Tijd voor dit en dat

In ons leven is er voor alles wel een tijd.

Als wij ter wereld komen zijn wij eigenlijk van niets bewust en ondergaan gewoon de dingen terwijl het onze ouders zijn die hun tijd vreugdevol mogen beleven bij het krijgen van een kind. Dat kind moet door hen grootgebracht worden waarbij er ogenblikken komen die niet zo vreugdevol zijn als bij de eerste stappen of eerste woordjes van het kind. Het opgroeiende kind wordt meer bewust van wat er gebeurt in haar of zijn leven, en ondervind ook dat niet alle dingen in dat leven rooskleurig en aangenaam zijn.

In ons leven komen wij meerdere fijne momenten tegen, maar ook minder fijne. Wij leren ons sterk te houden in moeilijke periodes terwijl wij zo veel mogelijk trachten te genieten van de fijne momenten van het leven. Dagelijks worden wij wel met het één of ander geconfronteerd waarbij wij ons minder goed bij voelen. Maar wij mogen ons gelukkig prijzen als wij niet met oorlogen en geweld worden geconfronteerd en mogen leven in een relatief rustige wereld met tamelijk wat comfort. Er zijn mensen die het met heel wat minder moeten doen dan wij. Ook zij moeten hun geluk trachten te vinden in de kleine dingen.

Zoals zij niet kunnen ontsnappen aan momenten van pijn en verdriet moeten wij ook moeilijkheden incasseren die mee ons leven zullen bepalen.

Velen van ons hebben een goed gevuld, druk bestaan. Met al dat werk dat men moet verrichten om het inkomen te verzekeren, is er dikwijls niet veel tijd over voor zichzelf, laat staan voor een ander.

Met momenten lijkt het wel dat de tijd ons inhaalt in ons snelle leven. Voor dat we het goed beseffen zijn wij al zoveel dagen of maanden verder. Dan moeten wij tot de conclusie komen dat wij dit of dat werk dat wij graag hadden willen doen, toch niet gedaan hebben gekregen.

Telkenmale als wij het kalenderblad omdraaien beseffen wij dat er in de vorige dagen en weken niet genoeg tijd over was gebleven voor onszelf. Dit kan voor sommigen soms zelfs tot frustratie leiden.

Allerbelangrijkst is dat de meeste mensen door de drukte van het dagelijks leven wel zien wat er in hun wereld gebeurt, maar weinig of niet denken aan een wereld die veel beter is dan de huidige wereld. Zij spenderen praktisch geen tijd aan de geestelijke aspecten die in weze eigenlijk veel belangrijker zijn.

Men kan wel dankbaar zijn voor wat de ouders hebben gedaan voor ons, maar hoe vaak vergeten mensen niet wat hun hemelse Vader continu doet voor hen?

Neem jij zo nu en dan eens tijd om te denken aan de Goddelijke Schepper, aan wie je eigenlijk je leven hebt te danken?
Neem jij wel eens tijd om Hem te bedanken voor al de goede dingen die op je af mogen komen?

In ons leven zijn er heel wat momenten dat wij keuzes moeten maken en moeten beslissen wat te doen of welke weg uit te gaan. Een heel belangrijke beslissing in ons leven is het willen zoeken naar de juiste weg naar God. Ook al vergeten heel wat mensen dat zij God nodig hebben, moeten wij er ons van bewust zijn dat Hij de beste toeverlaat in ons leven is. Op Hem zullen wij in alle ogenblikken kunnen vertrouwen. Door Hem als Gids voor het leven kunnen wij ons al heel wat onheil besparen en zullen wij ons een leven kunnen verzekeren dat heel wat beter is dan het huidige leven dat wij nu op deze aardbol moeten ondergaan.

Laten wij daarom niet vergeten dagelijks wat bezinningstijd te voorzien, met enkele minuten die wij aan God willen geven, om met Hem een gesprek aan te gaan, wie weet wat dingen te vragen, maar ook om Hem te danken, te loven en te prijzen.

Geef jezelf tijd een eigen stilte moment en tijd met God.

Hoe dichter wij bij de eindtijd of de laatste dagen komen, hoe belangrijker onze tijd met God en voor God zal zijn. De Mensenzoon, Jezus Christus, de zoon van God, heeft zijn volgelingen de opdracht gegeven om uit te gaan in de wereld om het Goede Nieuws te verspreiden. Het is nu aan de gelovigen die zich christen noemen om die opdracht van Jezus uit te voeren en om dan ook tijd te maken om met anderen over God en Zijn Koninkrijk te praten. Hoe meer dat er gepredikt wordt en de Naam van God verspreid raakt hoe eerder zal dat Koninkrijk van God komen waarin de tijd van geen tel meer zal zijn, omdat zij die in die Nieuwe Wereld zullen toegelaten worden oneindig lang zullen kunnen verder leven zonder zich nog zorgen te moeten maken.

+

In het Frans / en français: Du temps pour ceci et cela

In het Engels / In English: Time for this and that

Vervolg: Bijbel tekstfragmenten bij Tijd voor dit en dat

Bible fragments by Time for this and that

Bible fragments by Time for this and that

Fragments bibliques par Temps pour ceci et cela

Bibeltextfragmente zur Zeit für dies und das

Voorgaande

1440 minuten elke dag

86 400 seconden

Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

Op weg naar 2014-2015

Geestelijke vorming tot heiligheid #1

Eindtijd

++

Aansluitend

 1. Geen tegengesteldheid voor de tijden
 2. Een tijd voor alles
 3. Voorbijgaan van Tijden
 4. Alles gaat voorbij
 5. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 7. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 8. Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken
 9. Materie en tijdelijkheid
 10. Beslissen wat we moeten doen met de gegeven tijd
 11. Indien u nu zou sterven
 12. De eeuwigheid hangt af van deze korte tijd op aarde
 13. Onze tijd is slechts één maal
 14. Stilte is van niemand en van iedereen 2
 15. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 16. Op uitkijk staand op de wachttoren
 17. Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen
 18. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 19. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 20. God aanbidden als het gevoel er niet is
 21. Het niemand of niets in de duisternis
 22. Keuze van levende zielen tot de dood
 23. Kwetsbaarheid en vertrouwen samen gaand
 24. Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering
 25. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 26. Tijden van herstel

+++

Verder aanverwante teksten over tijd

 1. Tijd 1
 2. Tijd 2
 3. Regie van de tijdgeest
 4. Vroeger of heden – wat is voor u de beste tijd
 5. Ga en groei
 6. ‘Heer, waar bent U?’ en de belofte van nieuw leven
 7. Tijd voor pauze
 8. Stil zijn bij God in een lawaaiige tijd
 9. Stilte
 10. Angst is trots?! | Hoe om te gaan met bezorgdheid in een onzekere tijd
 11. God beschermt je! Altijd?!
 12. De straf van herstel?
 13. Boven de storm // Nunc est bibendum: Atay
 14. Niet alles hoeft…
 15. Laat het varen
 16. Het ligt niet aan de hemel
 17. Wegen naar wijsheid in woelige tijden
 18. Het begin van alle wijsheid

3 thoughts on “Tijd voor dit en dat

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.