Rellen in Frankrijk en Belgë

Voor de 17de nacht op rij zijn er weer rellen geweest in Frankrijk. 373 wagens werden in brand gestoken en er werden 212 personen aangehouden, melde de nationale politie. Opgepikte vreemdelingen werden ook dadelijk het land uitgezet. Ook in België dachten jongeren, maar ook volwassen aandachtzoekers het voorbeeld van de Franse amokmakers na te volgen om zich beter te voelen. In Brussel werd kat en muis gespeeld tussen enkele honderden allochtone jongeren en de politie die met duizenden manschappen en enkele waterkannonnen paraat was. 

Via weblogs op het internet was opgeroepen om zaterdagavond om 20 uur te verzamelen aan de Beurs. Het ‘ordewoord’ was om alles kapot te slaan en in brand te steken. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat veel jongeren gevolg hadden gegeven aan de oproep. Tot rond half negen. Alsof iemand een teken had gegeven, begaven alle jongeren zich naar de Henri Mausstraat naast de Beurs. Daar grepen ze alles wat los en vast hing en gooiden met tafels en stoelen.Alle café-uitbaters in de buurt haalden vliegensvlug hun klanten en meubilair naar binnen. Achterna gezeten door de politie verspreidden de relschoppers zich snel in de kleine straatjes rondom de Grote Markt, maar de politie kon toch een vijftiental jongeren oppakken. (Bron Tine Hollevoet, KLD)

Discours de Dominique de Villepin à la terrass...
Discours de Dominique de Villepin à la terrasse de la Maison de l Amérique Latine - Image by Nicolas_Mauduit via Flickr

Op verschillende plaatsen in de Luikse stad Liège werden er brandstichtingen gepleegd. Dat Ans, Frameries en Ottignies op het lijstje voorkomen van plaatsen waar men voertuigen in brand heeft gestoken kan men nog plaatsen rond de sociale problemen in die streken, maar Sint-Niklaas, Gent en Dilbeek konden vreemd genoeg ook op het lijstje komen te staan.

Men kan vaststellen dat het hoofdzakelijk een probleem van frustraties is maar dat het niet hoeft gebonden te zijn aan het Islamitisme. Integendeel kan men vaststellen dat bij al die geweldenaars God of Allah ver te zoeken is. Weinigen er van lezen de Koran of de bijbel. In Frankrijk moet men zelfs vaststellen dat er vele jongeren bij zijn die onvoldoende scholing hebben gevolgd om zich verder te verdiepen in enige vorm van literatuur of om er interesse voor te hebben.
De overheid denkt dat  de torenhoge sociale woonblokken van dertig jaar geleden een probleem vormen. Maar die ouderdom rechtvaardigt nog niet dat zij er al zo verschrikkelijk vervallen uit zien. Het probleem moet daar toch ook bij de bewoners hun mentaliteit gezocht worden. Hoe konden zij hun woonst en hun omgeving zo laten verloederen?

In sommige Belgische sociale wijken ziet men een aankomend gevaar ook opduiken. Bepaalde bevolkingsgroepen blijken geen aandacht te schenken aan hun woonomgeving. Het lijkt hen helemaal niet te interesseren hoe iets er uit ziet. In de jaren tachtig propte de overheid in Frankrijk duizenden migrantenfamilies in de kleurloze sociale blokken samen. De blokken barstten uit hun voegen, de sociale problemen stapelden zich op. Het getto was geboren. Het samen voegen van dezelfde klassen en rassen en de verwaarlozing in de opvolging van die groepen heeft tot de onrustige toestand van vandaag geleid.

In de probleemwijken van Toulouse loopt een stadsvernieuwingsproject ter waarde van 316 miljoen euro. Oude woonwijken worden gesloopt en langzaam vervangen door moderne huizen die ook centrumbewoners naar de buitenwijken moeten lokken.Bulldozers rijden op en neer op een bouwterrein in Bagatelle, aan de overkant van het kantoor van Jean-Pierre Lloret (UDF), de lokale afgevaardigde van de burgemeester van Toulouse. Lloret heeft alle probleemwijken onder zijn hoede. ,,Investeren, investeren, we doen al twintig jaar niets anders”, zegt Lloret. ,,Dat is de kern van het probleem niet. Hier zijn scholen en zwembaden, hier wordt geld in gestopt. Het haalt alleen niets uit. De Fransen zijn weggetrokken en alleen de Noord-Afrikanen zijn overgebleven. Er is absoluut geen mix.”  (Bron: Ine Roox, De Standaard)

Dat kan alleen veranderen als de buurt er wat aangenamer zal uitzien. Met speeltuinen, parkjes en nieuwbouw. ,,En daarmee zijn we bezig”, zegt Lloret geagiteerd. ,,Maar denk je dat wie van plan was terug te keren naar de periferie, daar na die rellen nog erg veel zin in heeft?”

De wijkburgemeester klaagt een mentaliteitsprobleem aan. ,,De ouders van die jongeren zijn veel te passief”, vertelt Lloret. ,,Soms zijn het kinderen van acht jaar die met stenen gooien op straat. Meestal komen ze uit eenoudergezinnen. Vader ervandoor, en moeder kan haar jongens niet de baas. En bij mij komen ze uithuilen, mijn ‘contact met de burger’ lijkt wel het spreekuur van de huisarts.”

Schoolresutaten vallen tegen en de leraren zijn al blij als ze de discipline houden in de klas.  Allochtone jongeren zijn sneller schoolmoe en vinden moeilijker een baan. Het bracht de Franse premier Dominique de Villepin op het voorstel de leeftijd voor een leercontract te verlagen van 16 naar 14 jaar. De onderwijswereld reageert afkeurend. Ook juf Isabelle Mombet. De overheid moet streven naar een goede sociale mix, klinkt het, en de getto’s breken.
Vreemd genoeg kan men rond de jongeren verschrikkelijk uitziende gebouwen zien, waarvan men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat in zulk een vuile troep mensen kunnen wonen. Geld schijnt een probleem te zijn, maar als men dan hoort wat sommige van die jongeren blijken te verdienen, kan ik slechts vaststellen, dat zij met een verkeerde handel meer binnen krijgen per maand dan dat ik verdien tijdens diezelfde periode. Zij worden echter wel helemaal opgezogen in hun louche praktijken en sommige maken reeds van hun 8 jaar deel uit van bepaalde groepen die zelfs een hiërarchistische opbouw hebben in 7 tot 8 trappen (linges).
De rellen zijn koren op de molen van extreem rechts en de armen betalen uiteindelijk de prijs. Vooral als in hun probleemwijken hun enige vervoermiddel om gemakkelijk het werk te bereiken ook nog eens vernietigd wordt, en zij hun kinderen niet meer in de scholen kunnen plaatsen terwijl ze moeten gaan werken, doordat deze zijn afgebrand.
Sommige mensen worden echt bang doordat vlak naast hun woonst ook kernpunten van de muiters zijn of kraakpanden waar smokkelwaar of brandbommen worden opgeslagen.
Voor hen die zich uit het slop willen werken is er het adres van verblijf dat een slechte naam draagt en kan het postnummer al een teken aan de wand zijn voor de baas om de gegadigde geen kans te geven.
Ook is het spijtig dat de allochtonen een kwalijk etiket opgeplakt krijgen. Nog erger wordt het wanneer men die groepen gaat stigmatiseren onder verfoeilijke Islamieten.
Indien zij echter echte Islamieten zouden zijn en goede gelovigen zou men moeten vaststellen dat zij zo niet zouden mogen handelen volgens de Koran. In de Gewijde Geschriften worden heel wat andere leefregels voorgesteld. De liefde voor God of Allah is meestal ver te zoeken. Ook het respect voor Gods schepping kan men in zulk een handelswijze niet vinden en zal vermoedelijk ook verfoeilijk zijn in Allahs ogen. Jehovah, de enige ware God, voor wie men tittels gebruikt als Allah, Jahweh, De Ware, De Enige, De Allerhoogste, is een God die geweld verfoeit en een God die Liefde wenst tussen al Zijn Schepselen.
Wij horen allemaal liefde voor elkaar te koesteren en elkaar ook als broeders en zusters nabij te staan. Indien wij allemaal onze verantwoordelijkheid zouden hebben opgenomen zou het niet zo vergekomen zijn.
Marcus Ampe
+

7 thoughts on “Rellen in Frankrijk en Belgë

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.