Wie brengt het Kwaad over ons

Sommigen willen met aandrang beweren dat het God is die al dit kwaad over ons brengt.
Misschien kan men wel verwijzen naar de godsdiensten, maar dat is helemaal iets anders dan naar de Schepper van alles wat ons omgeeft.
In de Oude Hebreeuwsche Geschriften kunnen wij voldoende aanwijzingen vinden dat het niet Jehovah, de God van hemelen aarde is, die de maker zou zijn van al het slechte.

Jehovah is volmaakt, wat maakt dat ook zijn denken zonder fout is. Al zijn wegen zijn recht houdt in dat bij Hem geen afwijkende gedachte is. Zijn Geest wijkt niet van het goede denken. Ook melden ons vele teksten dat Jehovah een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is.

Jehovah is een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij Hem is de misdaad niet welkom. (Ps 5:4) Vandaag zien wie vele zaken die wij als misdadig moeten aanschouwen en aldus niet aanvaardbaar kunnen zijn alsof God hiervoor de opdracht zou gegeven hebben.

God is volledig zonder kwaad en wenst ook geen kwaad. Hij vervloekt zelfs het kwade.

Kan dan uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad komen? (Kla 3:38) Daar moet ik wel zeggen dat God ook straft en ook wel verschrikkelijke dingen laat gebeuren. Is Hij daarom diegene die het Kwaad veroorzaakt of die het Kwaad  laat geschieden? In zekere zin laat Hij wel toe dat het gebeurt, maar daar ligt ook een oorzaak aan. In het boek Job vinden wij hier duidelijk antwoord op. De eerlijkheid van Jehovah zo wel als de eerlijkheid van Zijn volgelingen werd door Satan in vraag gesteld. De vraag was of de mens God wel zou volgen als hen niet enkel en alleen het Goede voorgelegd werd.

Vele geestelijke schrijvers in het verleden hebben met die gewetensvraag geworsteld. Ook op het net zullen er vast en zeker al heel wat woorden gevloeid hebben over die vraag waarom God al die moeilijkheden en problemen heeft toegelaten?

Augustinus dacht dat het kwade geen substantie was. Het slechte is geen hoofdzaak, maar wel een bijproduct van de vrijheid die ons is gegeven. Elk wezen heeft gevoelens gekregen. Elke mens heeft hersenen gekregen waar het mee kan denken en handelen. Dan zou men de vraag kunnen stellen waarom niet iedereen zulke goede hersenen heeft en niet zulk een goed lichaam. Weer eens moeten wij dan teruggrijpen naar het Oude Testament en naar de eerste mensen. Zij hebben verkozen een ander pad op te gaan. hun denkvermogen hebben zij vrijwillig laten afdwalen. Maar nu is het zo dat indien er eens een fout  in iets zit het gevaar bestaat dat die fout zich verder voort zet. zo is het ook met de mens geweest. Zijn ingedeukte hoedanigheid heeft weer gedeukte verspreidingsvormen opgeleverd.

Evil Iphone
Kwaad in het kind. - Evil Iphone - Image by mastrobiggo via Flickr

God heeft wel toegekeken, maar Hij heeft Zijn Schepping vrijheid gegeven en de mogelijkheid om er mee om te gaan. Maar zij moeten dan ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden en de moeilijkheden die zij tegenover anderen brengen, door hun eigen schuld.

Het kwade dat deze wereld overspoeld is het gevolg van de zonde. De rellen, oorlogen en geweld, het lijden en moeilijkheden waar wij moeten tegen aan kijken zijn gevolgen van menselijke handelingen, waar zij zelf voor verantwoordelijk moeten zijn. Het is niet Jehovah die mensen aanzet om het kwade te doen. Hij laat het wel gebeuren en laat het ook als deel van Zijn plan bestaan. Hij gebruikt alles om ons tot les te zijn. Hij laat het bestaan om ons dingen te laten inzien, om ons te straffen waar nodig, maar ook om ons te sterken en verder vooruit te helpen in dit leven. Jehovah is niet de veroorzaker van het kwaad, maar wel de toelater en de regeerder van het kwaad in die mate dat Hij over al het gebeuren wel kan beschikken. Hij kan alles zo maar laten bestaan of ook zo maar tot een einde brengen. In die mate kan Hij wel de Meester  genoemd worden van Goed en Kwaad, want alles behoort Hem trouwens toe.

Vanaf het begin der mensheid was er de boom van goed en kwaad. De boom der beproeving. Iedereen heeft nog steeds voor zich de keuze tussen de kennis van het goede of van het kwade. Voorspoed en zegen kan ons allen te beurt vallen indien wij de juiste keuze maken. Maar wij kunnen niet onderuit kruipen aan wat onze naaste ons toe brengt of aan wat de erfzonde over ons gebracht heeft.

Bij momenten lijkt het er op dat God de mens verweest achter laat. Elke gelovige kan er echter van verzekerd zijn dat God Zijn kinderen niet in de steek zal laten. Hij heeft zelfs een enig geboren Kind aan de mensheid aangeboden, waarmee zij allen een zalig en eeuwig leven mee kunnen verdienen. Elkeen heeft echter zelf de keuze te maken voor zichzelf.

19 thoughts on “Wie brengt het Kwaad over ons

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.