God in Australische Grondwet

 

Op 2 maart in 1898 stond de Romeins Katholiek Patrick Glynn er op dat in de Australische Grondwet op lijn 2 zou ingevoegd worden: “nederig vertrouwend op de zegeningen van de Almachtige God”.

English: This image shows a photograph of Patr...
Patrick Glynn, Australisch politicus -1898. (Photo credit: Wikipedia)

Vele leken hielden niet van die gedachte en hadden liever gezien dat er geen verwijzing naar God in de grondwet zou gestaan hebben. Ook de Zevende Dag Adventisten waren tegen die opname. De kerken verzamelden zo veel handtekeningen dat de volksvertegenwoordigers er van overtuigd geraakten dat de grondwet nooit zou goedgekeurd geraken zonder de opname van de verwijzing naar de Schepper.

Voor Europa zijn er ook wel handtekeningen verzameld. Maar deze, en de verzoeken van vele Christelijke instellingen, hebben niet veel uit gehaald.

Voor wie de oude debatten wil volgen: Official Report of the National Australasian Convention Debates. Wednesday, 2nd March, 1898.

+

Betreft de Wetten van God en wettelijk verloop van een land, lees de reeks over de Joods-christelijke traditie:

Men of faith

Built on or Belonging to Jewish tradition #1 Christian Reform

Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws

en: Judeo-Christian values and liberty

 

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.