Wat betreft On religion and science

Vanaf nu willen wij het over een andere boord gooien en ook anderen hun mening hier plaatsen om ons verder gemeenschappelijk te doen denken en zoals de schrijver van het artikel ook aan haalt gebruik te maken van de prachtige moderne hulpmiddelen die wij ter beschikking hebben om te communiceren. Het is nuttig om ze ook te gebruiken om verder te studeren, te onderzoeken, te debatteren en er uit te leren.

De wereld hoeft ook geen voorschotje klein te zijn, maar kan door de elektronische hulpmiddelen hier vlak op onze schoot liggen.

Citaat

On religion and science

On religion and science

 

Iets waarover iedereen wel iets te zeggen heeft en dat zeer cultureel gebonden is, is religie. Ik ben hier al in contact gekomen met, eerst en vooral, hindoes, moslims, christenen, sikhs. Dat zijn zowat de voornaamste. Het duurde niet lang voor ik de gelegenheid nam om het onderwerp op tafel te brengen. En voor de tweede keer was ik opnieuw volledig uit m’n lood geslagen. De eerste keer was in LA, vier jaar terug. Daar werden Yi, Geert, Wouter en ik geconfronteerd met de creationisten. Voor onze westerse en verlichte geesten was dat een enorme cultuurschok. Al had je er al van gehoord, om het dan ook in actie te zien was onvoorstelbaar.

 

Wel een tweetal weken (al zo lang?) terug werd ik geschokt door Ihab en in mindere mate door Amar. Ihab en Amar zijn moslims uit Sudan. Ze zijn zeer gelovige moslims. Ihab wel nog een stuk geloviger dan Amar. Het klinkt raar en de word-spellingcorrector herkent het woord niet. Hoe kan je nu geloviger zijn. Inderdaad, Ihab interpreteert de Koran op een zeer letterlijke wijze, een conservatief gelovige is hij dus.

 

Hij gelooft dat de koran het heilige woord is. Niet zoals de bijbel is de koran geschreven door 1 man. Een man die in rechtstreeks contact stond met God (BAM, slag in m’n gezicht). Daarom is het ook zo heilig en zo correct en niet voor interpretatie vatbaar. God schiep de mens en daarbij verwerpt hij de evolutieleer als: ‘Just a theorie’ (slag in m’n gezicht).

 

De discussie ging eigenlijk over de link tussen religie en wetenschap. Mijn standpunt is dat religie en wetenschap niet mogen vermengd worden met elkaar. Beide hebben een verschillend doel en de ene is er niet om de andere te bevestigen noch te ontkrachten. Het gebruik van de wetenschap om aan te tonen dat God bestaat is ‘in vain’, verloren moeite. Iemand die waar geloofd is heeft geen bewijzen nodig. Indien hij dat wel wilt, ontkracht hij z’n eigen geloof. Want juist dat geloof is gefundeerd op een of andere tekst. Het nagaan van de waarheid van de teksten is even vruchteloos. De teksten zullen ofwel in de letterlijke zin geloofd worden of worden ze volgens een bepaalde sleutel geïnterpreteerd. Beide methoden zijn niet gevoelig aan wetenschappelijke ratio. Geloof draait om zingeving, niet om verklaring. Wel is er een verschil tussen de natuur en sociale wetenschappen. Als ik zeg zingeving duid ik op een manier waarop mensen hun leven kunnen invullen of aanvullen en daarbij geeft het geloof ook een verklaring aan bepaalde gebeurtenissen.

 

Zo dacht Ihab er niet over. Hij vertelde me dat wetenschappers een gigantisch grote schedel gevonden hadden van een oermenssoort de leefde voor de mensen hier waren. Ik denk dat het een zeer sterk geëvolueerd ras was die dan gestraft werd door god. Ik weet het niet, maar bon er was een bewijs gevonden dat het verhaal in de koran waarheid was, non-fictie. Hij vond die ene foto op het INTERNET voldoende bewijs om aan te tonen dat er op deze aardbol een reuzenmensenras heeft rondgelopen (slag in m’n gezicht). Sommigen zullen misschien een flits van “Zo’n onnozelaar” door hun hoofd hebben zien gaan, maar dat is het schokkende: het is helemaal geen onnozelaar! Daar verstond ik me niet aan. Hoe kon een jonge gast zulke onlogische incoherente gedachtekronkels maken.

 

Het wetenschappelijk bewijs van die reuzenmensen had hij opgebracht als tegenargument voor de evolutietheorie. Wetenschap is iets evoluerend. Het is nooit af en daarom niet noodzakelijk juist. Maar hij gebruikt wel een vorm van wetenschap (foto, een observatie) om een verhaal te bewijzen. Daarmee doet hij niet alleen de wetenschap onrecht aan, maar ook zijn geloof. Waarom dan ook geloven in wetenschap als er morgen iemand een theorie kan opbrengen die deze van de evolutieleer ontkracht. Zeker wanneer je over een boek beschikt waarin het allemaal al staat. En van dat boek ben je zeker dat het waarheid is.

 

Daarom dus vind ik dat je wetenschap en religie niet kan vermengen. Wetenschap is geen religie noch omgekeerd. Beide vonden ze dat wetenschap hun geloof versterkte. Ik stond weer perplex. Dat heeft dan een diploma, maar kan niet eens reflicheren! Je zou denken dat je toch een beetje consistent moet zijn in je betoog, maar niet in Sudan blijkbaar. Daar kan je jezelf ingenieur noemen zonder dan ook maar een nota te begrijpen van de doelstellingen van wetenschap. Hij zei het dan ook verschillende malen: De zaken die worden bevestigd door de wetenschap neemt hij mee, maar wat tegen de religie ingaat laat hij links liggen. Hij zag er ook het kwaad niet van in.

 

Wel, als het tonen van een afbeelding van Mohammed heiligschennis is dan is dat wat Ihab en zovele andere doen minstens even erg en onrespectvol voor mijn cultuur. Ik ben blij dat ik in België ben opgegroeid dat de cultuur waarin ik leef een verlichting heeft gehad en dat deze nog steeds levendig is in bepaalde zielen van de maatschappij. Terzelfder tijd is dit een teken dat al het werk, de inspanningen, de opoffering van zoveel mensen voor ons van onschatbare waarde zijn en niet mogen vergeten worden. Wij zouden onze verworvenheden met meer vuur mogen verdedigen, want voor we het weten zijn we ze kwijt.

 

Ik was wel van mezelf geschrokken hoe sterk mijn geloof is in de wetenschap, in de ratio en de rede. Ik was er danig in de war van.

Ihab stond ook niet open voor mijn verklaring van wat en waarom er iets is als religie. Je moet alles zien in z’n context. Je zou kunnen zeggen dat religie een ander nut heeft gekregen door de evolutie heen. Maar eigenlijk is het nog precies hetzelfde enkel de context is veranderd. Wanneer mensen niet willen zien dat de context veranderd is, dan krijg wrijvingen. Velen willen niet aanvaarden dat de context veranderd is. En interpreteren de gewijzigde context als een aanval op hun religie. Echter hoeft dat helemaal niet. Religie is er nog steeds om mensen te binden, om een antwoord te geven op de vragen waar je er geen op vindt en zo rust te vinden in jezelf. Een bindmiddel tussen jezelf als individu en de maatschappij waarin je leeft.

 

Als je in deze gewijzigde context de Bijbel, de Koran, de Veda’s… interpreteert dan hoeft er helemaal geen spanning te zijn tussen religie en wetenschap.

 

Ik denk dat iedereen hier wel een eigen mening over heeft en daarom zou ik enorm teleurgesteld zijn wanneer ik merk dat niemand de guts heeft om op dit item een reactie te geven. Ook betreffende andere items. Deze blog is een kans om met mij en al m’n lezers gedachten uit te wisselen. Er is niets dat meer genoegen heeft dat dit. Waarom heb je een internetverbinding: om jezelf te verrijken. Wel hier is je kans.

 

+++

 

 

 • Panel: Saudi-Run Va. School Promotes Hate – New York Sun (americandefenseleague.wordpress.com)
  Still Teaching Violence and Hatred?
 • Forget summer fiction: Tony Blair reads the Koran daily (theglobeandmail.com)
  De vroegere eerste minister van Groot-Brittannië Tony Blair, een toegewijd Katholiek, zegt dat hij elke dag de Koran leest zodat hij toch geloofsliterair kan blijven.

  Former British prime minister Tony Blair, a devout Catholic, says he reads the Koran every day to ensure he remains “faith-literate.”

 • What is Liberal Islam? (pakliberals.wordpress.com)
  “The claim of the present generation of Muslim liberals to reinterpret the foundational legal principles, in the light of their own experience and the altered conditions of modern life is, in my opinion, perfectly justified.” – Allama Muhammad Iqbal

  The word “Liberal Islam” provokes very diverse responses in Pakistan.

  The marginalization of this mode of Islamic thought from public discourse and the resultant dominance of orthodoxy has resulted in grave consequences all over the world.

  Liberal Sharia + Silent Sharia + Contextual Islam

  While Muslim scholars have challenged interpretations, there are very few who have contested the literalism that is associated with the scripture; it is possible to maintain, like many Christians, that Quran is not the literal word of God, but was inspired by God and clothed in human language because of the constraints of the human condition. It is also consistent with the view that may see Islam as a mystic tradition rather than a revealed religion. This doctrine has not yet seen any significant adoption among Islamic theologians, but has been expressed in certain neo-Vedantist reviews of Islam and remains a potential mode of thought.

9 thoughts on “Wat betreft On religion and science

 1. Het is de mens die zegt dat God de evolutieleer verwerpt en het zijn veel mensen die evoluie verwarren met de Darwin leer. Het Woord van God of de Bijbel spreekt het evolueren niet tegen en geeft een duidelijk beld hoe de mens in de geschiedenis geëvolueerd is. er hoeft geen spanning tussen religie en weteenscap te zijn. De Bijbel heeft noot beweerd een wetenschappelijk studieboek te zijn, maar het legt wel alles heel eenvoudig in mensen taal uit.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.