niet toe zijn schreden te richten.” Hoe kunnen we beslissen wat de betere richting is ? Hoe kunnen we de juiste en verstandige keuze maken voor onszelf en ons gezin?

Door een constante dagelijkse heropvoeding en het lezen van Gods Woord. De weg naar ware wijsheid is te zien in de absorptie van de beginselen van God en het erkennen dat “de vreze des Heren het begin is van de wijsheid.” Een dergelijke houding komt alleen doordat goddelijke kennis wordt toegelaten om zijn volledige en juiste impact te hebben.
Een kennis ontwikkelt zich tot wijsheid wanneer het praktisch, nuttig, echt en de moeite waard wordt. De wereld zou kunnen overwegen het Woord van God net zo dom en zinloos te zijn, maar het zal uiteindelijk worden gezien als veruit superieur, zoals Paulus uitgedrukt heeft:  “O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van God.”

Tijd – de basis voor goede relaties.

Bro John A (NZ) 48 ter – verzameld uit vele broeders ‘bijdragen en vertaald door Marcus Ampe

8 thoughts on “Het grote ideaal van deze tijd

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.